Příspěvky:
Materiály přijímáme pouze v elektronické formě. Vydavatel si vyhrazuje právo na úpravu textu i obrázků.
O umístění reklam a propagačních materiálů rozhoduje vydavatel.