Cévní chirurgové Nemocnice Na Homolce jako druzí na svÄ›tÄ› odstranili unikátním robotickým zákrokem tÅ™iačtyÅ™icetileté pacientce bolesti, které jí nedovolily normálnÄ› se najíst. Na vinÄ› byla chorobnÄ› zúžená část aorty vyživující horní zažívací trakt. Tepna byla utlačována okolními četnými lymfatickými a nervovými tkánÄ›mi. Toto pomÄ›rnÄ› vzácné onemocnÄ›ní se nazývá Dunbarův syndrom. Pokračování článku »

ZubaÅ™Parodontóza, paradentóza – tyto i další názvy již jistÄ› slyÅ¡el každý. Jde o onemocnÄ›ní postihující tkánÄ› okolo zubu. SprávnÄ› se toto onemocnÄ›ní nazývá parodontitida (latinsky parodontitis), protože jde o zánÄ›tlivý proces. Pokračování článku »

StáříAteroskleróza je degenerativní onemocnÄ›ní cévní stÄ›ny. Jde o dlouhodobý proces, pÅ™i nÄ›mž dochází k tuhnutí cévní stÄ›ny a zužování jejího průsvitu. V cévách zasažených touto nemocí se tvo­ří takzvané ateroskle­rotické pláty, které pÅ™i­po­mínají nánosy nečistot ve starých vodovodních trubkách. Pokračování článku »

TukyTuky jsou stále jedním z nejčastÄ›ji diskutovaných výživových témat mezi odbornou i laickou veÅ™ejností. Stále aktuální je tedy otázka jaké tuky jsou pro nás vhodné, kolik jich do jídelníčku zaÅ™adit a potÅ™ebujeme je vůbec? Pokračování článku »

MužZajímavým a pÅ™edevším Å¡etrným způsobem Å™eÅ¡ení problému s nezhoubným zvÄ›tÅ¡ením prostaty je operativní zákrok pomocí laseru. Fotoselektivní vaporizace prostaty pÅ™edstavuje moderní operační výkon, jímž lze léčit pacienty s nezhoubným zvÄ›tÅ¡ením prostaty (odbornÄ› Å™ečeno s benigní hyperplázií prostaty – BHP), Pokračování článku »

ObezitaV České republice pÅ™ibývá lidí, kteří mají problémy s nadváhou a obezitou. Podle posledního průzkumu nadváha trápí značnou část dospÄ›lé populace. Obezita, coby vyšší a zdraví Å¡kodlivÄ›jší stupeň nadmÄ›rné hmotnosti, trápí dokonce zhruba již každého pátého ÄŒecha. Pokračování článku »

DortPÅ™es vÅ¡echny technologické pokroky a vývoj nových léků je stále velmi obtížným úkolem pÅ™esvÄ›dčit pacienta s cukrovkou nebo obezitou, aby se pÅ™izpůsobil terapeutickému režimu, který stanoví lékaÅ™. Pokračování článku »

DepresePÅ™i pohledu na poÅ¡mournou podzimní krajinu mnohého z nás může pÅ™epadnout deprese. Ta se projevuje hlavnÄ› smutnou náladou, v jejímž důsledku se nám pak „nechce nic dÄ›lat“. Taková „depka“ není za deÅ¡tivých říjnových a listopadových dní nic neobvyklého. Pokračování článku »