Skelet kostry známého dánského astronoma Tychona Braha (1546-1601) zkoumali ve středu 17. listopadu radiologové Nemocnice Na Homolce. Pro vyšetření využili počítačovou tomografii (CT), tedy metodu, která speciálním způsobem využívá rentgenových paprsků a umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla (v Brahově případě pouze kostí), v tenkých vrstvách. Pokračování článku »

 • Ženy hodnotí svůj zdravotní stav hůře než muži, ale žijí výrazně déle než oni.
 • Index stáří u žen je téměř dvojnásobný než u mužů.
 • Živě se narodí více chlapců než dívek. Pokračování článku »

 • Česká televize odvysílá 10. června 2010 v 21 hodin na ČT 2 dokument Zapomenuté děti. Příběhy pěti malých dětí spojuje ztráta rodičů a boj o přežití. Čeká podobný osud miliony dalších? Pokračování článku »

  31. května Světová zdravotnická organizace (WHO) každoročně slaví Světový den bez tabáku, který si dává za cíl zdůraznit zdravotní rizika spojená s užíváním tabákových výrobků a prosazování efektivní politiky vedoucí ke snižování kouření. Užívání tabákových výrobků je po hypertenzi druhou největší příčinou úmrtí celosvětově a v současné době nese zodpovědnost za smrt jednoho z deseti dospělých lidí na celém světě. Pokračování článku »

  Kardiologové Nemocnice Na Homolce (NNH) ověřují novinku v léčbě abnormálně zrychleného srdečního rytmu pomocí zcela nového typu přístroje, který se zavádí pacientovi přímo do horní duté žíly. Jeho výhodou je větší účinnost a skutečnost, že je v žíle zcela skrytý. Pokračování článku »

  Správné provedení operačního zákroku vyžaduje předchozí důkladné posouzení zdravotního stavu pacienta. Ten proto musí absolvovat řadu takzvaných předoperačních vyšetření.
  Před operací dostane pacient v nemocnici formulář, se kterým jde k obvodnímu lékaři, jenž zajistí příslušná vyšetření. Pokračování článku »

  U lékařeSkutečnost, že stejně jako vše živé a podobně i většina věcí, opotřebovává se a stárne i lidské tělo, je nezvratná. Jde o to, že tento proces, ač je u každého jedince individuální, lze ovlivňovat. Zaměříme-li se na prevenci a zdravý životní styl, můžeme se tak řadě nemocí vyhnout, či je oddálit. Pokračování článku »

  Nové hodnocení rychlých diagnostických testů může napomoci zdravotníkům v krátkém čase identifikovat pacienty, kteří trpí malárií a tudíž potřebují bezodkladnou péči. Tento postup následuje doporučení Světové zdravotnické organizace, aby byla diagnóza nákazy malárií potvrzena před započetím samotné léčby. Pokračování článku »