Změřte rizika cukrovkyCukrovkou trpí pÅ™es 750 000 obyvatel ÄŒeské republiky. Odhaduje se, že dalších 250 000 lidí o své nemoci dosud neví. VÄ›dÄ›li jste, že prvních 5 let léčení je pro kompenzaci cukrovky nejdůležitÄ›jších? Pro velký zájem pokračuje Diabetická asociace ÄŒR v sérii testovacích akci – bezplatného měření cukru a cholesterolu v krvi a krevního tlaku. Zdravotní a nutriční sestry Vám výsledky na místÄ› vyhodnotí Pokračování článku »

AkupresuraAkupresura, tedy čínská tlaková masáž, vychází ze stejných principů jako akupunktura. Jde o terapii starou nÄ›kolik tisíc let. Je založena na stimulaci akupresurních bodů, které jsou rozmístÄ›ny po celém tÄ›le. Pracuje s energie­mi. Čínská medicína věří, že lidským tÄ›lem proudí Pokračování článku »

Enteroskopie 1Oblastní nemocnice Kolín, a.s. jako první a jediná nemocnice v ÄŒR a stÅ™ední EvropÄ› provádí unikátní vyÅ¡etÅ™ení tenkého stÅ™eva. Projekt „Endoskopie bez utrpení“ zahrnoval pÅ™edevším nákup nových Å¡pičkových endoskopických přístrojů a rekonstrukci pracoviÅ¡tÄ›. Pokračování článku »

Nemocnice Na Homolce se dostala letos mezi stovku obdivovaných českých firem. Ve 12. ročníku ankety 100 obdivovaných českých firem, které pořádá Sdružení CZECH TOP 100, se umístila v kategorii osobní, veÅ™ejné a sociální služby na tÅ™etím místÄ›. Pokračování článku »

PS ÄŒLS JEP a ÄŒPS o.s. je dobrovolnou odbornÄ› vÄ›deckou organizací. Sdružuje lékaÅ™e, stÅ™ední zdravotnické pracovníky i jiné pracovníky zabývající se oborem psychiatrie příp. činností s oborem psychiatrie související. PS ÄŒLS JEP je součástí ÄŒeské lékaÅ™ské společnosti J.E. PurkynÄ›. Pokračování článku »

Srdeční pupaLékaÅ™i pražské Nemocnice Na Homolce využili jako první v ÄŒR i na svÄ›tÄ› pÅ™i léčbÄ› těžkého srdečního infarktu speciální pulzní pumpu. Jak uvedl primář Kardiologického oddÄ›lení Nemocnice Na Homolce doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., použitím nového systému se vyhnuli operaci srdce pÅ™i otevÅ™eném hrudníku, která by pro těžce nemocného Pokračování článku »

Leksellův gama nůžNemocnice Na Homolce získala koncem roku 2009 nový Leksellův gama nůž, tedy přístroj, který se používá k ozaÅ™ovací léčbÄ› onemocnÄ›ní v oblasti hlavy a mozku, pÅ™edevším mozkových nádorů, mozkových cévních chorob či funkčních mozkových onemocnÄ›ní, vedoucích například k poruchám hybnosti či neztiÅ¡itelným bolestem. Pokračování článku »

Operace Å¡títné žlázyLékaÅ™i pražské Nemocnice Na Homolce operují novÄ› Å¡títnou žlázu mnohem Å¡etrnÄ›ji než dosud. Po zákroku zůstává pacientovi na krku jen malá jizvička. Je to díky operační technice zvané MIVAT (minimální invazivní videem asistovaná tyreoidektomie), kterou se naučili od italských kolegů z Pisy. Dosud provedli 50 úspěšných operací, Pokračování článku »