ProbiotikaProblematice mikroflóry trávicího ústrojí se v současné době konečně dostává takové pozornosti, jakou si zaslouží. O jejím významném podílu na vývoji a podpoře zdraví dnes ani u nás nikdo nepochybuje. Dominantní postavení ve výrazně pozitivním působení mikroflóry trávicího ústrojí na organizmus mají zejména bakterie, které jsou řazeny do skupiny bakterií mléčného kvašení.

Co jsou to probiotika?
Bakterie mléčného kvašení se vyskytují v různých druzích potravin, ať už jsou to zakysané mléčné výrobky nebo mléčně kvašená zelenina, zelí či okurky. Bakterie mléčného kvašenípěstované v laboratořiTyto potraviny jsou pak zahrnovány do velké skupiny nazývané probiotika. Je vhodné tento pojem přesněji definovat. Probiotika jsou potraviny nebo preparáty s vysokým obsahem živých bakterií mléčného kvašení, které umožňují optimální osídlení trávicího ústrojí člověka mikroflórou, která příznivě ovlivňuje lidský organizmus. Tento stav se nazývá eubióza. Současně potlačují nežádoucí mikroflóru, tzn. snižují počet, nebo dokonce způsobí vyloučení těch mikrobů, které mají prokazatelně nepříznivé účinky na zdraví, včetně mikrobů choroboplodných. Upravují tudíž stav, který se nazývá dysbióza. Do skupiny bakterií mléčného kvašení patří zejména zástupci rodu Lactobacillus, velice významní jsou rovněž zástupci rodu Bifidobacterium a nezanedbatelné jsou i další druhy bakterií mléčného kvašení (Streptococcus lactis, Streptococcus thermophylus, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium).

Význam probiotik
V současnosti je pokládána možnost příznivého působení probiotik na zdraví člověka za velice významnou. Například ve vztahu k riziku kardiovaskulárních chorob byl opakovaně prokázán jejich význam na snížení cholesterolemie. Probiotika se na snížení hladiny cholesterolu prostřednictvím mikroflóry trávicího ústrojí podílejí hlavně tím, že zvyšují vylučování žlučových kyselin stolicí. Základním substrátem pro jejich tvorbu je totiž právě cholesterol. Za běžných fyziologických podmínek probíhá oběh žlučových kyselin mezi střevem a játry. Ze střeva do jater se přitom vrací více než jejich třetina. Jsou-li ale navázány na buňky bakterií mléčného kvašení, pak se zpětně nevstřebávají a jsou vyloučeny stolicí.
K tomuto efektu přispívá též vápník z mléčných výrobků, neboť jeho volné ionty vytvářejí se žlučovými kyselinami nerozpustné komplexy, které se nevstřebávají a též odcházejí se stolicí. Organizmus pak musí použít své zásoby cholesterolu k tvorbě nových potřebných žlučových kyselin, a tak dochází ke snížení jeho hladiny v krvi. Je zajímavé, že některým autorům se podařilo prokázat tento efekt i s inaktivovanými sušenými bakteriemi mléčného kvašení.
Probiotika však snižují i riziko onemocnění rakovinou. Při procesu snižování rakovinotvorného rizika pomocí probiotik hrají pak hlavní roli opět žlučové kyseliny. Ty se totiž působením enzymů některých nepatřičných bakterií střevní mikroflóry, dojde-li k jejich přemnožení, mohou měnit na sekundární (fekální) žlučové kyseliny a u těch byla prokázána rakovinotvorná aktivita. Bakterie mléčného kvašení tomuto pochodu účinně brání, a tak se podílejí na prevenci nádorového onemocnění, zejména na prevenci vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku. Tento efekt byl opakovaně prokázán řadou experimentálních prací.
Na snížení rizika nádorových onemocnění se podílejí probiotika také tím, že blokují řadu enzymových aktivit nežádoucích zástupců střevní mikroflóry, a tím brání tvorbě dalších rakovinotvorných látek v trávicím ústrojí, které se mohou střevní sliznicí vstřebat a způsobit vznik nádoru i mimo toto ústrojí.
Bakterie mléčného kvašení se také podílejí na snížení enzymu beta-glukuromidáza. Vysoká hladina tohoto enzymu ve střevu totiž snižuje efekt odbourávání cizorodých i toxických látek v játrech na bázi vazeb s kyselinou glukuronovou.
Probiotika produkují v trávicím ústrojí lidí dále řadu látek, včetně vitamínu K, které přispívají k prevenci osteoporózy. Tento proces podporuje navíc vápník, obsažený v mléčných výrobcích, které jsou většinou jejich nositelem.
Přínos probiotik pro naše zdraví je tedy značný. V přítomné době můžeme naštěstí konstatovat zvýšený zájem o tuto problematiku. Ten jistě přinese mnoho dalších nových, zajímavých poznatků a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva ČR.

Bakterie mléčného kvašení mohou mít velmi příznivý vliv na lidské zdraví. Podle závěrů různých studií se mohou podílet na:
- podpoře správného složení střevní mikroflóry,
- zvýšení humorální i buněčné imunity,
- snížení rizika průjmových onemocnění,
- snížení hladiny cholesterolu a triacylglyceridů,
- snížení možnosti vzniku nádorů,
- zvýšení mineralizace a hustoty kostí,
- zřejmě také na snížení výskytu Helicobacter pylori, což je bakterie, která může způsobit vznik žaludečního vředu.

Prof. MUDr. Stanislav Hrubý, DrSc.

Vademecum zdraví Jaro 2007