První části je vyšetření pohledem. Svlékněte se do půl těla a sedněte si, popřípadě stoupněte před zrcadlo.

  • Paže nechte volně podél těla. Pátrejte pečlivě po změnách ve velikosti či tvaru prsů. Sledujte pozorně, zda se na kůži prsů neukazují vtažená místa či naopak vyklenutí, případně barevné změny, zarudnutí či zvýšená žilní kresba. Rovněž si všímejte obrysů prsů.
  • Dále dejte obě ruce nad hlavu a prohlížejte si prsa z různých úhlů. Zjistěte, jestli se neukázaly některé změny od posledního vyšetření. Prohlédněte si také dvorec a bradavku a všimněte si, neobjevuje-li se výtok, krvácení či vpáčení bradavky.

Po vyšetřením pohledem následuje vyšetření prohmatem. V této fázi nadále stojíte či sedíte. Pravou rukou si budete vyšetřovat levý prs. Představte si, jako by byl prs rozdělen na čtyři části.

  • Samovyšetření prsuSamovyšetření prsuVyšetření začněte v horní vnitřní části. Prsty pravé ruky položte naplocho na kůži levého prsu a pomalým krouživými pohyby s mírným tlakem prohmatejte tuto část prsu.
  • Vyšetřete okolí dvorce, dvorec a bradavku. Po stisknutí dvorce pečlivě pozorujte, neobjeví-li se výtok či krvácení z bradavky.
  • Stejným způsobem vyšetřete dolní vnitřní část prsu.
  • Samovyšetření prsaSamovyšetření prsuPotom věnujte pozornost dolní zevní části a horní zevní části prsu.
  • Na závěr vyšetření vsedě či vestoje lehce zvedněte levou ruku tak, aby se uvolnilo podpaždí. To pak pečlivě celé prohmatejte.

Obdobným způsobem vyšetřete levou rukou prs pravý a samozřejmě i pravou podpažní jamku.

Zdroj: 1. díl ediční řady odborných publikací VZP ČR

Vademecum zdraví Zima 2005