HemeroidyPotíže s hemoroidy postihují více než polovinu naší populace. Příčin vzniku onemocnění je několik, vrozená chabost pojivové tkáně žilní stěny (bývá kombinováno s varixy dolních končetin a kýlami), sedavý způsob zaměstnání, dlouhodobé nošení těžkých předmětů, sklon k zácpě, dlouho trvající úporný kašel apod.
Nejčastěji se na vzniku onemocnění podílí několik faktorů nejednou. Pokročilost onemocnění hodnotíme čtyřmi stupni a pro každý stupeň onemocnění je potřebný jiný způsob léčby. Před zahájením léčby hemoroidů je nutné vyšetření celého tlustého střeva (kolposkopie) k vyloučení možného nádorového postižení tlustého střeva.
První a druhý stupeň onemocnění je možno léčit konzervativně, čípky, masti, koupele, životospráva. Pokročilejší druhý stupeň a počínající třetí stupeň je vhodné léčit metodou ligatur dle Barrona (pomocí gumiček se podváže hemoroidní uzlík, který pak odpadne), nebo ozářením (infračervenou koagulací). Pokročilejší třetí stupeň a čtvrtý stupeň je potřebné léčit operačně.
Klasická operace představuje odstranění hemoroidů z oblasti řitního kanálu. Následuje 7 denní hospitalizace, potřebné podávání analgetik, koupele konečníku, pooperační ošetřování a cca 4-6-ti týdenní vyřazení z pracovního procesu.
Operací metodou dle Longa se pomocí přístroje na jedno použití (stapleru) vytne cirkulární pás sliznice navnitř od haemorhoidálních uzlů v šíři cca 2 cm a okraje sliznice stapler svorkami sešije. Dojde k uzávěru všech cév způsobující hemoroidy a dojde k vtažení vyhřezlé sliznice a uzlů zpět do řitního kanálu, čímž se obnoví správné anatomické poměry. Operací není postižena konečná část řitního kanálu, kde je největší množství nervových zakončení, proto operace nebolí a proto není ohrožen správný průběh defekace. Při operacích metodou dle Longa prováděných v režimu jednodenní chirurgie pacient odchází první den po operaci do domácího ošetření a po sedmi dnech se vrací do pracovního procesu. Pooperačně je podáno několik tablet analgetik a dodržována běžná hygiena řitní oblasti. Operace provádějí specielně proškolená pracoviště.
Závěrem je možno říci, že onemocnění hemoroidů je typickým civilizačním onemocněním zhoršujícím kvalitu života u značné části populace, ale při správné léčbě je v současné době možné trvalé vyléčení pacienta.

MUDr. Ludvík Winkler

Vademecum zdraví Zima 2005