Nevolnost pÅ™i cestováníJednou z nepříjemností, která nás a naÅ¡e dÄ›ti pÅ™i cestování často potkává, je kinetóza, neboli cestovní nevolnost. Nejedná se o nemoc. Je to stav vyvolaný podráždÄ›ním rovnovážného aparátu stÅ™edního ucha a postihuje výhradnÄ› citlivé jedince. NejznámÄ›jším druhem cestovní nevolnosti je moÅ™ská nemoc, Pokračování článku »

DÄ›tiŘada lidí se domnívá, že dítÄ› je pouhá „zmenÅ¡enina“ dospÄ›lého človÄ›ka. Důsledky takového nesprávného pohledu a přístupu k dítÄ›ti se mohou projevit Å™adou psychických a zdravotních obtíží. Je nutno si uvÄ›domit, že dítÄ› je dynamicky se rozvíjející se organizmus, který velmi citlivÄ› reaguje na vÅ¡echny negativní vlivy svého okolí. Pokračování článku »

KojenecV současné dobÄ› existuje očkování proti vÄ›tÅ¡inÄ› dÄ›tských infekčních nemocí. Díky nÄ›mu se výraznÄ› snížil počet onemocnÄ›ní v zemích, kde se očkuje. Dokonce se nÄ›které dÄ›tské infekční nemoci pÅ™estaly vyskytovat. Vnaší republice to platí například o dÄ›tské obrnÄ› nebo záškrtu. Pokračování článku »

Hyperaktivní dítÄ›Kdo by dnes neznal termín „lehká mozková dysfunkce“, kdo z nás dosud nevidÄ›l hyperaktivní, neposedné a nesoustÅ™edÄ›né dítÄ›? Kolik rodičů a pedagogů má tyto dÄ›ti za zlobivé, nepoučitelné, nenapravitelné, nebo dokonce neschopné? Je tomu ale opravdu tak? Pokračování článku »

Å kolačkaVstupem do Å¡koly končí jedna etapa dÄ›tského vÄ›ku. SoučasnÄ› vÅ¡ak začíná etapa nová, která jak na dÄ›ti, tak také na jejich rodiče klade nové nároky, jimž není vždy snadné dostát. DÄ›tský psycholog ZdenÄ›k MatÄ›jček se ve své knize Co, kdy a jak ve výchovÄ› dÄ›tí pokusil rodičům poskytnout rady, jak tÄ›mto novým nárokům čelit. Pokračování článku »

HipoterapieHipoterapie a zvláštÄ› pak její složka hiporehabilitace získává v poslední dobÄ› na oblíbenosti jak mezi dÄ›tskými klienty a jejich rodiči, tak mezi provozovateli. Bohužel ne každý má správnou pÅ™edstavu o tom, jak vlastnÄ› taková terapie vypadá. Pokračování článku »

RodinaMuži a ženy zralého vÄ›ku mají právo bez omezení rasy, národnosti nebo náboženství uzavřít sňatek a založit rodinu, říká se v usnesení SvÄ›tové zdravotnické organizace z roku 1978. Z tohoto prohlášení vyplývá, že lékaÅ™i by mÄ›li pomoci manželskému páru tuto možnost realizovat. Pokračování článku »

Psychologický vývoj dítÄ›teMnozí rodiče si pÅ™i výchovÄ› svých dÄ›tí často kladou otázku, ve které fázi dÄ›tského vÄ›ku je pro co vhodná doba a co kdy nepromeÅ¡kat. OdpovÄ›di na tyto otázky hledal ve své knize Co, kdy a jak ve výchovÄ› dÄ›tí známý dÄ›tský psycholog ZdenÄ›k MatÄ›jček. Pokračování článku »