Skelet kostry známého dánského astronoma Tychona Braha (1546–1601) zkoumali ve středu 17. listopadu radiologové Nemocnice Na Homolce. Pro vyšetření využili počítačovou tomografii (CT), tedy metodu, která speciálním způsobem využívá rentgenových paprsků a umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla (v Brahově případě pouze kostí), v tenkých vrstvách. Pokračování článku »

  • Ženy hodnotí svůj zdravotní stav hůře než muži, ale žijí výrazně déle než oni.
  • Index stáří u žen je téměř dvojnásobný než u mužů.
  • Živě se narodí více chlapců než dívek. Pokračování článku »

  • Česká televize odvysílá 10. června 2010 v 21 hodin na ČT 2 dokument Zapomenuté děti. Příběhy pěti malých dětí spojuje ztráta rodičů a boj o přežití. Čeká podobný osud miliony dalších? Pokračování článku »

    31. května Světová zdravotnická organizace (WHO) každoročně slaví Světový den bez tabáku, který si dává za cíl zdůraznit zdravotní rizika spojená s užíváním tabákových výrobků a prosazování efektivní politiky vedoucí ke snižování kouření. Užívání tabákových výrobků je po hypertenzi druhou největší příčinou úmrtí celosvětově a v současné době nese zodpovědnost za smrt jednoho z deseti dospělých lidí na celém světě. Pokračování článku »

    Kardiologové Nemocnice Na Homolce (NNH) ověřují novinku v léčbě abnormálně zrychleného srdečního rytmu pomocí zcela nového typu přístroje, který se zavádí pacientovi přímo do horní duté žíly. Jeho výhodou je větší účinnost a skutečnost, že je v žíle zcela skrytý. Pokračování článku »

    Správné provedení operačního zákroku vyžaduje předchozí důkladné posouzení zdravotního stavu pacienta. Ten proto musí absolvovat řadu takzvaných předoperačních vyšetření.
    Před operací dostane pacient v nemocnici formulář, se kterým jde k obvodnímu lékaři, jenž zajistí příslušná vyšetření. Pokračování článku »

    U lékařeSkutečnost, že stejně jako vše živé a podobně i většina věcí, opotřebovává se a stárne i lidské tělo, je nezvratná. Jde o to, že tento proces, ač je u každého jedince individuální, lze ovlivňovat. Zaměříme-li se na prevenci a zdravý životní styl, můžeme se tak řadě nemocí vyhnout, či je oddálit. Pokračování článku »

    Nové hodnocení rychlých diagnostických testů může napomoci zdravotníkům v krátkém čase identifikovat pacienty, kteří trpí malárií a tudíž potřebují bezodkladnou péči. Tento postup následuje doporučení Světové zdravotnické organizace, aby byla diagnóza nákazy malárií potvrzena před započetím samotné léčby. Pokračování článku »