ZeleninaUžíváním kombinace vitaminů B6 a B12 je možné snížit riziko vzniku takzvané věkem podmíněné makulární degenerace. Tímto objevem prokázali vědci dobrou službu všem lidem, kterým není jejich zdraví zcela lhostejné, protože makulární degenerace představuje i v dnešní době těžko léčitelnou chorobu nezřídka vedoucí k úplné slepotě.

Vysoká hladina homocysteinu
Věkem podmíněná makulární degenerace je vedoucí příčinou slepoty u starších lidí v mnoha vyspělých zemích. V současné době sice existují určité možnosti léčby, ty však vždy nepřinesou uspokojivý výsledek. Jediná až dosud známá forma prevence je vyvarovat se kouření, které vznik makulární degenerace rovněž podporuje. Nejnovější studie přinesly informace o tom, že rozvoj makulární degenerace úzce souvisí s hladinou aminokyseliny homocysteinu v krvi. Je známo, že tato aminokyselina je zodpovědná také za poškození cév a kardiovaskulárního onemocnění. Vysoké hladiny homocysteinu totiž poškozují výstelku krevních cév, což může zprostředkovaně způsobit také vznik makulární degenerace. Podle odborníků léčba vitaminy B6, B12 a kyselinou listovou pomáhá snižovat hladiny homocysteinu v krvi a tím brání rozvoji nebezpečného očního onemocnění.

Užívání vitaminů pomáhá
Skupina odborníků z nemocnice a lékařské fakulty Harvardské univerzity v Bostonu se před časem rozhodla provést studii, která by definitivně potvrdila nebo vyvrátila příznivé účinky vitaminu B6 a B12 v prevenci věkem podmíněné makulární degenerace. Této studie se zúčastnilo více než pět tisíc žen ve věku 40 let a starších. Většina z těchto žen na začátku studie neměla žádné příznaky počínající makulární degenerace. Ženy ve studii byly náhodně rozděleny do dvou velkých skupin: první kontrolní skupina užívala po dobu sedmi let pouze neúčinné a neškodné placebo, zatímco druhá skupina během sedmi let užívala kombinaci vitaminu B6, B12 a kyseliny listové. V kontrolní skupině se během sedmi let objevilo významně více případů s věkem spojené makulární degenerace než ve skupině žen, které pravidelně užívaly vitaminy. Celkem bylo riziko makulární degenerace u žen užívajících vitaminy sníženo o 34 % a riziko závažných případů dokonce o 41 %.

Prospěšné karotenoidy
Z nejnovější klinické studie Carma zveřejněné letos v létě vyplývá, že sítnici a ostrému vidění jednoznačně prospívají: karotenoidy lutein a zeaxanthin, vitaminy C, E, zinek a selen, a to ve vysokých dávkách. Chceme-li se o oči skutečně správně starat, je potřeba vyhledávat potraviny, kde se karotenoidy jako přirozené barvivo vyskytují. Jen zelenina však dostatečný přísun živin pro oči nezaručí. Je nutné také dodržovat zdravý životní styl. Od středního věku, kdy pomalu slábnou obranné mechanizmy v našem těle, se doporučuje přidat ke zdravé stravě také doplňky stravy obsahující karotenoidy.

zdroj: www.zeleny-zakal.cz

Vademecum zdraví Zima 2009