Ve dnech 21. až 24. 04. 2009 souběžnÄ› probÄ›hnou na VýstaviÅ¡ti Incheba Expo Praha – HoleÅ¡ovice dva veletrhy zabývající se zdravotnickou tématikou. Mezinárodní zdravotnický veletrh PRAGOMEDICA, který se letos koná již po 31., se pyÅ¡ní jednou z nejdelších tradic ve svém oboru u nás. Pokračování článku »

Mléčné výrobkyPokud zaÅ™adíte do svého jídelníčku kvalitní kefíry, kysané nápoje a další mléčné výrobky obohacené o probiotické kultury, nejenže prospÄ›jete svému imunitnímu systému, ale pomůžete i svému tÄ›lu pÅ™i redukci váhy. V lidských stÅ™evech žijí tisíce druhů mikroorganizmů, které pomáhají pÅ™i trávení, jiné mají na starosti dobrou obranyschopnost tÄ›la. Pokračování článku »

SvÄ›tová zdravotnická organizace vyhlásila již tradičnÄ› 24. bÅ™ezen SvÄ›tovým dnem boje proti tuberkulóze. Hlavním tématem letoÅ¡ního dne je slogan „We are stopping TB together“. PÅ™es vÅ¡echny úspÄ›chy globálního boje proti tuberkulóze zůstává tuberkulóza celosvÄ›tovÄ› rozšířeným infekčním onemocnÄ›ním, které nerozeznává hranice jednotlivých států a až dosud se vyskytuje, i když v různé míře, ve vÅ¡ech zemích této planety. Pokračování článku »

Londýnská univerzita a univerzita v americkém Houstonu již delší dobu spolupracují na vývoji zařízení, které zkombinuje možnosti nanotechnologie a pokročilých magnetických senzorů založených na vysokoteplotních suprakonduktorech. Tato inovace dovolí chirurgům pÅ™esnÄ› lokalizovat výchozí lymfatickou uzlinu, ze které začal růst maligní tumor. Pokračování článku »

ChÅ™ipkaAlespoň jednou za rok se s nachlazením, chÅ™ipkou či nÄ›jakým jiným virovým onemocnÄ›ním potýkají tÅ™i čtvrtiny ÄŒechů ve vÄ›ku 18–60 let, pÅ™ičemž: každý druhý ÄŒech zápasí s nachlazením jednou za rok a více než čtvrtina ÄŒechů dokonce nÄ›kolikrát ročnÄ›. K tÄ›m Å¡Å¥astnÄ›jším, kteří mají podobné potíže ménÄ› často než jednou za rok, patří každý pátý ÄŒech. Pokračování článku »

Sdružení osob po poranÄ›ní mozku a jejich rodin ve spolupráci s Agora Central Europe pořádá veÅ™ejnou debatu o problémech lidí s poÅ¡kozením mozku následkem úrazu. Debata se koná 24. bÅ™ezna 2009 v ABF na Václavském námÄ›stí od 17 hodin. Pokračování článku »

FN Motol jako jediná instituce v ÄŒeské republice, ale i ve východní a stÅ™ední EvropÄ›, disponuje unikátním RTG přístrojem pro snímkování nemocných v těžkém zdravotním stavu a pacientů s polytraumaty. Pokračování článku »

Mytí rukouPravidelná hygiena nemá vliv jen na vaÅ¡e zdraví. Skupina britských vÄ›dců pÅ™iÅ¡la s výzkumem, který podle nich dokazuje, že lidé pravidelnÄ› si myjící ruce jsou shovívavÄ›jší ke svému okolí. To, že mytí rukou souvisí s morálním úsudkem človÄ›ka zkoumali na skupinÄ› 44 dobrovolníků. Pokračování článku »