ProstataPřerušované močení, slabý proud moči, pocit nevyprázdněného měchýře, časté močení v noci… Je Vám to povědomé? Jsou to jen některé příznaky vyvolané zvětšením prostaty. Obtížemi způsobenými onemocněním prostaty trpí až čtvrtina mužů starších 40 let. Ve vyšším věku se jejich počet dále zvyšuje. Nepodceňujte svůj problém! Muž léčený včas a vyšetřovaný preventivně se dožije nejen vyššího věku, ale žije i kvalitní život.

Znázornění prostaty (červeně)Co je to prostata?
Prostata je orgánem pohlavního systému muže. Má tvar kaštanu, jehož širší část je obrácena k močovému měchýři a zúžená ke svalovému dnu pánve. Ne zcela ve středu probíhá část močové trubice, která dále pokračuje přes svaly dna pánevního do penisu. Prostatu tvoří řada typických žlázek (bývá jich kolem 50) uvolňujících prostatický sekret. Prostata se vyvíjí již v těhotenství. Při narození se její hmotnost pohybuje od 3 do 5 gramů. Objem a hmotnost se nemění až do puberty, kdy dochází ke stimulaci a růstu. U dospělého muže ve věku 20 let prostata váží přibližně 20 gramů.

Příčiny a projevy nezhoubného zvětšování prostaty?
Na otázku, proč toto onemocnění vzniká, dosud nikdo neodpověděl. Existuje řada teorií, které platí u někoho více, u někoho méně, ale pravděpodobně jde o kombinaci dosud poznaných faktorů (hormonální vlivy, genetické předpoklady, působení růstových faktorů). Ke zvětšování prostaty dochází v průběhu života u každého muže. Výjimkou jsou muži kastrovaní před pubertou (eunuši) a muži s vrozenou poruchou přeměny testosteronu. Oba dva případy jsou v naší populaci extrémně vzácné. První známky zvětšování prostaty jsou patrné v mikroskopu (histologické vyšetření) již u některých 30letých mužů. Dalším stadiem je pak již také makroskopicky patrné zvětšení objemu prostaty. Tento jev může vést k zásadním změnám v plynulém toku moče. Tím, že nezhoubné zvětšení vzniká v místě vmezeřené tkáně (stromatu), která je nejbohatší kolem močové trubice, dochází ke stlačení močové roury. Močový měchýř tak musí vyvinout větší sílu, aby při močení (mikci) moč zcela odtekla. Dalším faktorem je zvětšování prostaty směrem k močovému měchýři. Směrem dolů se prostata opírá o pevné svalové dno, které nedovolí zásadní posun. Nahoře však tlačí na spodinu močového měchýře a zvedá jej. To vede ke změně nervové regulace. Hovoříme tedy o tom, že onemocnění nezhoubným zvětšením prostaty má dvě složky: anatomickou - útlak močové trubice zvětšenou žlázou a dynamickou - změna v nervové regulaci močového měchýře.

Jak probíhá vyšetření?
V problematice diagnostiky a léčby obtíží spojených se zvětšením prostaty je nezanedbatelným faktorem nezvyk mužů chodit k lékaři s věcí tak intimní, jako je močení. Představa, že se musí před jiným mužem svléct do naha, nechat si sáhnout na penis, varlata a do konečníku, je velmi traumatizující. Společně s podceněním počátečních příznaků to může vést k zanedbání adekvátní léčby a častějšímu výskytu komplikací. Přitom platí, že muž léčený včas a vyšetřovaný preventivně se dožije nejen vyššího věku, ale žije kvalitní život. Co mi tedy urolog udělá, když přijdu s prostatou? Urologické vyšetření není ani zdaleka tak nepříjemné, jak vyprávějí mýty a anekdoty.
Vyšetření zahajuje lékař tím, že se vyptá na průběh obtíží v čase a na jiné choroby, které by s močením mohly souviset. Mnoho příznaků typických pro prostatu není z této oblasti (obdobnými obtížemi trpí i ženy) a urolog musí určit správnou diagnózu. Standardním vyšetřením je vyšetření velikosti a konzistence prostaty přes konečník. I když je toto vyšetření pacientům nepříjemné (společensky netaktní), je pro stanovení diagnózy zcela zásadní - odliší nezhoubné zvětšení od zhoubného nádoru. Vyšetření se provádí ukazovákem ruky opatřené rukavicí. Ukazovák se potře vazelínou či jinou kluzkou hmotou. Navzdory různým zkazkám není toto vyšetření bolestivé.
V případě výrazného omezení nebo úplné zástavy odtoku moči je nutné pro zprůchodnění močové trubice zavést cévku. V takových případech se může jednat i o život zachraňující výkon. Po dezinfekci okolí močové trubice (žaludu penisu) se cévka navlhčí lubrikačním gelem s lokálním anestetikem (pro umrtvení) a zavede do močového měchýře. Výkon není příjemný, ale pokud nemocný spolupracuje (hluboce dýchá, netlačí), trvá několik vteřin. Cévka se uzavře kolíčkem a nemocný ji vypouští pokaždé, když se mu chce močit. U této nemoci je klíčová prevence a včasná diagnóza. Na stránkách www.mojeprostata.cz je možnost se otestovat a tak zjistit, kdy je nutné vyhledat lékaře.

Možnosti léčby
Medikamentózní terapie
 Inhibitory alfa 1 - adrenergních receptorů (alfa 1 blokátory) - působí na hladkou svalovinu a zvyšují průtok moči.
 Léky s vlivem na molekulu steroidů - ovlivňují činnost pohlavních hormonů.
 Rostlinná léčiva - čaje nebo tablety obsahující jednu či více rostlinných látek (např. z Pygeum africanum, Serenoa repens).

Chirurgická léčba
Nejčastější operací je transuretrální (přes močovou trubici) resekce prostaty (TURP). Nemocní hovoří o tom, že se jim prostata „frézuje“. Urolog pod kontrolou zraku odřezává části prostaty, které brání volné mikci. Elektrickou kličku lze nahradit laserem. Transuretrální incize prostaty (TUIP) znamená, že urolog prostatu pouze nařízne, ale neodstraňuje. U obou technik může docházet k opakovanému výskytu choroby, neboť prostata doroste.

zdroj: www.mojeprostata.cz

Vademecum zdraví Zima 2005