Mimořádného úspěchu se podařilo dosáhnout americkým oftalmologům z univerzity v Cincinnaty. Při pokusu na myších s poškozenou průhlednou částí oční bulvy se jim podařilo vpravit do oka kmenové buňky získané z jejich kostní dřeně a již po týdnu se poškozená rohovka začala hojit. Podle vědců by kmenové buňky získané z kostní dřeně měly stejně fungovat i u lidí. Proto také bezprostředně po úspěšném pokusu začali s přípravou klinických zkoušek. Poškození rohovky se sice už nyní léčí její tranplantací, ale protože buňky rohovky dárce po čase odumřou, nepřináší tato léčba trvalé uzdravení. Kmenové buňky jsou však schopny reprodukce, a tak by tato nová metoda měla přinést když ne trvalé, alespoň dlouhodobé uzdravení.

-jip-