OčiS přibývajícím věkem dochází u řady pacientů ke zhoršení zraku způsobeném nemocemi sítnice. Jsou léčitelné pouze zčásti a ve většině případů je úspěch léčby závislý na včasnosti jejího zahájení. Projevují se zvýšenou degenerací jednotlivých vrstev sítnice, cévními změnami a ukládáním metabolitů při špatně fungující látkové výměně. Část těchto onemocnění souvisí s celkovými interními chorobami a s jejich dobrou kompenzací. Projevy onemocnění se při déletrvající chorobě samozřejmě zhoršují.

Náhlá ztráta zraku
Výrazné a trvalé zhoršení zraku je způsobeno uzávěrem centrální sítnicové tepny. Tato komplikace postihuje častěji muže v průměrném věku 60 let. Asi u 66 % pacientů lze zjistit vysoký krevní tlak, 25 % pacientů má cukrovku a téměř 50 % má uloženiny cholesterolu v krkavicích. Onemocnění se projevuje náhlou nebolestivou ztrátou zraku, která je u většiny pacientů trvalá a nevratná. Úspěšnost léčby je závislá na jejím včasném zahájení. Největší úspěch je v prvních 3 hodinách po vzniku příhody, po 24 hodinách trvání příhody již léčba většinou úspěch nepřináší. Nemocní starší 50 let, léčící se pro kardiovaskulární obtíže nebo cukrovku, jsou častěji postiženi uzávěrem centrální sítnicové žíly nebo jejích větví. Onemocnění se projevuje zkrvácením a otokem sítnice, otokem terče zrakového nervu a rozšířením žilního sítnicového řečiště. V léčbě uzávěrů sítnicových žil se používá laserové ošetření, léky ovlivňující krevní srážlivost a přísnou kompenzaci kardiovaskulárních onemocnění.

Slepota kvůli cukrovce
Nejčastější příčinou praktické slepoty populace (20-55 let) v průmyslových zemích je diabetická retinopatie, tedy změny na sítnici, jejichž příčinou je cukrovka. Onemocnění souvisí s délkou trvání cukrovky, s hladinou cukru v krvi, s krevním tlakem a u větší části diabetiků i s vyšší tělesnou hmotností. Cukrovka postihuje 11 % populace ve věku nad 65 let. Vznik a rozvoj postižení sítnice dále zhoršuje vysoký krevní tlak, zvýšená hladina tuků v krvi a těhotenství. Základním faktorem ovlivňujícím rozvoj změn na sítnici je však špatně kompenzovaná cukrovka.
Nejčastější příčinou zhoršení zraku u diabetiků je otok místa nejostřejšího vidění. Kromě otoku jsou přítomny v sítnici i tukové usazeniny, které mají za následek trvalé poškození sítnice a ztrátu zraku. Neléčené změny na sítnici se projevují tvorbou novotvořených cév, vazivových trakčních pruhů a odchlípení sítnice. Stav se může komplikovat krvácením do oka a bolestivým zeleným zákalem. V léčbě je nejdůležitější kombinace dobře kompenzované cukrovky s laserovým ošetřením sítnice, které musí být někdy doplněno chirurgickým zákrokem nebo aplikací léčebné látky přímo do oka.

Věk je důležitý
Ve vyspělých zemích lidé starší 55 let přicházejí o zrak nejčastěji z důvodu věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), která postihuje centrální krajinu sítnice. Její prevalence stoupá s přibývajícími léty: v 65-74 letech se vyskytuje v 10 %, u osob starších 75 let až v 25 % populace. U většiny pacientů je přítomna pomalu se rozvíjející „suchá“ atrofická forma VPD, ale asi v 10-20 % se vyvine rychle progredující „vlhká“ forma s neovaskulární choroidální membránou, která je v 80-90 % příčinou praktické slepoty. Onemocnění se projevuje příznaky postižení centrální krajiny sítnice. Přestože je postiženo pouze 5 % z celkové plochy sítnice, pokles centrální zrakové ostrosti má za následek obtížné rozlišování tváří, nemožnost řízení motorového vozidla, sledování televize či vykonávání činností vyžadujících rozlišování detailu (psaní, čtení, ruční práce, atd.). V případě vlhké formy se přidává pokřivení linií až výpadky centrální části zorného pole. Zvyšuje se citlivost k oslnění, snižuje se kontrastní citlivost a schopnost rozlišení barev. U většiny pacientů zůstává periferní vidění zachováno i v konečných fázích onemocnění, takže nezpůsobí úplnou slepotu.

Léčba
Pro docílení zmírnění onemocnění se doporučuje změna životního stylu s důrazem na přísný zákaz kouření, ochranu před UV světlem, stravu s dostatkem omega 3 polynenasycených mastných kyselin, karotenoidů a vitamínů. Exsudativní forma onemocnění s přítomnou choroidální membránou vyžaduje opakovanou aplikaci účinné látky, která zastavuje růst a zvětšování této patologické léze, přímo do oka. Některé typy membrán jsou ošetřovány speciálním laserovým paprskem v kombinaci s aktivní látkou aplikovanou do žilního systému. Ke zlepšení zraku slouží i dalekohledové brýle a lupy s osvětlením.

MUDr. Jan Studnička, Ph.D.

Vademecum zdraví Zima 2008