Některé zdravotní problémy se bohužel neobejdou bez operativního zákroku. Nezřídka to platí i o úrazech. V takovýchto případech je součástí operativního zákroku zajištění anestézie.
PÅ™esto, že vÄ›tÅ¡ina z nás bere anestézii jako automatickou součást vÄ›tÅ¡iny operativních zá­kroků, jedná se o jejich vel­mi důležitou složku. Pokračování článku »

Anestézii lze rozdÄ›lit na dvÄ› základní skupiny. Na narkózu, tedy anestézii celkovou, kdy je vyÅ™azeno vÄ›domí pacienta, a regionální anestézii, kdy nedochází k ovlivnÄ›ní pacientova vÄ›domí. Oba dva uvedené typy anestézie lze vzájemnÄ› kombinovat. Pokračování článku »

Lidem pÅ™ipojeným na umÄ›lou ledvinu, u nichž se vyskytne velká únava, hrozí vÄ›tší riziko srdeční příhody. Tvrdí to autoÅ™i japonské studie publikované v lednu 2010 v Clinical Journal of the American Society of Nephrology. Pokračování článku »

AngínaAngína, tedy akutní zánÄ›t patrových mandlí, pÅ™edstavuje zánÄ›tlivé postižení jejich tkánÄ› prudkou infekcí. PÅ™esto, že se jedná o pomÄ›rnÄ› rozšířené onemocnÄ›ní, jeho diagnostika a nezřídka i léčba může být určitým problémem. Důvodem je skutečnost, že u pacientů s akutní bolestí v oblasti krku Pokračování článku »

V Komplexním kardiovaskulárním centru Nemocnice Na Homolce implantovali lékaÅ™i tento týden dvÄ›ma nemocným novou aortální srdeční chlopeň, a to pomocí tenkých trubiček (katétrů) zavedených pÅ™es hrudník do srdečního hrotu. UmÄ›lá náhrada tak pÅ™evzala funkci chlopnÄ› původní, která byla zúžená v důsledku degenerativních zmÄ›n a bránila tak správnému průtoku krve. Pokračování článku »

Skelet kostry známého dánského astronoma Tychona Braha (1546–1601) zkoumali ve stÅ™edu 17. listopadu radiologové Nemocnice Na Homolce. Pro vyÅ¡etÅ™ení využili počítačovou tomografii (CT), tedy metodu, která speciálním způsobem využívá rentgenových paprsků a umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí tÄ›la (v BrahovÄ› případÄ› pouze kostí), v tenkých vrstvách. Pokračování článku »

Ačkoliv častÄ›jší vystavování slunečním paprskům v letním období a také vyšší vlhkost vzduchu vÄ›tÅ¡inou pomáhají zmírnit projevy lupénky, pÅ™ichází s létem i nÄ›kolik problematických situací. PÅ™inášíme proto nÄ›kolik tipů, které vám bÄ›hem tÄ›chto dní pomohou lupénku snadnÄ›ji zvládnout. Pokračování článku »

  • Ženy hodnotí svůj zdravotní stav hůře než muži, ale žijí výraznÄ› déle než oni.
  • Index stáří u žen je téměř dvojnásobný než u mužů.
  • ŽivÄ› se narodí více chlapců než dívek. Pokračování článku »