Jozef NemčíkLedviny jsou párovým orgánem, bez nÄ›hož človÄ›k žít nedokáže. Ztra­tí-li jednu, může její funkci pÅ™evzít druhá, ale pÅ™ijde-li človÄ›k i o ni, pak už nezbývá nic jiného než dialýza. O tom, co s sebou takový život bez ledvin pÅ™ináší, ví své i Jozef Nemčík z Prahy. Pokračování článku »

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.Profesorka Helena Illnerová je první ženou, která stála v čele ÄŒeské akademie vÄ›d. SvÄ›tovÄ› uznávaná odbornice na problematiku biorytmů a žena, o níž se v jednu dobu uvažovalo jako o možném kandidátu na post prezidenta republiky, nám ochotnÄ› odpovídala na otázky týkající se její práce i osobního života. Pokračování článku »

Zdena JurováZávislým může být človÄ›k na čemkoli. NÄ›kdo se nedokáže obejít bez alkoholu, jiný bez cigarety a další tÅ™eba bez čokolády. Hovoří se dokonce o závislosti na práci a zbrusu novým společenským problémem je závislost nÄ›kterých, zejména mladých lidí, na počítačových hrách. Dokázat se nÄ›jaké své závislosti vzdát pak vyžaduje ohromnou námahu, Pokračování článku »

Prof. MUDr. Jaroslav BlahoÅ¡, DrSc.Profesor Jaroslav BlahoÅ¡ je lékaÅ™em, který bÄ›hem své dosavadní kariéry získal vysoké uznání v zahraničí. Na pÅ™elomu století zastával dokonce funkci pÅ™edsedy SvÄ›tové lékaÅ™ské asociace. ÄŒasopisu Vademecum zdraví, kde působí jako člen redakční rady, Pokračování článku »

Milan SoučekZrak je pro nás hlavním zprostÅ™edkovatelem informací o vnÄ›jším svÄ›tÄ›. SvÄ›t nevidomého človÄ›ka je proto pro nás proto těžko pochopitelný a mnohé z nás dokonce dÄ›sí. PÅ™esto ani život zrakovÄ› postižených není jenom černý, jak by se mohl ­nÄ›kdo domnívat. StejnÄ› jako životy vÅ¡ech ostatních je plný radostí i zklamání, vÅ¡ednosti i svátečních chvil, Pokračování článku »

MUDr. Marcel DrlíkPodle statistik vychází ve StÅ™edoafrické republice asi 3,5 lékaÅ™e na sto tisíc obyvatel. To máte, jako kdyby v Praze bylo pÄ›tatÅ™icet doktorů… Pomáhat druhým lidem je výsostným posláním medicíny. Jsou vÅ¡ak oblasti, kde se této pomoci lidem tragicky nedostává. NaÅ¡tÄ›stí ale existují jedinci i celé organizace, které se snaží nejchudším lidem planety Pokračování článku »

Daniel HottmarŽivot tÄ›lesnÄ› postiženého človÄ›ka je pro nás, kteří můžeme volnÄ› hýbat vÅ¡emi čtyÅ™mi končetinami, sotva pÅ™edstavitelný. VÄ›tÅ¡inou ani nevíme, jak se máme s takovým človÄ›kem bavit. Snad proto se jim radÄ›ji vyhýbáme. Důsledkem toho ale není nic jiného, než že mezi vÄ›tÅ¡inovou populací a lidmi tÄ›lesnÄ› postiženými vyrůstají zbytečné bariéry, Pokračování článku »

DepreseMedicína je dnes vysoce specializovaným oborem. Stále častÄ›ji se vÅ¡ak ukazuje, že se pÅ™i zaměření na nemoci jednotlivých tkání a orgánů začíná vytrácet nemocný človÄ›k. Alternativu k tomuto přístupu spatÅ™ují mnozí v tzv. psychosomatické medicínÄ›. Pokračování článku »