Cévní chirurgové Nemocnice Na Homolce jako druzí na svÄ›tÄ› odstranili unikátním robotickým zákrokem tÅ™iačtyÅ™icetileté pacientce bolesti, které jí nedovolily normálnÄ› se najíst. Na vinÄ› byla chorobnÄ› zúžená část aorty vyživující horní zažívací trakt. Tepna byla utlačována okolními četnými lymfatickými a nervovými tkánÄ›mi. Toto pomÄ›rnÄ› vzácné onemocnÄ›ní se nazývá Dunbarův syndrom. Pokračování článku »

StáříAteroskleróza je degenerativní onemocnÄ›ní cévní stÄ›ny. Jde o dlouhodobý proces, pÅ™i nÄ›mž dochází k tuhnutí cévní stÄ›ny a zužování jejího průsvitu. V cévách zasažených touto nemocí se tvo­ří takzvané ateroskle­rotické pláty, které pÅ™i­po­mínají nánosy nečistot ve starých vodovodních trubkách. Pokračování článku »

Lidem pÅ™ipojeným na umÄ›lou ledvinu, u nichž se vyskytne velká únava, hrozí vÄ›tší riziko srdeční příhody. Tvrdí to autoÅ™i japonské studie publikované v lednu 2010 v Clinical Journal of the American Society of Nephrology. Pokračování článku »

V Komplexním kardiovaskulárním centru Nemocnice Na Homolce implantovali lékaÅ™i tento týden dvÄ›ma nemocným novou aortální srdeční chlopeň, a to pomocí tenkých trubiček (katétrů) zavedených pÅ™es hrudník do srdečního hrotu. UmÄ›lá náhrada tak pÅ™evzala funkci chlopnÄ› původní, která byla zúžená v důsledku degenerativních zmÄ›n a bránila tak správnému průtoku krve. Pokračování článku »

SenioÅ™iTo, že se pÅ™i hezkém a parném počasí zvyÅ¡uje riziko infarktu, je známá vÄ›c. Proto je tÅ™eba, aby se pacienti s onemocnÄ›ním kardiovaskulárního systému na tyto situace pÅ™ipravovali. Je nezbytnÄ› nutné, aby kardiaci dodržovali základní pravidla, díky kterým se mohou účinnÄ› vyhnout kolapsu nebo infarktu. Pokračování článku »

ZeleninaTato choroba je již nÄ›kolik desetiletí známa jako příčina aterosklerózy, arteriální a také žilní trombózy. Vzniká v důsledku hromadÄ›ní homocysteinu, aminokyseliny, jejíž normální koncentrace v plazmÄ› by se mÄ›la pohybovat na úrovni 5 až 14 µmol. Pokračování článku »

V Nemocnici Na Homolce (NNH) používají kardiologové novinku pro odstranÄ›ní vrozeného nežádoucího otvoru v pÅ™epážce mezi srdečními sínÄ›mi, který může zapříčinit mozkovou mrtvici, migrénu i dekompresní nemoc u potápěčů. Pokračování článku »

NohyNa počátku 21. století mají lidé díky zmÄ›nÄ› životního stylu stále ménÄ› tÄ›lesné námahy. PrávÄ› fyzická aktivita lýtkových svalů je nezbytná pro udržení správného žilního obÄ›hu. Nedostatek fyzické aktivity, dlouhodobé stání Pokračování článku »