RNDr. Zdeněk Havlas, DrScS ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR RNDr. Zdeňkem Havlasem, DrSc. jsme hovořili nejen o řadě úspěchů, které jím vedený institut dosáhl, ale především jsme nahlédli takříkajíc pod pokličku vývoje nových preparátů. A bylo to seznámení nanejvýš zajímavé. Pokračování článku »

MUDr. Eva TopinkováProfesorka MUDr. Eva Topinková, CSc. přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze se geriatrií zabývá již téměř třicet let. Jako vedoucí subkatedry gerontologie a geriatrie IPVZ již od roku 1997 předává nejen své znalosti, ale především zaujetí pro svůj obor. Pokračování článku »

Mária OpltováTřes těla, maskovitý výraz v obličeji, nekoordinované pohyby. Tak se projevuje jedna z nejzákeřnějších neurologických nemocí – Parkinsonova choroba. S nemocí, kterou trpěl například papež Jan Pavel II., se již několik let potýká i Mária Opltová z Prahy. Pokračování článku »

MUDr. Pavel Trunečka, CSc. MUDr. Pavel Trunečka, CSc. je přednostou Transplantcentra IKEM (Institutu klinické a experimentální medicíny) a předním odborníkem na transplantace v České republice. Jeho tým v současnosti připravuje u nás zatím ojedinělou transplantaci střeva. Pokračování článku »

Šimon RadaTourettův syndrom je vrozené neurologicko-psychiatrické onemocnění způsobené vrozeným postižením hlubokých částí mozku, takzvaných bazálních ganglií. Onemocněním, které se projevuje výraznými tiky, jako např. mrkáním, škubáním hlavou či končetinami, ale i hekáním, mručením nebo třeba chrochtáním, Pokračování článku »

Lukáš PechaK těm nejnebezpečněj­ším po­ra­ně­ním, která nás mo­hou potkat, pat­ří ú­razy hlavy. Kaž­dý ta­kový úraz totiž hrozí poškozením mozku, jehož následky mohou být naprosto fatální. Naštěstí ne každý úraz hlavy končí poškozením mozku, a tak ani vážné poranění nemusí dotyčnému zabránit v návratu do normálního života. Pokračování článku »

Doc. MUDr. Marie StaňkováPředsedkyně České infektologické společnosti Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. stála u samých začátků boje se zákeřnou nemocí AIDS. V osmdesátých letech musela řešit i první případy nakažených transfúzí v bývalém Československu. Pokračování článku »

Kateřina GavrilovičováCukrovka je chronické onemocnění způsobené poruchou tvor­by inzulínu ve slinivce břišní. Rozlišují se dva základní typy tohoto onemocnění; první se nazývá diabetes mellitus I. typu a začíná se projevovat už v dětském věku. Své o tom ví i Kateřina Gavrilovičová z Prahy, Pokračování článku »