Refrakční vadyDioptrické vady lze odstranit několika způsoby: od brýlí a kontaktních čoček až po chirurgickou cestu. Ze široké škály chirurgických postupů jsou nejčastěji používány metody laserové refrakční chirurgie s využitím excimer laseru a nitrooční chirurgické výkony.

Laserové refrakční operace
Podstatou zákroku excimer laserem je modelace rohovkové tkáně působením laserového paprsku. Použití konkrétního typu operační techniky se řídí počtem dioptrií, typem refrakční vady, věkem pacienta a výsledkem specializovaného předoperačního vyšetření. Použití laserové operace je vhodné především pro mladé pacienty, a to zejména krátkozraké.

Nelaserové refrakční operace
Fakické (implantovatelné) čočky
Jsou to speciálně vyrobené čočky, které se vkládají do přední části oka, kde se upevňují za duhovku, nebo v tzv. komorovém úhlu. Velkou výhodou je zachování vlastní čočky, tím je akomodační, neboli zaostřovací, schopnost oka neporušena. Mezi další výhody patří rychlý návrat zrakových funkcí a vysoká dioptrická stabilita v době po operaci. Po operaci vidí pacient do dálky i do blízka bez brýlí až do věku, kdy se vyčerpá plastická schopnost vlastní čočky plynule zaostřovat na různé vzdálenosti (přibližně ve věku 45 let). Velkou výhodou této operace je její možná vratnost, tj. v případě potřeby lze čočku znovu z oka vyjmout a navrátit původní stav oka před operací.

Nitrooční čočky k řešení presybopie
S postupem věku dochází k vyčerpávání akomodační schopnosti oka, tzv. presbyopii neboli vetchozraakosti. Řešením pro presbyopii jsou hlavně nitrooční nelaserové operace. Dnešní refrakční chirurgie nabízí několik typů nitroočních čoček.
Principem všech těchto operací je odstranění vlastní čočky (obdobně jako u operace šedého zákalu) ultrazvukem a její náhrada za čočku umělou. Použití těch nejkvalitnějších, nejmodernějších materiálů a přístrojové techniky je v refrakční chirurgii standardem.
Výhodou nitrooční čočky je trvalé odstranění vzniku šedého zákalu a výsledná korekce dioptrické vady zůstává do budoucna již stabilní.
Operace jsou prováděny ambulantně v dokonalém místním znecitlivění kapkami.
Podle nároků pacienta, typu dioptrické vady a věku máme k dispozici několik různých možností operačních technik a tomu odpovídajících nitroočních implantátů.

Refrakční výměna čočky
Výměna vlastní čočky s implantací monofokální čočky je určena pro vidění „na jednu vzdálenost“, tj. do dálky nebo do blízka. Po operaci pacienti vidí většinou do dálky bez brýlí a na ostatní vzdálenosti potřebují doplňkovou korekci.
Je vhodná pro pacienty s postupným nárůstem počtu dioptrií z důvodu ztráty funkčnosti vlastní čočky (obvykle nad 40 let věku). Dalšími vhodnými kandidáty jsou mladší pacienti s velkou refrakční vadou, kde nelze použít jinou metodu pro odstranění dioptrií.
Obnova zraku po výkonu je velice rychlá. Již první den po operaci lze očekávat velmi dobré vidění.

Prelex
Výměna vlastní čočky speciální umělou čočkou s multifokální optikou. Tyto čočky mají několik refrakčních zón, které poskytují vidění předmětů umístěných v dálce i v obvyklé čtecí vzdálenosti.
Tato čočka však není vhodná pro řidiče z povolání, hlavně pro noční řízení. Výhodou je velice efektivní snížení závislosti na brýlích pro vidění na dálku i do blízka s prakticky okamžitým efektem. Více než 90 % pacientů je po operaci při běžné činnosti na brýlích zcela nezávislých.

Akomodační čočka
Speciální typ nitrooční čočky napodobuje svou funkcí vlastnosti lidské čočky.
Tento implantát díky speciálně konstruované a extrémně flexibilní optice umožňuje po zavedení do oka předozadní pohyb. Dokáže tedy akomodovat (zaostřovat) při pohledu do blízka.

Torická nitrooční čočka
Tato speciální přísně individuálně „na míru“ vyrobená umělá nitrooční čočka je ideální ke korekci astigmatizmu nebo astigmatizmu spojeného s jinou dioptrickou vadou, a to v jednom kroku. Je určena hlavně pro pacienty s vysokým astigmatizmem vzniklým po transplantaci rohovky nebo pro pacienty s astigmatizmem před operací šedého zákalu, který je jen velice obtížně korigovatelný brýlemi. Použitím tohoto typu nitroočního implantátu můžeme dosáhnout podstatně lepšího zraku u pacientů, u nichž jiný výkon není možný.

MUDr. Věra Lorencová, Ph.D.

Vademecum zdraví Jaro 2008