Poruchy sluchuTrvalou poruchou sluchu je postiženo nejméně jedno dítě z tisíce narozených. Stále platí, že sluchové postižení dítěte odhalí nejčastěji rodiče kolem desátého měsíce věku dítěte. Nejefektivnější zjištění poruchy sluchu je v porodnicích, ale screening novorozenců (plošné vyšetření všech) se v České republice nedělá. Vyšetření pomocí otoakustických emisí (OAE) je u nás prováděno pouze u rizikových novorozenců – jde o novorozence, v jejichž rodině se vyskytují sluchové vady, a dále o nedonošené děti s extrémně nízkou porodní váhou. Matka v porodnici o eventuálním postižení dítěte nedostává žádné informace, protože se předpokládá, že při preventivních prohlídkách pediatr zjistí vývojové poruchy a hned zařídí odborné vyšetření.
Bohužel zvláště u sluchového postižení tomu tak často není. Během psychorehabilitačních pobytů pro sluchově postižené děti a jejich rodiče zjišťujeme, kdy bylo dítě odborně sluchově vyšetřeno. Téměř všichni rodiče uváděli, že dítě bylo odborně vyšetřeno teprve ve dvou až čtyřech letech. Pediatři, ale i foniatři a ORL specialisté se bohužel někdy spoléhají při odhalování ztráty sluchu u dítěte na jeho chování, což může posunout správnou diagnózu o jeden i více roků.
U dětí se sluchovým postižením je velmi důležitá tzv. raná péče (pracovníci rané péče pracují s nejmladšími dětmi v jejich přirozeném prostředí, tedy v rodinách). Rodiče sluchově postižených dětí často touží mít pro ně „digitální sluchadla“, protože se domnívají, že jejich vysoká cena zaručí dětem „zázračné“ slyšení. Ty však nejsou pro dítě vždy tím nejlepším ani jediným řešením. Je nutné vědět, že pomůcky pro sluchově postižené se neustále zdokonalují a umožňují rozvíjet sluchové vnímání i u velkých ztrát sluchu. Také kochleární implantáty pomohly už mnoha dětem. Operace se provádí nejčastěji okolo dvou let dítěte. Ne pro každé dítě je však kochleární implantát vhodný. Mnozí rodiče jsou dokonce záměrně odrazováni od kochleárních implantátů samotnými neslyšícími. Vždy platí, že je třeba sehnat ty nejkvalitnější informace předních odborníků a pak se rozhodnout pro nejvhodnější variantu.

zdroj: www.ephata.xf.cz

Vademecum zdraví Podzim 2008