Cévní chirurgové Nemocnice Na Homolce jako druzí na svÄ›tÄ› odstranili unikátním robotickým zákrokem tÅ™iačtyÅ™icetileté pacientce bolesti, které jí nedovolily normálnÄ› se najíst. Na vinÄ› byla chorobnÄ› zúžená část aorty vyživující horní zažívací trakt. Tepna byla utlačována okolními četnými lymfatickými a nervovými tkánÄ›mi. Toto pomÄ›rnÄ› vzácné onemocnÄ›ní se nazývá Dunbarův syndrom. Pokračování článku »

TukyTuky jsou stále jedním z nejčastÄ›ji diskutovaných výživových témat mezi odbornou i laickou veÅ™ejností. Stále aktuální je tedy otázka jaké tuky jsou pro nás vhodné, kolik jich do jídelníčku zaÅ™adit a potÅ™ebujeme je vůbec? Pokračování článku »

ObezitaV České republice pÅ™ibývá lidí, kteří mají problémy s nadváhou a obezitou. Podle posledního průzkumu nadváha trápí značnou část dospÄ›lé populace. Obezita, coby vyšší a zdraví Å¡kodlivÄ›jší stupeň nadmÄ›rné hmotnosti, trápí dokonce zhruba již každého pátého ÄŒecha. Pokračování článku »

DortPÅ™es vÅ¡echny technologické pokroky a vývoj nových léků je stále velmi obtížným úkolem pÅ™esvÄ›dčit pacienta s cukrovkou nebo obezitou, aby se pÅ™izpůsobil terapeutickému režimu, který stanoví lékaÅ™. Pokračování článku »

JídloKdo by neznal onen nepříjemný pálivý pocit vycházející od oblasti žaludku vzhůru až do krku? VždyÅ¥ pyrózou, tedy lidovÄ› Å™ečeno pálením žáhy, trpí údajnÄ› každý den asi jedna desetina populace. Pálení žáhy je často doprovázeno i nepříjemným hoÅ™kokyselým pocitem. Ten je způsoben tím, že se žaludeční šťávy dostávají Pokračování článku »

OčkováníSpalničky, zardÄ›nky, klíšťová encefalitida, salmonelózy, virové hepatitidy, zánÄ›t žaludku a stÅ™ev či „obyčejná“ rýma pÅ™edstavují jen nÄ›kolik namátkou vybraných onemocnÄ›ní z podstatnÄ› delšího výčtu, který bychom mohli uvést. Mají vÅ¡ak jedno společné. Jsou způsobeny choroboplodnými mikroorganismy (viry, bakteriemi, plísnÄ›mi a parazity), Pokračování článku »

JídloV létÄ› na nás více než kdy jindy číhá nebezpečí v podobÄ› stÅ™evních infekcí, způsobených nakaženými, neboli kontaminovanými potravinami. Vysoké teploty totiž vytvářejí přímo ideální podmínky k množení bakterií. Zvýšené riziko nákaz z potravin je spojeno také s oblíbenými letními aktivitami, jako je cestování a grilování. Pokračování článku »

KávaŽaludek obsahuje pomÄ›rnÄ› agresivní kyseliny, díky kterým tráví potravu uvnitÅ™. Chrání jej alkalický hlen, aby nezačal trávit i svou vlastní tkáň. Alkalický hlen tedy neutralizuje žaludeční kyselinu. Co se ale pÅ™ihodí, když kyselost v žaludku pÅ™esáhne optimální mez? Pokračování článku »