AftyAfty jsou neinfekční povrchní defekty sliznice. Tvoří se buď jednotlivě, nebo jako výsev četnějších změn na sliznici dutiny ústní.

Proč afty vznikají?
Příčinu jejich vzniku se často nepodaří odhalit. Pokračování článku »

SpánekZ hlediska četnosti výskytu zánÄ›tlivých onemocnÄ›ní v populaci se Å™adí na druhé místo hned za infekce dýchacích cest. ZánÄ›tem močových cest rozumíme stav, charakterizovaný přítomností patogenních mikroorganismů v moči nebo ve tkáních močového traktu, doprovázený vÄ›tÅ¡inou typickými klinickými příznaky. Pokračování článku »

OčiOční spojivku tvoří sliznice, která pokrývá na jedné stranÄ› pÅ™ední plochu oka, pÅ™echází do zadní plochy víček a vytváří spojivkový vak. Do spojivkového vaku ústí vývod slzné žlázy a vývody pomocných slzných žlázek, které nacházíme v pÅ™echodových Å™asách spojivky, Pokračování článku »

ChÅ™ipkaPodzimní období je spojeno s nástupem onemocnÄ›ní respiračního traktu, viróz. I chÅ™ipka je „virózou“, neboÅ¥ ji způsobuje RNA virus. ChÅ™ipka vÅ¡ak, na rozdíl od běžných nemocí z prochlazení, je mnohem závažnÄ›jší a zákeÅ™nÄ›jší chorobou. Pokračování článku »

VirózyPod označením virózy se skrývají onemocnÄ›ní dýchacího traktu probíhající pod obrazem rýmy, kaÅ¡le a také zvýšených teplot. Projevují se prostÅ™ednictvím příznaků jako je zánÄ›t nosohltanu, hrtanu až průduÅ¡ek. Virózy jsou nevítaný host, dostavují se k nám vÅ¡ak bohužel celoročnÄ›, Pokračování článku »

OčkováníSpalničky, zardÄ›nky, klíšťová encefalitida, salmonelózy, virové hepatitidy, zánÄ›t žaludku a stÅ™ev či „obyčejná“ rýma pÅ™edstavují jen nÄ›kolik namátkou vybraných onemocnÄ›ní z podstatnÄ› delšího výčtu, který bychom mohli uvést. Mají vÅ¡ak jedno společné. Jsou způsobeny choroboplodnými mikroorganismy (viry, bakteriemi, plísnÄ›mi a parazity), Pokračování článku »