Marco NigelKaždý jistÄ› ví, že dítÄ› není malý dospÄ›lý. Bohužel, ne vÅ¡ak každý rodič se podle toho vždy chová. ÄŒasto nÄ›které potíže u své malé ratolesti buď pÅ™eceňuje anebo v horším případÄ› podceňuje. V tomto článku bychom rádi upozornili na nÄ›které problémy u malých kojenců, batolat a pÅ™edÅ¡koláků, Pokračování článku »

Hyperaktivní dítÄ›ADHD je zkratkou pro Attention Deficit Hyperactivity Disorder. V pÅ™ekladu to znamená hyperaktivitu s poruchou pozornosti. DÄ›tí trpících ADHD je podle odhadů odborníků v České republice na dvacet tisíc, v procentuálním vyjádÅ™ení tedy v populaci postihuje zhruba kolem 6 % dÄ›tí. Pokračování článku »

Kojeneckýústav v KrčiKojenecký ústav – DÄ›tské centrum pÅ™i Fakultní ThomayerovÄ› nemocnici v Praze – poskytuje miminkům a opuÅ¡tÄ›ným dÄ›tem azyl už dlouhé desítky let. Má velmi zajímavou minulost ale i přítomnost. Jedním z nejslavněších miminek ústavu byl i Vendelín ÄŒtvrtek, nalezený pÅ™ed dvÄ›ma lety v kontejneru. O mÄ›síc pozdÄ›ji již putoval do nové milující adoptivní rodiny. Pokračování článku »

Schopnost počít, donosit a porodit dítÄ› je ženÄ› dána od přírody. Ne každá žena ale dítÄ› skutečnÄ› mít může. Existují různé pÅ™ekážky, pro které k oplodnÄ›ní nedojde, ale také různé metody, jak ženÄ› k dítÄ›ti dopomoci. Jednou z nich je asistovaná reprodukce. Pokračování článku »

DítÄ›Tak jako to bývá pravidelnÄ› každý rok, právÄ› začíná období zvýšené nemocnosti. V ordinaci se již nyní setkávám s dotazy rodičů, jak se vlastnÄ› chÅ™ipka pozná, jaké má příznaky, jak se léčí, co mají rodiče dÄ›lat, aby jejich dÄ›ti neonemocnÄ›ly. Velice často lidé zaměňují příznaky jiných virových onemocnÄ›ní Pokračování článku »

TÄ›hotenstvíHypertenze je zvýšená hodnota krevního tlaku. Její výskyt se s vÄ›kem výraznÄ› zvyÅ¡uje. V mladé populaci, tedy i mezi ženami plánujícími tÄ›hotenství, není toto onemocnÄ›ní tak časté. Hypertenze může vÅ¡ak v tÄ›hotenství znamenat zvýšené riziko komplikací pro matku i plod, a tak je jí vÄ›nována zvýšená pozornost. Pokračování článku »

MiminoK nejdůležitÄ›jším sociálním návykům malého dítÄ›te patří návyky hygienické. Navíc, pro pÅ™ijetí do mateÅ™ské Å¡koly je tÅ™etí rok vÄ›ku dítÄ›te hranicí pro samostatnost jak v oblékání, krmení, mytí, tak i v ovládání vyprazdňování. Pokračování článku »

KojenecKojenecké koliky jsou jedním z nejčastÄ›jších problémů bÄ›hem prvních tÅ™ech mÄ›síců života dítÄ›te. Vyznačují se vÄ›tÅ¡inou večerním neutiÅ¡itelným pláčem až záchvaty neklidu miminka. Pokud pronikavý pláč trvá déle než tÅ™i hodiny dennÄ› a více než tÅ™i dny, je téměř jasné, že jde o kojeneckou koliku a pomoc lékaÅ™e je nevyhnutelná. Pokračování článku »