OčiZtráta zraku může ohrozit každého z nás. V současné době žije na světě již více než 160 milionů slepých a slabozrakých lidí a každých pět vteřin dokonce oslepne další člověk. Světový den zraku, který proběhl v pátek 12. října. Snažil se poukázat na možná nebezpečí spojená se ztrátou zraku.
Kromě závažných očních chorob, jakými jsou zelený zákal (glaukom) a šedý zákal (katarakta) se veřejnost mohla prostřednictvím informačních letáků, které byly distribuovány ve stanicích metra v centru Prahy, seznámit s očním onemocněním zvaným Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD). Toto onemocnění je v současnosti hlavní příčinou ztráty zraku ve vyspělých zemích a je nevyléčitelné. V České republice je momentálně na půl milionu lidí trpících makulární degenerací v raném stadiu. Příčinou choroby je onemocnění žluté skvrny (makuly), oblasti odpovídající za ostré centrální vidění. Nemoc vážně snižuje kvalitu života postižených pacientů. Ti nejsou schopni rozeznávat tváře lidí, nemohou řídit, číst, dělat jemné manuální práce. Prevencí je dodržování zásad správného životního stylu, nekuřáctví a strava bohatá na vitaminy C, E, zinek a karotenoidy lutein a zeaxantin.
Jelikož makulární degenerace postihuje především osoby nad 50 let věku, proběhla u příležitosti světového dne zraku další doplňková akce dne 10. 10. 2007 v Domově důchodců Praha 4 - Háje. Senioři měli jedinečnou příležitost nechat si vyšetřit zrak očním lékařem a to v pohodlí domova bez dlouhého sezení v čekárnách. Všichni rovněž dostali informační materiály s Amslerovou mřížkou sloužící k samovyšetření zraku a mohou si tak průběžně kontrolovat svůj zrak a jeho případné změny. Bohužel vyšetření ukázalo, že většina z celkem cca 35 vyšetřených osob trpí minimálně ranným stádiem - tzv. suchou formou makulární degenerace. U některých bylo dokonce zjištěno pokročilé stádium nemoci - tzv. vlhká forma. Zásadní roli hraje vždy dobrá informovanost a povědomí o možné chorobě a následná včasná návštěva očního lékaře.

-jip-