Výživa dětíDětství a dospíváni provází značné změny organismu. Změny samozřejmě vyžadují i odpovídající výživu, to znamená zajištění všech živin, které jsou pro jejich řádný průběh nezbytné.

Proč je správná výživa tak důležitá?
Správná strava a dostatečná pohybová aktivita jsou během dětství a dospívání nezbytnými podmínkami pro zdravý růst a vývoj mladého organismu. Velmi jednoduše můžeme říci, že během těchto údobí si pro svou budoucnost „stavíme“ své tělo. Je třeba na to pamatovat a zajistit našim dětem dostatečný příjem kvalitních „stavebních prvků“. To jim zajistí energeticky vyvážená a pestrá strava.
Dětství a dospívání jsou údobími velmi různorodými, charakterizovanými různými úskalími a nelze je jen tak jednoduše shrnout do jedné univerzální a vždy platné rady. Zmíněná úskalí jsou dána nejen tělesným vývojem dítěte, ale i jeho vývojem motorickým, sociálním, psychickým či rozumovým. Všechny tyto aspekty bychom pak měli vzít v úvahu, pokud svým dětem chceme zajistit dostatečně kvalitní vývoj do budoucna. Správná a vyvážená strava spojená s pravidelnou pohybovou aktivitou dokáží zabránit rozvoji takových onemocnění, jako jsou například anémie z nedostatku železa, obezita, poruchy příjmu potravy, podvýživa a zubní kaz. Pomohou snížit i riziko výskytu chronických neinfekčních onemocnění, jakými jsou onemocnění srdce a cév, určité druhy rakoviny, cukrovka druhého typu, mozková příhoda či osteoporóza.

Jak se správně stravovat?
Strava nás všech a obzvláště dětí by měla být pravidelná, rozložená do celého dne, a to alespoň do pěti jídel - snídaně, přesnídávky, oběda, odpolední svačinky a večeře. Dítě bychom již od nejútlejšího věku měli naučit snídat. Snídaně je v dnešní době nejčastěji opomíjeným jídlem, avšak jídlem nadmíru důležitým. Zlozvyk vynechávání snídaně vede, mimo jiné, ke zvýšené dopolední únavě, a tím i horšímu výkonu dítěte ve škole.
Naše strava by měla být doplněna odpovídajícím příjmem tekutin. Příjem tekutin je dán věkem dítěte či dospívajícího a jejich pohybovou aktivitou. Důležité je dbát na dostatečný příjem tekutin obzvláště v letních měsících, kdy jsou jejich ztráty zvýšeny pocením, kterým udržujeme správnou teplotu organismu. Musíme myslet na to, že děti ještě nemají tento systém tak dobře vyvinutý jako dospělí a velmi snadno se proto mohou dehydratovat. Všichni bychom měli pít pravidelně a v menších dávkách a ne až tehdy, kdy máme žízeň. Je to dáno i tím, že náš pocit žízně neodpovídá naší skutečné potřebě tekutin, která je častokrát daleko vyšší.

Sladkostem a slazeným nápojům vyse děti měly vyhýbatCo je vhodné konzumovat?
Vhodnými zdroji tekutin pro děti jsou neperlivá voda a dětské čaje. Za zcela nevhodné považujeme nápoje slazené, tedy různé druhy limonád, a to z důvodu vysokého obsahu cukru a v případě kolových nápojů i z důvodu obsaženého kofeinu. K zahnání žízně jsou pak vhodné i čistě zeleninové a ovocné šťávy, které nejsou dodatečně přislazované a případně jsou i naředěné neperlivou vodou. Neperlivou vodu doporučujeme z toho důvodu, že bublinky mohou obzvláště menším dětem působit zažívací potíže.
Ze specifických výživových potřeb dětí a zejména pak dospívajících lze zdůraznit příjem vápníku. Dostatečný příjem vápníku, jak všichni dobře víme, je důležitý pro správný vývoj kostí, ke kterému dochází právě během dospívání. Nejlepším zdrojem vápníku je mléko a široká paleta mléčných výrobků. Vápník však najdeme i v sardinkách, máku, luštěninách, listové zelenině, ořechách či ovesných vločkách. Z těchto zdrojů je však vápník pro lidský organismus hůře využitelný než z mléka. Dostatečná konzumace jídel obsahujících vápník však musí být doplněna i vhodnou pohybovou aktivitou. Protože jen pokud jsou kosti dostatečně namáhány, vápník se do nich zabuduje „tím správným způsobem“, aby byly dostatečně pevné a pružné a méně náchylné k úrazům. Pokud má dospívající člověk správně vytvořené kosti a běžně jí jídla obsahující vápník již od časného dětství, bude mít v dospělosti daleko menší potíže s osteoporózou, tzv. „řídnutím kostí“.
U dětí a obzvláště pak u dospívajících je třeba zajistit také dostatečný příjem železa. Bez železa neprobíhá správně tvorba barviva červených krvinek, které přenášejí kyslík do všech částí našeho těla. Nedostatek se proto brzy projeví dýchavičností, protože srdce a plíce začnou pracovat rychleji, aby se příjem kyslíku do těla zvýšil. U dětí a dospívajících roste potřeba železa v závislosti na rychlosti jejich růstu. U dívek se navíc tato potřeba zvyšuje se začátkem menstruace. Nedostatek železa je právě u dospívajících poměrně častým jevem, přičemž už i malý nedostatek železa snižuje fyzickou výkonnost. Větší nedostatek se pak projeví snížením počtu červených krvinek, které jsou menší a obsahují méně červeného barviva, a tím je i následně sníženo zásobení tělesných tkání kyslíkem.
Nejvhodnějším zdrojem železa jsou maso, ryby a drůbež. Železo se však vyskytuje i v obilninách, luštěninách, ale například i v kakau či ořechách. Z těchto zdrojů se však v našem organismu hůře vstřebává. Vstřebávání železa můžeme však zlepšit, a to současnou konzumací potravin s vysokým obsahem vitamínu C, tedy například jako součást míchaného ovocného či zeleninového salátu, připraveného z čerstvých surovin.
Příjem dalších vitamínů i řady dalších důležitých látek nám i našim dětem zajistí dostatečná konzumace ovoce a zeleniny. Při konzumaci ovoce a zeleniny bychom se měli řídit heslem, které zní: „Alespoň 5x denně!“ To znamená, že alespoň pětkrát za den bychom měli sníst nějaký druh ovoce či zeleniny. Přednost bychom pak měli dávat ovoci a zelenině, která je čerstvá, před tou, která je konzervovaná.

Pozor na obezitu
S nesprávnou výživou a nízkou pohybovou aktivitou, a to nejen u dětí, i když u nich je nejnaléhavější, je velmi úzce spojen v současnosti stále hrozivější problém obezity. U obézních dětí, ze kterých vyrostou obézní mladí dospělí dochází daleko dříve k projevům zmiňovaných chronických neinfekčních onemocnění, která s obezitou bezprostředně souvisejí. Mají zhoršeny pohybové schopnosti a řadu dalších zdravotních problémů. Léčba a péče o tyto mladé dospělé nás v budoucnu, pokud se tímto problémem nebudeme dostatečně odpovědně zabývat, bude stát nemalé finanční prostředky.

Kde hledat radu?

O detailech způsobu stravování nejen vašeho dítěte, ale i vašich, si můžete přijít pohovořit do poraden podpory zdraví při zdravotních ústavech, které mají své sídlo v každém krajské městě. Způsob stravování, který je vhodný právě pro vaše dítě, pak samozřejmě můžete konzultovat se svým pediatrem.

odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Vademecum zdraví Léto 2006