U lékařeMaligních nádorů všeobecně stále přibývá. Nádory tlustého střeva a konečníku se mezi nimi vyjímají především proto, že ČR zaujímá nehezké světové prvenství ve výskytu tohoto typu nádoru. Proto se mu v naší republice věnuje značná pozornost. Možnost prevence a následná terapie časných stadií dává jedinečnou možnost snížit výskyt onemocnění i snížit úmrtnost na tento typ nádoru. Za výrazné spolupráce pacientů, lékařů a vědeckých pracovníků by mohlo dokonce v budoucnosti dojít i k jeho vymýcení. Vliv dědičnosti se u tohoto nádoru prokazuje stejně tak jako u jiných lokalizací karcinomů.
Nemalou měrou se však na propuknutí tohoto onemocnění podílí nezdravý způsob života, přílišná konzumace červeného masa a uzenin, nevhodný způsob úpravy potravin, přepálené tuky, grilování, tučná jídla všeobecně, větší množství alkoholu (hlavně piva), malá fyzická aktivita, kouření apod. Větší tendenci k onemocnění mají též obézní lidé.

Polypy to začíná
Většina nádorů kolorekta se vyvíjí z nezhoubného adenomu - z polypu tlustého střeva. Cesta ke zvratu v maligní nádor je však dlouhá, trvá l0-l5 let. Smyslem preventivních testů a opatření je nalézt tyto polypy v tlustém střevě a odstranit je. Křehké polypy totiž intermitentně krvácejí do dutiny tlustého střeva a ve stolici lze tak detekovat stopy krve. To dokáže specifický test. Pokud test vykáže přítomnost krve v testovaném vzorku, je pacient odeslán ke gastroenterologovi ke kolonoskopickému vyšetření. Při tomto vyšetření lze též odstranit přítomné polypy a tím se vlastně zbavit potencionálního předstupně zhoubného nádoru.

Screeningový program
Již 9 let probíhá preventivní screeningový program nádorů tlustého střeva. Je určen pro bezpříznakové jedince od 50 let věku a je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Test na okultní krvácení obdrží každý zájemce u svého praktického lékaře, nově i ženy u svého gynekologa, zpravidla v rámci preventivní prohlídky.
Od 50 do 54 let se test provádí jednou ročně. V 55 letech se každý jedinec může rozhodnout, zda bude v testování pokračovat, a to v intervalech jednou za 2 roky nebo podstoupí přímo kolonoskopické vyšetření. V případě, že je toto endoskopické vyšetření střeva negativní, opakuje se opět až za 10 let a jedinec nemusí po tuto dobu podstupovat testování testem na okultní krvácení.

Odmítavost pacientů
Když jsem výše uvedla nutnou spolupráci lékařů a pacientů, nepokládejme to za frázi. Z vlastní zkušenosti a 40-ti leté lékařské praxe vím, že preventivních prohlídek a preventivních vyšetření všeobecně se účastní stále stejní pacienti, kteří pochopili a jsou si vědomi, že jsou za své zdraví odpovědní. Těm ostatním jakoby na jejich zdraví nezáleželo.
Pět procent pacientů, kterým je v ordinaci test na okultní krvácení praktickým lékařem nabízen, dokonce test odmítne. Asi 15 % pacientů si sice test odnese domů, ale ke zhodnocení do ordinace ho již zpět nepřinesou. Je zajímavé, že cca 10 % testovaných osob odmítne kolonoskopické vyšetření poté, co byl zjištěn pozitivní test na okultní krvácení. To již lze pokládat za trestuhodný hazard s vlastním zdravím.

Prevence na prvním místě
Použití testů na okultní krvácení je bezbolestné a velmi jednoduché. Váš lékař pak vzorek zpětně vyhodnocuje a informuje vás o vašem stavu. Jedinci se zvýšeným rizikem onemocnění nádorem tlustého střeva - příslušníci rodin, kde se již nádor tohoto typu vyskytl nebo jedinci s určitými typy chronického onemocněním tlustého střeva - by měli podléhat pravidelným dispenzárním prohlídkám u gastroenterologa a v pravidelných intervalech by měli podstupovat kolonoskopické vyšetření tlustého střeva. Návod na účinnou prevenci je jednoduchý - podstupujte pravidelné preventivní vyšetření na okultní krvácení u svého praktického lékaře či gynekologa.

MUDr. Dobroslava Vokrojová

Vademecum zdraví Podzim 2009