KartyProblémy s pamětí má občas každý z nás. Přitom platí, že s přibývajícím věkem se paměť zhoršuje; je narušeno soustředění, schopnost pamatovat si čísla slábne, myšlení je pomalejší. Zhoršením paměti trpí po padesátce každý druhý, po sedmdesátce dokonce tři čtvrtiny lidí.

Pokračování článku »

ProleženinyProleženiny jsou problémem, kterého se na první pohled nikdo příliš nebojí. Co je to nějaká proleženina proti nebezpečným infekcím nebo například zhoubným nádorům? Vždyť proleženinám se přece dá vždycky zabránit. Ano, zabránit se proleženinám samozřejmě dá, ale zdaleka ne vždy se tak děje. Pokračování článku »

MenopauzaNení v obecném povědomí příliš jasné, co to vlastně přechod je a proč k němu dochází. Jaké jsou důvody menopauzy, základní příznaky, které přechod provází a rizika z toho pro ženu vyplývající? Pokračování článku »

Cesta domůProblematice umírání není v naší společnosti ještě stále věnována dostatečná pozornost. Ačkoli si většina lidí přeje dožít svůj život mezi svými blízkými, stále jich naprostá většina umírá v anonymním prostředí zdravotnických či sociálních zařízení. O nápravu v této oblasti usilují pozvolna vznikající hospice. Pokračování článku »

Onemocnění prostatyRůzná onemocnění prostaty trápí muže všech věkových kategorií. Bylo by ale chybou považovat kdejaké potíže s močením hned za rakovinu prostaty. Naštěstí většina těchto onemocnění je nenádorové povahy a lze je s lékařskou pomocí dobře zvládnout. Pokračování článku »

Záznam mozku postiženého Parkinsonovou nemocíTuto nemoc popsal poprvé v roce 1817 londýnský lékař James Parkinson. Její původní název by se dal do češtiny přeložit jako obrna třaslavá. Protože se však ve skutečnosti o obrnu nejedná, ponechme jí název Parkinsonova choroba. V čem vlastně spočívá podstata této tajemné nemoci? Pokračování článku »

Osteoartróza (OA) je nejčastější kloubní onemocnění, které řadíme mezi tzv. degenerativní kloubní onemocnění. Jeho podstatou je degenerativní přestavba chrupavky, zhoršuje se kvalita novotvořené chrupavky a chrupavky postupně ubývá. Pokračování článku »

InkontinenceMočová inkontinence je samovolný únik moči nezávislý na lidské vůli. Poměrně malé množství lidí trpících inkontinencí je ochotno se lékaři se svým problémem svěřit, přitom většinu příčin lze dnes úspěšně odstranit. Každý člověk trpící bezděčným mimovolním odchodem moči by měl vědět, Pokračování článku »