RNDr. Zdeněk Havlas, DrScS ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR RNDr. Zdeňkem Havlasem, DrSc. jsme hovořili nejen o řadě úspěchů, které jím vedený institut dosáhl, ale především jsme nahlédli takříkajíc pod pokličku vývoje nových preparátů. A bylo to seznámení nanejvýš zajímavé. Pokračování článku »

MUDr. Eva TopinkováProfesorka MUDr. Eva Topinková, CSc. přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze se geriatrií zabývá již téměř třicet let. Jako vedoucí subkatedry gerontologie a geriatrie IPVZ již od roku 1997 předává nejen své znalosti, ale především zaujetí pro svůj obor. Pokračování článku »

Mária OpltováTřes těla, maskovitý výraz v obličeji, nekoordinované pohyby. Tak se projevuje jedna z nejzákeřnějších neurologických nemocí - Parkinsonova choroba. S nemocí, kterou trpěl například papež Jan Pavel II., se již několik let potýká i Mária Opltová z Prahy. Pokračování článku »

MUDr. Pavel Trunečka, CSc. MUDr. Pavel Trunečka, CSc. je přednostou Transplantcentra IKEM (Institutu klinické a experimentální medicíny) a předním odborníkem na transplantace v České republice. Jeho tým v současnosti připravuje u nás zatím ojedinělou transplantaci střeva. Pokračování článku »

Å imon RadaTourettův syndrom je vrozené neurologicko-psychiatrické onemocnění způsobené vrozeným postižením hlubokých částí mozku, takzvaných bazálních ganglií. Onemocněním, které se projevuje výraznými tiky, jako např. mrkáním, škubáním hlavou či končetinami, ale i hekáním, mručením nebo třeba chrochtáním, Pokračování článku »

Lukáš PechaK těm nejnebezpečnějším poraněním, která nás mohou potkat, patří úrazy hlavy. Každý takový úraz totiž hrozí poškozením mozku, jehož následky mohou být naprosto fatální. Naštěstí ne každý úraz hlavy končí poškozením mozku, a tak ani vážné poranění nemusí dotyčnému zabránit v návratu do normálního života. Pokračování článku »

Doc. MUDr. Marie StaňkováPředsedkyně České infektologické společnosti Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. stála u samých začátků boje se zákeřnou nemocí AIDS. V osmdesátých letech musela řešit i první případy nakažených transfúzí v bývalém Československu. Pokračování článku »

Kateřina GavrilovičováCukrovka je chronické onemocnění způsobené poruchou tvorby inzulínu ve slinivce břišní. Rozlišují se dva základní typy tohoto onemocnění; první se nazývá diabetes mellitus I. typu a začíná se projevovat už v dětském věku. Své o tom ví i Kateřina Gavrilovičová z Prahy, Pokračování článku »