DepresePÅ™i pohledu na poÅ¡mournou podzimní krajinu mnohého z nás může pÅ™epadnout deprese. Ta se projevuje hlavnÄ› smutnou náladou, v jejímž důsledku se nám pak „nechce nic dÄ›lat“. Taková „depka“ není za deÅ¡tivých říjnových a listopadových dní nic neobvyklého. Pokračování článku »

OčkováníSpalničky, zardÄ›nky, klíšťová encefalitida, salmonelózy, virové hepatitidy, zánÄ›t žaludku a stÅ™ev či „obyčejná“ rýma pÅ™edstavují jen nÄ›kolik namátkou vybraných onemocnÄ›ní z podstatnÄ› delšího výčtu, který bychom mohli uvést. Mají vÅ¡ak jedno společné. Jsou způsobeny choroboplodnými mikroorganismy (viry, bakteriemi, plísnÄ›mi a parazity), Pokračování článku »

TrávaPÅ™esto, že je klíštÄ› pomÄ›rnÄ› nepatrný parazit, může způsobit pořádné zdravotní problémy. Jedná se pÅ™edevším o klíšťovou encefalitidu a Lymeskou borreliózu. Pokračování článku »

Hyperaktivní dítÄ›ADHD je zkratkou pro Attention Deficit Hyperactivity Disorder. V pÅ™ekladu to znamená hyperaktivitu s poruchou pozornosti. DÄ›tí trpících ADHD je podle odhadů odborníků v České republice na dvacet tisíc, v procentuálním vyjádÅ™ení tedy v populaci postihuje zhruba kolem 6 % dÄ›tí. Pokračování článku »

KartářkaVe stáří dochází ke zhorÅ¡ování paměťových funkcí, starý človÄ›k se hůře učí novým vÄ›cem, častÄ›ji si nemůže vybavit jména či detaily nÄ›kterých událostí. V případÄ›, kdy pokles pamÄ›ti je takový, že je na pÅ™ekážku běžným denním činnostem, již nejde jen o pÅ™irozený projev stárnutí. Může jít o chorobný proces, tedy o demenci. Pokračování článku »

Mária OpltováTÅ™es tÄ›la, maskovitý výraz v obličeji, nekoordinované pohyby. Tak se projevuje jedna z nejzákeÅ™nÄ›jších neurologických nemocí – Parkinsonova choroba. S nemocí, kterou trpÄ›l například papež Jan Pavel II., se již nÄ›kolik let potýká i Mária Opltová z Prahy. Pokračování článku »

AkupresuraAkupresura, tedy čínská tlaková masáž, vychází ze stejných principů jako akupunktura. Jde o terapii starou nÄ›kolik tisíc let. Je založena na stimulaci akupresurních bodů, které jsou rozmístÄ›ny po celém tÄ›le. Pracuje s energie­mi. Čínská medicína věří, že lidským tÄ›lem proudí Pokračování článku »

PesimistkaDeprese, frustrace a stres nemají vliv jen na duÅ¡evní zdraví. Mohou zásadnÄ› ovlivnit i zdraví fyzické. Konkrétní důkaz naÅ¡li američtí vÄ›dci, kteří sledovali nÄ›kolik stovek žen ve vÄ›ku okolo padesáti let. Ten zpravidla pro ženu pÅ™edstavuje velmi náročné období. Pokračování článku »