MiminkaNemocnost malých dětí v průběhu růstu a vývoje je klíčovým způsobem ovlivňována vývojem imunitního systému. Po narození přichází dítě ze sterilního prostředí dělohy do prostředí, kde je vystaveno velkému množství různých podnětů včetně mnoha infekčních činitelů. Pokračování článku »

Bazální stimulaceBazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept s více než třicetiletou historií, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání, hybnost a komunikaci. Pokračování článku »

KojeníV prvních fázích vývoje dítěte je mimořádně důležité, aby dítě bylo kojeno. Existují však objektivní i subjektivní důvody (nemožnost kojit pro nedostatek mateřského mléka a další překážky na straně matky či dítěte), které uplatnění této zásady neumožňují. Pak je nutno buď kojení doplnit, nebo je zcela nahradit umělou výživou. Pokračování článku »

TěhotenstvíVětšina těhotných chce vědět, jestli se jejich plod již v děloze vyvíjí normálně. Ve všech případech je maximální snaha umět nalézt případné onemocnění plodu co nejdříve. Již mezi 11.-13. týdnem lze vyloučit většinu těžkých poškození plodu. Pokračování článku »

Ústav pro péči o matku a dítěÚkolem Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) je poskytovat specializovanou preventivní a léčebnou péči pro ženu, a to jak na ambulantní, tak i lůžkové úrovni. Současně s tím se ÚPMD věnuje též problematice raného vývoje dítěte a lidské reprodukce. Pokračování článku »

Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrScV roce 1982 bylo u nás přivedeno na svět první dítě pomocí techniky asistované reprodukce. Vedoucím lékařského týmu byl tehdy Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc. Se zakladatelem asistované reprodukce u nás jsme si povídali nejen o dětech ze zkumavky. Pokračování článku »

Struktura DNAVlastní charakteristická struktura DNA byla objevena v roce 1953 dvěma mladými vědci z Cambridge - Jamesem Watsonem a Francisem Crickem. Strukturně jde o makromolekulu - dvoušroubovici, tvořenou dvěma řetězci nukleotidů v obou vláknech. Pokračování článku »

Brněnští odborníci zjistili, že počet dětí s vadným držením těla u nás neustále roste. Z výzkumu, jehož se zúčastnilo 377 dětí vyplynulo, že držení těla se u dětí zhoršuje s každým školním rokem. Pokračování článku »