PatrnÄ› nejslavnÄ›jší játra v  lidských dÄ›jinách jsou ta Prométheova. Podle staroÅ™ecké báje vykusoval orel stvoÅ™iteli lidského pokolení každý den z bÅ™icha kus jater jako trest za jeho troufalost. Játra mu ale vždy pÅ™es noc dorostla – a právÄ› zde se povÄ›st opírá o pravdivý základ. Játra (hepar) jsou nejvÄ›tším orgánem v dutinÄ› bÅ™iÅ¡ní (v průmÄ›ru váží 1 500 g), a také nejdůležitÄ›jší žlázou v lidském tÄ›le. Pokračování článku »

Ústav experimentální medicínyPojem experiment vÄ›tÅ¡inou evokuje cosi nového a tajemného. PrávÄ› objevování dosud ne­poznaného je doménou vÄ›dců z Ústavu experimentální me­dicíny AV ÄŒR. Ten je jednou z nejprestižnÄ›jších vÄ›deckých institucí v České republice. Ústav experimentální medicíny (ÚEM AV ÄŒR, v.v.i.) vznikl v roce 1975 Pokračování článku »

VlasyLékaÅ™i čím dál tím častÄ›ji používají pÅ™i stanovení diagnózy chemického rozboru vlasů. Ve vlasech se totiž ukládají látky procházející lidským tÄ›lem. Lze tak odhalit nejen přítomnost drog, ale i nedostatek nÄ›které důležité látky či nesnášenlivost vůči lékům nebo potravinám. Rozbor vlasů prozradí i míru stresu v naÅ¡em životÄ› Pokračování článku »

MatkyKdyž Å¡lápnete do psího exkrementu na ulici či na trávníku, málokdy si pÅ™ipomenete poÅ™ekadlo, že to znamená Å¡tÄ›stí. První vaÅ¡e myÅ¡lenky spíše směřují k tomu, že je to pÄ›kná nepříjemnost. S onou hmotou na podrážce si ovÅ¡em domů nemusíte pÅ™inést právÄ› jen Å¡tÄ›stí. Součástí vaší domácnosti se může stát Å¡krkavka. Pokračování článku »

ÚVNPÅ™ed sedmdesáti lety, v srpnu roku 1938, zahájila svou činnost Masarykova vojenská nemocnice,  která pozdÄ›ji získala název ÚstÅ™ední vojenská nemocnice Praha. Ta je dnes jedním z nejÅ¡pičkovÄ›jších zdravotnických pracoviÅ¡Å¥ u nás. Pokračování článku »

ŽampionPečárek je celá Å™ada, avÅ¡ak mezi léčivé Å™adíme hlavnÄ› pečárku zahradní (Agaricus hortensis) a pečárku dvouvýtrusnou (Agaricus bisporus), ve starší literatuÅ™e uvádÄ›nou pod názvem pečárka (žampion) polní (Agaricus campester). Ze vÅ¡ech pečárek rostoucích ve volné přírodÄ› Pokračování článku »

VlasyS nepříjemnou zprávou pro vÅ¡echny milovníky barevných účesů pÅ™iÅ¡li pÅ™ed nedávnem nÄ›mečtí vÄ›dci, podle nichž může barvení vlasů vést až k nádorovému onemocnÄ›ní. PÅ™i analýze hnÄ›dých a rudých odstínů vlasového barviva totiž vyÅ¡lo najevo, že Pokračování článku »

InjekceS pÅ™ekvapivým a zároveň nadÄ›jným sdÄ›lením pÅ™iÅ¡li pÅ™ed časem američtí vÄ›dci. Podle nich může vitamín C, je-li aplikovaný injekčnÄ› a ve velkých dávkách, pomoci v boji s nádorovými onemocnÄ›ními. K tomuto zjiÅ¡tÄ›ní dospÄ›l tým badatelů z amerického Národního zdravotního institutu poté, co vitamín C Pokračování článku »