Suché okoPozorujete únavu očí, pálení nebo tlak? Jste přecitlivělí na světlo nebo vám oči bezdůvodně slzí? Tyto obtíže může mít na svědomí tzv. sicca syndrom nebo také syndrom suchého oka. Jde o jedno z nejčastějších onemocnění, se kterým se oční lékaři ve svých ordinacích setkávají. Trpí jím zhruba každý pátý pacient. Zpočátku je toto onemocnění vnímáno jen jako pocit diskomfortu, může ale časem vyústit v závažné onemocnění, jehož krajním důsledkem je i slepota. Dobrou zprávou je, že se dá poměrně snadno a účinně léčit.

Jak jej poznáme?
Syndrom suchého oka je projev suchého zánětu rohovky a spojivky. Souvislý slzný film, který pokrývá povrch oka, je nedostačující a nechrání ho před okolními vlivy. Oko se stává citlivějším. Nejčastějšími příznaky jsou subjektivní pocity pálení, tlaku v očích, únavy očí, fotofobie, pocit cizího tělesa (například smítka nebo prachu v oku), pocit přilnutí víčka k oku a podobně. Postižený může pociťovat také nepříjemný pocit nebo dokonce bolest při aplikaci očních kapek a zhoršení vidění k večeru i během dne. Může být také přecitlivělý na pobyt v klimatizované či zakouřené místnosti. Paradoxem je, že příznakem bývá i nadměrné slzení očí, hlavně při větrném počasí. Slzný film je totiž nekvalitní, což vede k jeho předčasnému úniku mimo oko. Následné dráždění osychajícího povrchu oka pak způsobuje další produkci slz. Extrémním vyústěním neléčeného syndromu suchého oka je postupná ztráta průhlednosti rohovky, zhoršení vidění a slepota.

Slzný film
Povrch rohovky a spojivky pokrývá v tenké vrstvě souvislý slzný film, který je tvořen třemi vrstvami. Vnější lipidová vrstva se tvoří ve žlázkách víčkových okrajů. Jejím úkolem je zvyšování povrchového napětí slzného filmu a omezování jeho odpařování. Prostřední - vodná vrstva - vzniká sekrecí slzné žlázy. Zajišťuje zvlhčování a obsahuje také důležité látky (například minerály a proteiny). Vnitřní mukózní vrstva vzniká v pohárkových buňkách spojivky a zajišťuje přilnavost filmu k povrchu oka. Samotný film pak zajišťuje ještě několik velice důležitých funkcí, zvlhčuje oko a zabezpečuje jeho klouzavost. Film navíc tvoří hladký optický povrch, přes který se oko dívá, a tím zajišťuje vznik ostrého obrazu uvnitř oka. Obsahuje antibakteriální látky, omývá oko a také se podílí na přísunu živin pro rohovku. Aby slzný film plnil správně svou funkci, musí být jeho složení kompletní.

Další vlivy
Syndrom suchého oka je často doprovázen i jinými obtížemi, které nemají s očima nic společného. Významný je psychický stav pacienta, který ovlivňuje psychosomatické aspekty vzniku onemocnění. Důležitou roli hraje také životní prostředí. U některých jedinců může zvýšené odpařování slzného filmu způsobit suchý vzduch v klimatizovaných místnostech nebo dým z cigaret. Průzkumy ukazují, že stejně škodlivá pro naše oči je i každodenní práce na počítači, při které často dlouhé hodiny sledujeme svítící obrazovku. Negativní vliv na tvorbu slz má i užívání některých léků, například antidepresiv, antihistaminik nebo dlouhodobé užívání vazokonstrikčních očních kapek. Predispozici k onemocnění mají také jedinci s diabetem, sníženou funkcí štítné žlázy, s kožními chorobami nebo revmatem. Syndrom suchého oka se může objevit i po prodělání cévní mozkové příhody (mrtvice), vlivem hormonálních změn v přechodu nebo v pokročilém věku. Způsobují ho i některé patologické změny povrchu rohovky a poruchy postavení víček, která film na oku mrkáním neustále udržují.

U lékaře
Pokud se svými problémy zavítáte do ordinace očního lékaře, čeká vás nejprve řada otázek, kterými lékař zjistí vaše subjektivní potíže. Poté lékař provede odborné vyšetření. Jde o biomikroskopické vyšetření přední části oka pomocí štěrbinové lampy. Tento přístroj lékaři umožňuje detailní průzkum jednotlivých očních tkání. V některých případech aplikuje do oka červené nebo zelené barvivo, které pomáhá odhalit defekty spojivky a rohovky. Dalším druhem testu tvorby slz je test pomocí jemných proužků filtračního papíru, který se na krátkou dobu vsune do oka. Oba testy jsou zcela bezbolestné. Lékař musí na základě výsledků testů a dotazů stanovit vhodnou léčbu. Zpravidla jde o aplikaci umělých slz, buďto ve formě očních kapek nebo očního gelu. Ty v oku obnovují slzný film a nedochází tak k nežádoucím změnám. Doplňkem léčby bývá i hygiena očních víček. Možná je také chirurgická léčba, při té se do oka aplikují různé druhy „zátek“, které dočasně nebo trvale zablokují odtok slz.

Jak zmírnit obtíže
Kromě aplikování léčby může postižený zmírnit své problémy dalšími opatřeními v běžném životě. Je nutné vyhýbat se negativním vlivům okolního prostředí jako je suchý vzduch z klimatizace a prach. Pacient by neměl kouřit a konzumovat alkoholické nápoje, protože alkohol dehydratuje organizmus. Měl by dodržovat pitný režim a vyvarovat se přímému proudění vzduchu do očí (například při jízdě na kole by měl používat ochranné brýle). Důležitý je pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu a větrání (hlavně v průběhu topné sezóny, kdy je vzduch vysušen). Řešením může být i instalace zvlhčovačů vzduchu. Při práci s počítačem pak očím více prospívá pohled na obrazovku shora, protože tato poloha víček je pro zvlhčování oka příznivější. V neposlední řadě je nutné docházet na pravidelné kontroly k očnímu lékaři.

(iso)

Vademecum zdraví Podzim 2009