Tenisový loketTenisový loket získal své označení zřejmě pro zvýšený výskyt u sportovců věnujících se tenisu. Postihuje ale také pacienty na základě přetěžování při velmi různém spektru činností, často nárazově prováděných.

Jaká je příčina tenisového lokte?
Tenisový loket je onemocnění, které řadíme do skupiny tzv. entezopatií. Je druhým nejčastěji vyskytujícím se onemocněním této skupiny. Entezopatie lze charakterizovat jako zánětlivé změny ve spojení šlachy s kostí. Z toho vyplývá, že uvedené obtíže se mohou vyskytovat i v jiných lokalizacích než v oblasti loketního kloubu. Každé dlouhodobější přetěžování vede ke změnám v přetěžované oblasti. Pokud přetěžování postiženého lokte trvá, pak se obtíže objevují v další době i při minimální zátěži, která by za normálních podmínek bolest nevyvolala.
Tenisový loket je možné si přivodit sekáním dříví nebo rytím na zahrádceRozeznáváme tzv. akutní formu tenisového lokte, jež vzniká často po fyzicky náročné jednorázové zátěži - např. při nahazování omítek, dále při šroubování, utahování matek klíčem, rytí záhonu, štípání dříví, určitých sportovních výkonech -, a chronickou formu tenisového lokte. Ta je diagnostikována po šesti týdnech trvání obtíží. Je provokována již vzniklými změnami v oblasti skloubení pažní a vřetenní kosti. Stejně tak i dlouhodobým přetěžováním, metabolickými, toxickými a dalšími vlivy. Může být rovněž způsobena nesprávnou léčbou akutní formy tenisového lokte.

Projevy nemoci
Jak sami zjistíte, že máte tenisový loket? V prvních dnech si obtíží příliš nevšimnete, většina lidí nad obtížemi mávne rukou. Po několika dnech to začne být nepříjemné a po týdnu kvůli bolesti, kdy nic nemůžete pořádně vzít do ruky, máte chuť lézt po stropě. Jen kdyby to pomohlo…
A o jaké obtíže se vlastně jedná? Jak lze odlišit tenisový loket od ostatních postižení v oblasti loketního kloubu? Nejprve si povězme, kde přesně musí takový tenisový loket bolet. Umístění bolestivého bodu je více či méně přesně a jednoznačně určitelné. Na zevní a vnitřní straně dolního konce pažní kosti si nahmatejte dva hrbolky (na každé straně jeden). Hrbolek na vnější straně je kostní výrůstek, na který se upínají svaly zadní strany předloktí. A to je právě to inkriminované bolestivé místo, které bolavý loket dělá tenisovým loktem.
Naopak kostěný hrbolek na vnitřní straně dolní části pažní kosti je místo, kam se upínají svaly přední strany předloktí a které je bolestivé při tzv. oštěpařském lokti. Zdá se vám té sportovní terminologie dost? Pak vězte, že tzv. golfový loket je jen jiné označení oštěpařského lokte.
Pacient trpící bolestmi při tenisovém lokti drží loket mírně ohnutý v úlevové poloze. V této poloze jsou obtíže nejmenší. Sám přesně dokáže nahmatat nejbolestivější místo, zde může být patrný otok, mírné zarudnutí, kůže je oproti druhé straně teplejší.
Pozitivní bývá takzvaný stress test třetího prstu: při natažené celé horní končetině se pokoušíme natáhnout prostředník proti odporu. Tento manévr vyvolá výraznou bolestivost v oblasti zevní strany lokte.

Léčba
Pokud nechcete při prvních obtížích navštívit ordinaci lékaře, můžete se pokusit zbavit se obtíží sami. Základní a nejúčinnější terapie, je zcela jednoduchá. Omezte veškerou činnost, která tyto obtíže provokuje!
K léčbě patří samozřejmě i užívání léků, které příznivě působí při bolesti a zánětu, aplikace protizánětlivých mastí a gelů, které jsou v lékárnách volně prodejné.
Pokud se vám nepodařilo bolest zvládnout svépomocí, rozhodujete se, že půjdete k lékaři. Vězte, že v případě tenisového lokte je na místě objednat se rovnou na vyšetření u ortopeda, odborníka na bolesti pohybového aparátu. Je velmi důležité, aby byl tenisový loket léčen adekvátně.
Mnoho tzv. akutních tenisových loktů přechází do chronicity právě pro prodlužovanou a nesprávně vedenou léčbu. Je potom velmi obtížné tyto chronické formy beze zbytku vyléčit. Podle statistik recidivují až v 50 %. Pacienti s dlouhodobými a opakovanými obtížemi jsou indikováni k operační léčbě.
Jakmile vstoupíte do ordinace, trpělivě si vyslechněte lékařovy otázky, i když se vám mohou zdát zbytečné. Tyto otázky se mohou týkat zdánlivě nesouvisejících tělesných oblastí, jako je krční páteř, ramenní klouby, zápěstí. Vy můžete mít zcela jasnou představu o právě probíhajícím tenisovém lokti, ale věřte, že je nutné vyloučit několik zcela odlišných postižení. Tato mohou obtíže při tenisovém lokti úspěšně napodobovat.
Poté bude následovat samotné vyšetření vašeho loketního kloubu, zejména pohmatem. Toto bývá pro pacienta rovněž velmi neoblíbená část programu. Je však nutné vytrpět si několik chvilek bolesti kvůli stanovení místního nálezu, aby bylo možné určit stupeň postižení. To vše je nezbytné k rozhodnutí o následující léčbě. K vyšetření patří i výše popsaný stress test 3. prstu.
Někdy se při jasném obrazu onemocnění lze obejít bez rentgenového vyšetření, které většinou neukáže chorobný nález v oblasti loketního kloubu. V některých těžších případech však mohou být i na rentgenovém snímku patrné změny ve struktuře kostí kolem loketního kloubu. Na základě takového nálezu lze navrhnout různé typy operací (radikální, méně radikální).
Při zhodnocení vyšetření a konstatování nálezu tenisového lokte přichází již pro pacienta praktičtější část návštěvy ordinace, a to „co s tím“. Rozhodnutí o další léčbě závisí na stupni a závažnosti patologického nálezu. Obecně však lze říci, že léčba by měla odstranit bolest a podpořit místní hojení. Naopak výsledkem léčby by neměla být porucha funkce loketního kloubu či celé horní končetiny. Léčba by měla zabránit přechodu onemocnění do chronického stadia.
Léčbu tenisového lokte dělíme na konzervativní a operační. Konzervativní léčba znamená v první řadě využití sádrových znehybňujících obvazů. Tím přispívá ke zklidnění obtíží. Další v řadě je medikamentózní léčba, která zahrnuje aplikaci protizánětlivých léků, dále „oblíbená“ injekční terapie. Pomocí této aplikujeme lokální anestetikum s protizánětlivým preparátem do oblasti bolestivého místa.
Tzv. elektroterapie zahrnuje iontoforézu a diadynamické proudy - jsou indikovány v akutní fá-
zi. Ultrazvuková terapie je naopak indikována v chronické fázi. RTG terapii, aneb léčbu ozářením, vždy doporučujeme u chronických forem onemocnění, urputně odolávající veškeré jiné léčbě. Terapie laserem je rovněž indikována u chronického průběhu.
V poslední době se objevila tzv. metoda rázových vln, která pracuje na principu působení mechanického působení elektrohydraulických vln různé intenzity a délky působení. Metoda ovlivňuje prokrvení v místě aplikace a rozrušuje vzniklé kalcifikace. S tímto způsobem léčby jsou pouze krátkodobé zkušenosti, její cena je vysoká, výkon není hrazen pojišťovnami.
Operační terapie je indikována v případě chronického, tj. dlouhodobého průběhu onemocnění. Principem operační léčby je uvolnění bolestivého svalového úponu z oblasti onoho již výše popsaného hrbolku na zevní straně dolní části pažní kosti.

Komplikace a prognóza…
Jako každá léčba jakéhokoli onemocnění i léčba tenisového lokte skýtá svá rizika. Užívání léků proti bolesti a zánětu může působit obtíže zažívacího traktu. Aplikace gelů může být příčinou kožní reakce typu ekzému, zarudnutí, pálení či svědění. Injekční terapie může být příčinou zavlečení bakteriálního zánětu do místa obstřiku. Rovněž operační terapie může být příčinou pooperačních komplikací, zejména zánětlivých.
Při zhodnocení účinnosti konzervativní terapie je výsledkem 60-70 % spokojených pacientů, vyléčených v 5-7 týdnech. Po 6-7 týdnech naděje na vyléčení bez zásahu se skalpelem v ruce prudce klesá.

Prevence
Snažte se vyvarovat veškerých činností provokujících obtíže. Již vzniklé obtíže nebagatelizujte a snažte se o co nejrychlejší nápravu, ať již svépomocí nebo s pomocí lékaře.
Snažte se vyvarovat jednorázové a nezvyklé námahy. Při takovém typu zatížení můžete přijít nejen k tenisovému lokti, ale významně zvyšujete riziko poranění i jiných částí pohybového aparátu. A zajímavost na závěr: V poslední době přibývá pacientů, kteří mají tenisový loket od dlouhodobé práce s počítačovou myší.

zdroj: www.ordinace.cz

Vademecum zdraví Léto 2008