Pití kávy a jiných kofeinových nápojů je oblíbené po celém světě. V tom jsou téměř všechny kultury stejné. Zatímco na východě, takřka po celé Asii, je oblíbeným nápojem čaj, na západě je to téměř výlučně káva. Pokračování článku »

PohybPohyb je základní vlastností živé hmoty a je nutný pro správný vývoj každého živého tvora. Je i prostředkem komunikace, díky němuž člověk vnímá a poznává okolí. V pohybu, ač si to neuvědomujeme, se odráží celý člověk - myšlenky, emoce, city a fantazie. Je důležitý k harmonickému vývoji a formování osobnosti, Pokračování článku »

Svědění kůžeKůže je orgán pokrývající lidské tělo. Má mnoho funkcí a svojí rozlohou (1,5-2 m2) je největším orgánem lidského těla. Kůže odděluje a chrání vnitřní prostředí organizmu od zevních vlivů. Kromě ochrany před fyzikálními (teplem, chladem, UV zářením) a chemickými faktory Pokračování článku »

VeinViewerNa první zkušenosti s unikátním systémem VeinViewer (novince, nejen v české medicíně, ale i v Evropě) jsme se zeptali paní Pavly Veselé, staniční sestry oddělení JIP Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Pokračování článku »

Krev má pro organizmus podstatnou funkci. Distribuuje kyslík a důležité látky, obsahuje leukocyty (bílé krvinky), které chrání tělo před infekcemi. Dospělému člověku jí v žilách koluje až 6 litrů. Už ztráta krve blížící se jednomu litru je smrtelně nebezpečná. Není divu, že poruchy srážlivosti patří mezi velmi závažná onemocnění. Pokračování článku »

TěhotenstvíHypertenze je zvýšená hodnota krevního tlaku. Její výskyt se s věkem výrazně zvyšuje. V mladé populaci, tedy i mezi ženami plánujícími těhotenství, není toto onemocnění tak časté. Hypertenze může však v těhotenství znamenat zvýšené riziko komplikací pro matku i plod, a tak je jí věnována zvýšená pozornost. Pokračování článku »

Stabilizovaná polohaV souvislosti s blížícím se létem a s rozmachem sportů jako je in-line bruslení, jízda na horském kole nebo na skateboardu, horolezectví apod. stoupá riziko úrazů, které se mohou stát i příčinou úmrtí. Ve spojení s dovolenou a představou odpočinku přestává mnoho lidí dbát o vlastní bezpečnost Pokračování článku »

Již v dávnověku lidé používali k léčení různých ran a vředů dužinu a šťávu z ovoce bohatého na enzymy např. z fíků, papáji či ananasu a také čerstvé části některých orgánů obětních zvířat, rovněž s vysokým obsahem enzymů. Moderní medicína využívá určité enzymy pro léčbu řady onemocnění. Pokračování článku »