PomočováníEnuréza, tedy pomočování, je častým problémem, který postihuje děti a dělá starosti jejich rodičům. Za zdravotní obtíž je možno považovat pomočování až po 4.-5. roce věku. Do té doby je fakt, že dítě neudrží moč, normální. U chlapců se ojediněle může stát tato nehoda i po 6. roce věku. Rovněž během probíhajícího onemocnění, např. při chřipce, se může dítě pomočit, ale rodiče se tím nemusejí nijak znepokojovat.
Rozlišujeme pomočování denní, ke kterému dochází přes den a jež je méně časté, a noční, ve spánku, které je častější. Také musíme jinak přistupovat k dítěti, které čistotu neudrželo nikdy (tzv. enuréza primární), a jinak k dítěti, které se již nepomočilo alespoň půl roku až rok (enuréza sekundární). Uvádí se, že se v noci občas pomočí asi 14 % pětiletých, 7 % sedmiletých a 2 % čtrnáctiletých dětí. V dospělosti se setkáváme s tímto problémem u 0,5 % dospělých. Znamená to tedy, že pomočování ve většině případů vymizí, ať již po léčbě nebo samovolně.

Příčiny nočního pomočování
Pokud se vyloučí jiné důvody (např. infekce, organické příčiny), je nejčastější příčinou určitá nezralost centrální nervové soustavy a močového měchýře. Jako by nefungovaly spoje, které mají mozek upozornit na to, že močový měchýř je již plný a že je nutné se vzbudit. Noční pomočování není ve většině případů závažné onemocnění, spíše jde o nepříjemnou situaci, která zatěžuje dítě i celou rodinu.
Významné mohou být i vlivy psychické. Často zjistíme, že dítě se pomočí například před písemkou ve škole, po hádce rodičů, po roztržce s kamarádem. Sekundární pomočování se u dítěte může objevit zejména po závažné změně životního stylu, při prvním odloučení od rodičů (např. při nástupu do školky, do školy), po přestěhování, rovněž též v souvislosti s rozvodem rodičů.
Důležité je, že noční enuréza představuje pro dítě problém, který je psychicky zatěžuje, a tím se může při nevhodném přístupu dále zhoršovat. Dokážeme si asi představit, jak se dítě kvůli této obtíži trápí, jak se za ni stydí, tají ji před spolužáky a kamarády, mnohdy i před rodiči. Často nemůže jezdit na tábory nebo do školy v přírodě, někdy samo nechce jet v obavě, že by se mu tam mohla stát „nehoda“ a ostatní děti by se mu smály. Jde v jistém smyslu o uzavřený kruh, kdy obtíže působí na psychiku dítěte a psychickými vlivy se dále zhoršují.
Pomočování dítěte je však též problémem celé rodiny. Rodiče se někdy za tyto obtíže stydí nebo si je vyčítají, často je považují za jakousi „schválnost“ nebo „zlobení“, za které je nutno dítě potrestat. Obávají se jet kvůli dítěti na rodinnou rekreaci, což může vzájemné vztahy dále komplikovat.

Jak se enuréza léčí?
Pokud pomočování přetrvává po 4. roce věku dítěte, je nutné poradit se se svým dětským lékařem. Ten provede potřebná vyšetření, aby se vyloučily jiné, závažnější příčiny obtíží, a doporučí další léčbu. Rodiče bývají někdy překvapeni tím, že je doporučována též návštěva u dětského psychiatra. Vzhledem k výše uvedeným psychickým vlivům je však psychiatrická léčba přirozená. Vyšetření a terapie spočívá v individuálním rozboru každého případu a navržení různých opatření ke zmírnění obtíží. Často je vhodné podávat léky napomáhající snížení počtu „mokrých nocí“. Kromě medikamentózní léčby je nutné rehabilitační cvičení, psychoterapeutická práce s dítětem a rovněž pomoc rodině se zvládnutím těchto starostí.

MUDr. Oktavián Provazník

Vademecum zdraví Podzim 2008