ZeleninaPodle vÄ›dců z Cambridgeské univerzity můžeme prodloužit život až o čtrnáct let, budeme-li respektovat čtyÅ™i zásady zdravého životního stylu. Za prvé nekouÅ™it, za druhé pít alkohol s mírou, za tÅ™etí provozovat fyzickou aktivitu a za čtvrté zkonzumovat dennÄ› pÄ›t porcí ovoce či zeleniny. Pokračování článku »

ObilovinySprávnou výživou rozumíme pestrou a pravidelnou stravu, která naÅ¡emu organizmu zajistí pravidelný a dostatečný přísun energie a vÅ¡ech dalších živin, které jsou důležité pro zdravý růst a vývoj v dÄ›tství a pro udržení dobré kondice v dospÄ›losti. Pokračování článku »

Osobní glukometrCukrovka je u nás i ve svÄ›tÄ› tak rozšířenou nemocí, že její odborný název diabetes mellitus není snad tÅ™eba už nikomu vysvÄ›tlovat. Jde o chronickou nemoc, jejíž výskyt narůstá nejen v České republice, ale i celosvÄ›tovÄ›. Pokračování článku »

TÄ›hotenstvíVelmi důležitá je v dobÄ› tÄ›hotenství výživa ženy. PrvoÅ™adými se stávají živiny, které uhradí zvýšenou potÅ™ebu nejen v dobÄ› velkých zmÄ›n ženina organizmu, ale také potÅ™eby metabolizmu rostoucího plodu. Bohužel se nelze spoléhat na dobré výživové návyky naÅ¡ich mladých žen. Pokračování článku »

Nevhodné stravování dÄ›tíPodobnÄ› jako v pÅ™edchozích obdobích musí výživa i v pÅ™edÅ¡kolním a Å¡kolním vÄ›ku pokrývat energetickou potÅ™ebu jedince a jeho růst. Protože vÅ¡ak dítÄ› v tomto vÄ›ku již roste až do puberty pomaleji, mÄ›lo by také pÅ™ijímat – pÅ™iměřenÄ› svému vzrůstu – ménÄ› potravy. Pokračování článku »

Měření tukuKaždý pátý občan ÄŒeské republiky v sobÄ› prý nosí gen, který ovlivňuje obezitu. Podle vÄ›dců z pražského IKEMU, kteří toto číslo zjistili, se gen vyskutuje stejnÄ› často u mužů jako u žen a začíná ovlivňovat stavbu tÄ›la už od sedmi let vÄ›ku. Pokračování článku »

RybyS pÅ™ekvapivým zjiÅ¡tÄ›ním pÅ™iÅ¡li odborníci na výživu, kteří v odborném lékaÅ™ském časopise Lancet publikovali zprávu, podle níž konzumace rybího masa v dobÄ› tÄ›hotenství prospívá inteligenci dÄ›tí. DÄ›ti, jejichž maminka v dobÄ› tÄ›hotenství ryby konzumovala, Pokračování článku »

DÄ›tiNepravidelnost a nedostatek ovoce a zeleniny v jídelníčku školáků je podle průzkumu poradenského centra Výživa dÄ›tí nejvÄ›tším hříchem ve stravování žáků základních Å¡kol. Z průzkumu, který centrum provedlo mezi 500 žáky tÅ™etích a sedmých tříd vyplývá, že dÄ›ti konzumují příliÅ¡ mnoho bílkovin a sacharidů Pokračování článku »