Některé zdravotní problémy se bohužel neobejdou bez operativního zákroku. Nezřídka to platí i o úrazech. V takovýchto případech je součástí operativního zákroku zajištění anestézie.
PÅ™esto, že vÄ›tÅ¡ina z nás bere anestézii jako automatickou součást vÄ›tÅ¡iny operativních zá­kroků, jedná se o jejich vel­mi důležitou složku. Pokračování článku »

Anestézii lze rozdÄ›lit na dvÄ› základní skupiny. Na narkózu, tedy anestézii celkovou, kdy je vyÅ™azeno vÄ›domí pacienta, a regionální anestézii, kdy nedochází k ovlivnÄ›ní pacientova vÄ›domí. Oba dva uvedené typy anestézie lze vzájemnÄ› kombinovat. Pokračování článku »

TukyTuky jsou stále jedním z nejčastÄ›ji diskutovaných výživových témat mezi odbornou i laickou veÅ™ejností. Stále aktuální je tedy otázka jaké tuky jsou pro nás vhodné, kolik jich do jídelníčku zaÅ™adit a potÅ™ebujeme je vůbec? Pokračování článku »

MužZajímavým a pÅ™edevším Å¡etrným způsobem Å™eÅ¡ení problému s nezhoubným zvÄ›tÅ¡ením prostaty je operativní zákrok pomocí laseru. Fotoselektivní vaporizace prostaty pÅ™edstavuje moderní operační výkon, jímž lze léčit pacienty s nezhoubným zvÄ›tÅ¡ením prostaty (odbornÄ› Å™ečeno s benigní hyperplázií prostaty – BHP), Pokračování článku »

ObezitaV České republice pÅ™ibývá lidí, kteří mají problémy s nadváhou a obezitou. Podle posledního průzkumu nadváha trápí značnou část dospÄ›lé populace. Obezita, coby vyšší a zdraví Å¡kodlivÄ›jší stupeň nadmÄ›rné hmotnosti, trápí dokonce zhruba již každého pátého ÄŒecha. Pokračování článku »

DortPÅ™es vÅ¡echny technologické pokroky a vývoj nových léků je stále velmi obtížným úkolem pÅ™esvÄ›dčit pacienta s cukrovkou nebo obezitou, aby se pÅ™izpůsobil terapeutickému režimu, který stanoví lékaÅ™. Pokračování článku »

DepresePÅ™i pohledu na poÅ¡mournou podzimní krajinu mnohého z nás může pÅ™epadnout deprese. Ta se projevuje hlavnÄ› smutnou náladou, v jejímž důsledku se nám pak „nechce nic dÄ›lat“. Taková „depka“ není za deÅ¡tivých říjnových a listopadových dní nic neobvyklého. Pokračování článku »

S tím jak se blíží zimní mÄ›síce je na čase vÄ›novat pozornost nepříjemnému jevu, který je pro toto období typický a to praskání jemné kůže na rtech. Velmi jemná kůže na rtech popraská pomÄ›rnÄ› snadno a to zejména v extrémním počasí. Pokračování článku »