OpalováníRychle se blíží období dovolených a cestování za teplem. Slunce však umí v letních měsících pěkně přitvrdit i v našich zeměpisných šířkách. Pokud jde o naši pokožku, musíme se před ním mít na pozoru. Abyste se vyhnuli vážným kožním komplikacím a z dovolených se vždy vraceli odpočatí s příjemnými zážitky z koupání, a nikoli se spálenou pokožkou z přehnaného opalování, je dobré mít na paměti několik základních informací.

Pozor na UV záření
Správná ochrana kůže před poškozením slunečním zářením je záležitostí každého jedince. Je proto třeba na ni neustále myslet při pohybu na slunci a především jí nepodceňovat. Nepřiměřené slunění totiž způsobí během několika hodin, nezřídka i po kratším čase, spálení pokožky, jehož následkem je nejen předčasné stárnutí kůže a tvorba vrásek, ale bohužel také vznik kožních nádorů. Kdo chce tedy pobývat na slunci a opalovat se, musí vědět, jaké jsou možnosti účinné ochrany kůže před jejím poškozením vyplývajícím z nebezpečného UV záření.
UV (ultrafialové záření) záření je jedním z typů, které naše slunce bez ustání vysílá na zemský povrch. Problém je v tom, že UV záření nejsme schopni cítit ani vidět. Naše pokožka však na něj reaguje. Tolik oblíbené zhnědnutí kůže je pouze přirozenou ochranou proti UV záření. Pigment melanin plní úlohu ochranného štítu proti UV záření a chrání buněčné jádro před poškozením genetického materiálu zářením. Zhnědlá kůže je totiž schopna určitou část záření lépe odrážet, a proto se už tak snadno nespálí. Každopádně i ji musíme před UV zářením chránit vhodnou solární kosmetikou. Dvojnásob to platí o pokožce před prvním letním či jarním opalováním. Dobu strávenou na sluníčku bychom také měli postupně prodlužovat a ne se hned napoprvé slunit desítky minut. V létě je pak vhodné se přímému slunečnímu svitu v poledním čase mezi jedenáctou a druhou hodinou úplně vyhnout. A to i v našich zeměpisných šířkách. V létě totiž dopadá na zemi několikrát více UV záření než v zimě.

Jaký jste fototyp?
I - mléčně bílá pokožka, vlasy světlé nebo rezavé, množství pih, vždy se spálí, nikdy se neopálí, přirozená ochrana 5-10 min.
II - bledá pokožka, vlasy světlé, množství pih, vždy se spálí, někdy se mírně opálí, přirozená ochrana 10-20 min.
III - světlá matná pokožka, vlasy světle hnědé, několik pih, někdy se spálí, vždy se opálí (střední opálení), přirozená ochrana 15-25 min.
IV - hnědá matná pokožka, vlasy tmavě hnědé, bez pih, nikdy se nespálí, vždy se opálí (tmavé opálení), přirozená ochrana 25-35 min.
Číslo ochranného faktoru udává, kolikrát můžeme po nanesení přípravku prodloužit bezpečnou dobu na slunci. Například máme-li pokožku typu I, můžeme na slunci bezpečně pobývat 10 minut. S ochranným faktorem 20 můžeme tuto dobu prodloužit na 200 minut (20×10 = 200 minut). Čím jste nižší fototyp, tím vyšší ochranný faktor musíte používat.

Mazat a zase mazat
To jak dlouho bychom vydrželi na přímém slunečním svitu bez popálení kůže, záleží na takzvaném fototypu. U bělochů se hovoří o čtyřech základních typech. Nejzranitelnější jsou bledí a pihatí, jejichž pokožka reaguje na slunce popáleninami již po pěti až deseti minutách. Nejlépe jsou na tom pochopitelně lidé snědého typu, kteří bez úhony vydrží na slunci zhruba půl hodiny. Je dobré dodržovat pravidlo, že bez ošetření ochranným krémem je lepší se slunečnímu záření vyhýbat. Váš fototyp by měl vypovídat o tom, jak vysoký ochranný faktor je vhodné použít.
Pokud jde o léky určené pro ochranu kůže před UV zářením, přicházejí v úvahu preparáty s obsahem melatoninu nebo vitaminů E a vitaminu C. Přikládá se jim význam v předcházení nebo v léčbě zarudnutí vyvolaných sluncem, ale je třeba je užít preventivně, tedy před opalováním. Účinné látky by v kůži měly bránit nežádoucímu okysličování buněk volnými radikály kyslíku. Avšak sluneční ultrafialové záření poškozuje kůži tak rychle, že se účinek látek chránících proti nežádoucímu okysličování antioxidantů uplatní pouze v případě, když jsou užity před opalováním.

Pigmentová znaménka
Představují nebezpečí zejména tehdy, dochází-li k jejich zvětšování, když se jejich tvar stává nesymetrický a v jejich barvě dochází ke střídání více odstínů hnědé.
Za rizikové lze označit nově vzniklá znaménka hnědé barvy velikosti s průměrem nad šest milimetrů. Je třeba mít na paměti, že každé spálení kůže je pro kůži nebezpečné! Nestačí však jen používat opalovací krémy, je třeba zejména při delším pohybu na slunci používat sluneční brýle, pokrývky hlavy a tričko nebo letní košili.
Ochrana kůže před UV zářením je důležitá také z pohledu zabránění předčasnému stárnutí kůže, neboť sluneční záření zrychluje proces jejího stárnutí. Nepříznivě zasahuje do buněčného dělení, poškozuje vazivová vlákna a je příčinou nežádoucích pigmentovaných skvrn. To samé však platí i pro časté návštěvy solárií. Rovněž je pouze mýtem názor, že pokožka opálená ze solária se nemůže spálit.

redakce

Vademecum zdraví Jaro/Léto 2010