NeplodnostŽeny dnes odkládají mateřství do pozdějšího věku. Avšak se stoupajícím věkem plodnost žen klesá. S přibývajícím věkem ženě ubývá množství vajíček ve vaječnících a vajíčka stárnou, zhoršuje se jejich genetická výbava. Uzdravé ženy dozrává jedno vajíčko jen jednou za měsíc a pravděpodobnost, že během tohoto jednoho cyklu dojde po pohlavním styku s plodným mužem k oplození a uhnízdění vznikajícího zárodku v děloze, je jen asi 15 %. Asi u 60 % partnerských dvojic žena otěhotní po šesti měsících snažení, do dvou let se to podaří asi 85 % párů. Zbývajících 15 % párů lze považovat za neplodné, a je tedy na místě doporučit vyšetření a léčbu.
Všechna vajíčka se každé ženě vytvoří již v době, kdy se sama vyvíjí jako plod v těle své matky. Žádná vajíčka již později nepřibudou. Po 30. roce života ženy její plodnost významně klesá, a po 35. roce už dokonce velmi rychle. Významně se zhoršuje i účinnost metod, kterými se léčí neplodnost. Proto u žen nad 30 let věku se dnes nedoporučuje vyčkávat s vyšetřením a eventuální léčbou neplodnosti déle než jeden rok. Vyšetření je také vhodné uspíšit u párů, kde lze některou z poruch plodnosti předpokládat. Jedná se především o ženy, které mají velmi nepravidelný menstruační cyklus a bez léčby třeba nemenstruují vůbec, ženy po prodělaných operacích v malé pánvi, závažných zánětlivých onemocněních vnitřních rodidel apod. U mužů jsou rizikové především stavy po operacích nesestouplých varlat či varikokély (rozšíření cévní pleteně v oblasti šourku).

Příčiny neplodnosti
Muži a ženy se o příčiny neplodnosti dělí zhruba napůl. Jednoznačná příčina na straně ženy je nalezena asi ve třetině případů. Nejčastěji se jedná o hormonální poruchu, kdy pravidelně nenastává ovulace. Méně často je diagnostikována neprůchodnost vejcovodů. Nedostatečně kvalitní sperma je u mužů přítomno v další třetině neplodných párů. Velkou část tvoří dvojice, kdy je mírně snížená plodnost u obou partnerů, např. hraniční spermiogram muže a jednostranná neprůchodnost vejcovodu u ženy. Příčinu neplodnosti se někdy vůbec nepodaří zjistit.

Anovulační sterilita
Jedná se o neplodnost ženy, u které neprobíhá během menstruačního cyklu ovulace, uvolnění vajíčka z vaječníků. Anovulaci mohou způsobovat nesprávné hladiny ženských hormonů, ale i hormonů štítné žlázy, prolaktinu a nebo inzulínu. Neovulují ženy, které mají nadváhu, stejně jako ženy s nízkou tělesnou hmotností. Problémy mívají i ženy s hraniční hmotností a velkým energetickým výdejem. Typické jsou sportovkyně nebo baletky. Extrémně štíhlé ženy přestávají dokonce i menstruovat, a to tehdy, když jejich tělesná hmotnost klesá ke 45 kg. Jednou z příčin, že žena již nemá ovulaci, může být fakt, že se již vyčerpala zásoba vajíček. To je normální u starších žen, okolo 40 let nebo spíše nad 45 let.

Neprůchodnost vejcovodů
Děloha je s oběma vaječníky spojena jemnými trubicovitými orgány, vejcovody. K setkání spermie a vajíčka, oplození a ke správnému usídlení zárodku v dutině děložní je nezbytná nejen mechanická průchodnost vejcovodů, ale i jejich správná funkce. Svalovina vejcovodů a jejich výstelka umožní jak transport spermie k vajíčku, tak posun zárodku do dutiny děložní. Dojde-li k narušení složité činnosti vejcovodů, ať již z důvodů mechanických, např. srůsty, nebo funkčních, kdy vzniká porucha jemných pohybů svaloviny vejcovodu, nenastane oplození vůbec nebo proběhne uhnízdění zárodku na nesprávném místě. Hrozí pak život ohrožující mimoděložní těhotenství. Průchodnost vejcovodů lze nejpřesněji prokázat pomocí laparoskopie. Laparoskopie je operační výkon v celkové anestezii, využívají se 0,5 až 1 cm široké řezy ke vstupu laparoskopických nástrojů do dutiny břišní. Většinou se provádí během jednodenní až dvoudenní hospitalizace.

Endometrióza
O endometrióze mluvíme v případech, kdy se děložní sliznice (endometrium) vyskytuje mimo své normální uložení, tedy mimo dutinu dělohy. Nejčastěji se jedná o drobná ložiska nahnědlé barvy na pobřišnici nebo na orgánech malé pánve, na vejcovodech, vaječnících, na střevě, na močovém měchýři apod. Endometrióza velmi často způsobuje neplodnost ženy.

Vyšetření a léčba
Při vyšetření se lékař zaměřuje na tři oblasti: stanoví, zda má žena ovulaci, vyšetří kvalitu spermií partnera a vyšetří průchodnost vejcovodů. Pokud jde o léčbu, je dobré vědět, že termín asistovaná reprodukce dříve zahrnoval všechny léčebné metody, které se používaly, pomáhaly, tedy asistovaly při léčbě neplodnosti. V současné době se tento termín používá pouze v souvislosti s těmi metodami léčby neplodnosti, kde je přímo manipulováno se zárodečnými buňkami, to znamená vajíčkem nebo spermiemi.
Základní metodou asistované reprodukce je metoda mimotělního oplození, od které pak byly postupně odvozeny další techniky a postupy. A co mimotělní oplodnění vlastně znamená? Znamená to, že splynutí spermie a vajíčka, odborně fertilizace, nastane mimo tělo matky, in vitro, „ve zkumavce“, a po určité době je zárodek, embryo, uměle přenesen, transferován do dělohy.

Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., z Knihy o těhotenství a porodu

Vademecum zdraví Léto 2008