Blansko - Nemocnice v Blansku se v tÄ›chto dnech stejnÄ› jako celá ÄŒeská republika aktivnÄ› zapojuje do boje proti rakovinÄ› prsu. V souvislosti s celosvÄ›tovým Avon pochodem, který se letos v Praze konal v sobotu 5. června už podesáté, dostávají pacientky v blanenském mamografickém centru informační materiály s výzvami k účasti na preventivních vyÅ¡etÅ™eních prsu. Pokračování článku »

Zajímá vás, zda máte na kůži pigmentová znaménka, kterým je potÅ™eba vÄ›novat zvýšenou pozornost? Letos již počtvrté po obrovském úspÄ›chu minulých ročníků postaví dermatologové z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pod vedením Prof. Petra Arenbergera na Václavském námÄ›stí speciálnÄ› upravený lékaÅ™ský stan s pÄ›ti oddÄ›lenými ordinacemi. Pokračování článku »

BřichoVýskyt a příčiny nemoci
Nádorových onemocnÄ›ní vÅ¡eobecnÄ› narůstá. Důvodů je mnoho, často jsou zmiňovány civilizační faktory, prodloužení lidského vÄ›ku a antiselekční působení medicíny. Pokračování článku »

Pití kávy a jiných kofeinových nápojů je oblíbené po celém svÄ›tÄ›. V tom jsou téměř vÅ¡echny kultury stejné. Zatímco na východÄ›, takÅ™ka po celé Asii, je oblíbeným nápojem čaj, na západÄ› je to téměř výlučnÄ› káva. Pokračování článku »

U lékaÅ™eMaligních nádorů vÅ¡e­obecnÄ› stále pÅ™i­bývá. Nádory tlus­tého stÅ™eva a konečníku se mezi nimi vyjímají pÅ™edevším proto, že ÄŒR zaujímá nehezké svÄ›tové prvenství ve výskytu tohoto typu nádoru. Proto se mu v naší republice vÄ›nuje značná pozornost. Pokračování článku »

VeinViewerNa první zkuÅ¡enosti s unikátním systémem VeinViewer (novince, nejen v české medicínÄ›, ale i v EvropÄ›) jsme se zeptali paní Pavly Veselé, staniční sestry oddÄ›lení JIP DÄ›tské kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Pokračování článku »

Olivový olejNejkvalitnÄ›jší olivový olej, tedy tzv. extra panenský, lisovaný za studena, obsahuje sloučeniny, které mohou likvidovat rakovinotvorné buňky v lidském organizmu. Å panÄ›lš­tí vÄ›dci z Granadské univerzity se ve svých výzkumech zaměřili na účinné látky a zjistili, že vÅ¡echny hlavní složité fenoly přítomné v extra panenském olivovém oleji významnÄ› omezují projevy genu HER2. Pokračování článku »

Jde o zhoubný nádor, který pochází z pigmentotvorných bunÄ›k. Počet onemocnÄ›ní maligním melanomem se každých deset let zhruba zdvojnásobí. V současné dobÄ› pÅ™ipadá v České republice na 100 000 obyvatel 15 novÄ› hlášených melanomů. VýraznÄ›jší nárůst případů zaznamenává Austrálie a Nový Zéland, kde je výskyt melanomu 4,5 krát vyšší než ve stÅ™ední EvropÄ›. Pokračování článku »