SpánekÅ patný spánek je trvalým problémem mnoha lidí. Usínají unavení a brzy, i po několika málo hodinách, se probouzejí. Trápí je nespavost, která může být způsobena spánkovou apnoe. U lidí postižených spánkovou apnoe dochází během jejich spánku ke krátkodobým zástavám dechu - zpravidla na několik sekund. To se děje i několiksetkrát po celou dobu jejich spánku.

Příčiny
Mezi možné příčiny spánkové apnoe lze zahrnout několik variant. V menším míře je příčina spánkové apnoe v centrální nervové soustavě, většinou se však jedná o problém, kdy dochází během spánku k obstrukci dýchacích cest kvůli zapadajícímu kořeni jazyka. Tím dochází i k většímu odporu v dýchacích cestách. Lidé trpící syndromem spánkové apnoe mají vyšší nemocnost i úmrtnost. Po nějaké době od počátku jejich obtíží se u nich začne objevovat vyšší krevní tlak, onemocnění kardiovaskulárního aparátu, bolesti hlavy, poruchy soustředění, paměti a další nemalé potíže.

Chrápání jako příznak
U většiny lidí trpících tímto syndromem je možné pozorovat chrápání. To často signalizuje právě obstrukci - špatnou průchodnost dýchacích cest. Mezi dalšími příznaky je možné pozorovat zvýšenou činnost slinných žláz (slinění), noční pocení, krátký spánek v noci a častější během dne atd. V nedávné době potvrdila skupina vědců přímou souvislost mezi syndromem spánkové apnoe a vznikem závažných mnohdy až život ohrožujících stavů. Jmenovitě prokázala souvislost se vznikem akutního infarktu myokardu. Podle této studie tak dochází během apnoe k narůstání krevního tlaku, což může vyústit ve zmiňovaný infarkt případně v zástavu oběhu.

Léčba
Léčbou tohoto syndromu se zaobírá plicní lékařství. V dnešní době je možné tyto obtíže s pomocí vhodných léčiv a pomůcek odstranit. Základem pro včasnou léčbu je však to, aby si nemocný uvědomil své potíže a navštívil odborníka věnujícího se této problematice. Mezi základní opatření k potlačení syndromu je možné zahrnout i léčbu případné obezity a nadváhy, omezení kouření a pití kávy nebo snížení příjmu alkoholu. Jako hlavní léčebná opatření pak lékaři často volí přetlakovou ventilaci, tedy léčbu pomocí přístrojů. Tyto přetlakové ventilátory má nemocný u sebe v domácnosti. Prostřednictvím speciálně přizpůsobené masky na obličej je vháněn pacientovi kyslík do dýchacích cest přímo v průběhu spánku. Tím je potlačeno riziko vzniku obstrukce.

MÅ 

Vademecum zdraví Zima 2009