Å penátKyselina listová je jeden z vitamínů skupiny B. Nachází se v mnoha rostlinných a živočiÅ¡ných surovinách. Nejbohatším zdrojem jsou játra, tmavÄ› zelená listová zelenina (Å¡penát, brokolice, kadeřávek), fazole a obiloviny. Pokračování článku »

ŽampionPečárek je celá Å™ada, avÅ¡ak mezi léčivé Å™adíme hlavnÄ› pečárku zahradní (Agaricus hortensis) a pečárku dvouvýtrusnou (Agaricus bisporus), ve starší literatuÅ™e uvádÄ›nou pod názvem pečárka (žampion) polní (Agaricus campester). Ze vÅ¡ech pečárek rostoucích ve volné přírodÄ› Pokračování článku »

OreganoOregano, nedílná součást italské pizzy, nejen skvÄ›le chutná, ale podle nÄ›meckých a Å¡výcarských vÄ›dců i prospívá naÅ¡emu zdraví. Příčinou toho je v oreganu obsažená sloučenina beta- karyofylen, která  podle lékařů chrání naÅ¡e srdce i další vnitÅ™ní orgány pÅ™ed vznikem zánÄ›tů. Pokračování článku »

O tom, že střídmý životní styl prodlužuje délku životu, pochybuje asi jen málokdo. Americký vÄ›dec Derek Huffman se vÅ¡ak pokusil toto vÅ¡eobecné lidské pÅ™esvÄ›dčení postavit na vÄ›decký základ. Za tímto účelem podrobil skupinu myší Å™adÄ› testů s různou stravou a prokázal, že hlodavcům, kterým bylo podáváno nejménÄ› potravy, nejvýraznÄ›ji poklesla hladina inzulínu v krvi.  Pokračování článku »

SeniorVýživa seniorů se vyznačuje Å™adou zvláštností, které souvisejí se zdravotním stavem starých lidí. V tomto vÄ›ku jsou časté poruchy chrupu, znemožňující konzumaci nÄ›kterých potravin, snížený pocit žíznÄ› a chuÅ¥ových vjemů. Objevují se také poruchy funkce trávicí trubice a s tím spojená menší schopnost vstÅ™ebávat určité látky. Pokračování článku »

Pohyb je dobrou preveníCukrovka, pod tímto běžným názvem se skrývá onemocnÄ›ní, které mnozí z nás pokládají za nedílnou součást zralého vÄ›ku a stáří. Řada lidí ani nad skutečností, zda je opravdu nevyhnutelné touto chorobou onemocnÄ›t, nepÅ™emýšlí. Pokračování článku »

ObezitaObezita je v současné dobÄ› nazývána epidemií tÅ™etího tisíciletí. Říká se, že pÅ™ejídání zabilo více lidí než vÅ¡echny války dohromady. Počet obézních lidí na celém svÄ›tÄ› již v roce 2000 pÅ™ekročil 300 milionů a stále narůstá. Pokračování článku »

PivoO tom, že pivo je lék, není tÅ™eba v ÄŒechách nikoho dlouho pÅ™esvÄ›dčovat. PÅ™esto se tu a tam objeví studie, které se toto vÅ¡eobecnÄ› pÅ™ijímané pÅ™esvÄ›dčení snaží vÄ›decky podložit. O jednu z takových studií se zasloužila i bývalá ministrynÄ› zdravotnictví a plzeňská patriotka Milada Emmerová. Pokračování článku »