Úrazy dětíV době letních prázdnin a dovolených se výrazně zvyšuje nebezpečí nejrůznějších forem úrazů. Jak však v takových případech poskytovat první pomoc? Protože jsou to zvláště děti, které v tomto období často zbytečně riskují, a přicházejí tak k úrazům, budeme hovořit především o nich.

Úrazy hlavy
Mezi nejčastější život ohrožující úrazy u dětí patří úrazy hlavy. Pokud jsme u dítěte neviděli vznik úrazu a můžeme-li podle různých okolností u něho předpokládat úraz hlavy a navíc má-li kdekoli na hlavě patrný hematom (modřinu), oděrky, dále krvácí-li z nosu, z ucha či úst a je nápadně malátné, na nic nečekáme a voláme linku ohrožení života 155. Pokud se k těmto příznakům přidruží i nevolnost a zvracení, nesmíme dítěti podávat nic ústy, tzn. žádné léky, žádné pití a jídlo. Malého pacienta, který je při vědomí, položíme na záda, s horní polovinou těla mírně zvýšenou a do příjezdu lékaře ho sledujeme, zda dýchá a neztrácí vědomí. Stane-li se, že nám dítě upadne do bezvědomí, tzn. přestane reagovat na oslovení a neprobudí se na zatřesení, uložíme je do stabilizované polohy. Malé kojence a novorozence nekojíme a položíme na bok. Od zraněného dítěte nikdy neodcházíme a vyčkáme u něho až do příjezdu lékaře, mezitím sledujeme jeho celkový zdravotní stav.

Tupá poranění hrudníku
Především u nejmenších sportovců se vyskytují tupá poranění hrudníku. Díky pružnosti hrudní stěny u dětí nedochází často ke zlomeninám hrudní kosti a žeber, jedná se tu především o zhmoždění nitrohrudních orgánů. Stává se tak často především u tvrdých střetnutí při lakrosu, vybíjené, úderem basebalovým a fotbalovým míčem, ale i u karate. Dochází k otřesu a zhmoždění srdce a může nastat i zástava srdeční činnosti. V tomto případě je na místě ihned započít s oživováním a současným voláním linky ohrožení života 155. Každé poranění hrudníku hrubší mechanickou silou, které na kůži dítěte způsobí oděrky a zřetelné stopy po zranění (například míč, bezpečnostní pásy v automobilu apod.), vyžaduje minimálně lékařskou prohlídku na chirurgické ambulanci.

Tupá poranění břicha
Stejně závažným úrazovým dějem jako tupá poranění hrudníku jsou i tupá poranění břicha. Také zde platí, že vidíme-li na těle malého pacienta oděrky, modřiny a pohmožděniny či stěžuje-li si dítě na bolest břicha, voláme linku ohrožení života 155. Nechá-li nás dítě na břicho sáhnout, a to je tvrdé jako prkýnko, položíme je na pevnou podložku a zvedneme celé dolní končetiny do výše, může se totiž jednat o krvácení do dutiny břišní. Opravdu je nutné, abychom v těchto případech nedávali nikdy dětem nic pít (můžeme jim otřít rty mokrým kapesníkem), nic jíst, žádné léky do úst a ani nejmenší děti nikdy nekojíme, mohli bychom tak dětskému pacientovi hodně uškodit. Nesmíme tato zranění podcenit a nechat se zmást relativně dobrým zdravotním stavem, zhroucení krevního oběhu dítěte může nastat náhle.

Popáleniny a opařeniny
Také popáleniny a opařeniny patří bohužel k častým úrazům v dětském věku. Vždy záleží na velikosti popálené plochy a na hloubce popálení. Samozřejmě čím větší a hlubší popálení je, tím je i horší stav malého pacienta. Úplně nejlehčím stupněm je zarudnutí, silná bolestivost, lehký otok, dále se stupňují příznaky tvorby puchýřů, které mohou praskat, silná bolestivost až po šedou, černou kůži s příškvary, kdy pacient již bolest necítí.
Jak máme v takovém případě postupovat? Především zavoláme ihned linku ohrožení života. Dále musíme přerušit další působení tepla. Z dítěte odstraníme volné součásti oděvu, nic přiškvařeného nestrháváme. Snažíme se malé popálené plochy chladit vodou o teplotě 8 °C, ne však chladnější, a nikdy ne ledem. U novorozenců se chlazení nepoužívá vůbec. Z popálených ploch totiž uniká plazma a ztrácejí se tekutiny, ale zároveň popálenou kůží došlo k poškození termoizolační vrstvy těla, a dochází tak k velkým ztrátám tepla. Jako první pomoc na krytí ran můžeme použít navlhčené chladné čisté látkové kapesníky, pleny apod.
Zásadně nikdy neposloucháme babské dobré rady a nic do rány nesypeme (žádné zásypy), ničím nemažeme (ani mastí, ani máslem a olejem – tyto látky tepelnou noxu zanesou jen hlouběji) a nikdy nestrháváme přiškvařené oděvy, šperky a řetízky. Opět platí zákaz dítěti podávat cokoli ústy, i když má velký pocit žízně. Nesmíme mu dát žádné pití, jídlo a léky až do příjezdu lékaře.

Prevence je nejúčinnější „první pomocí“
Vůbec nejlepší je však úrazům předcházet. Nezbytné je používání ochranných pomůcek, tzn. vždy dát dítěti helmu na kolo, in-line atd. Stačí totiž jen pár sekund, a pokud dítě spadne bez helmy na hlavu, může si v lepším případě bohužel nést následky po celý svůj život kvůli nitrolebnímu poranění a v případě horším mohou být následky úrazu smrtelné. Helmu by například mělo mít i dítě v cyklosedačce na kole rodičů nebo ve vozítku, které se připevňuje za kolo – dnes tak moderní způsob vyvezení dítěte ven do přírody. Na motorky, čtyřkolky, skútry a skateboardy u větších dětí existují již snadno dostupné výborné chrániče páteře.
Z dosahu kojenců, batolat a malých předškoláků odstraníme nejrůznější kabely (hrozí hluboké popálení či poranění elektrickým proudem), dále drobné předměty, které mohou vdechnout, jako je lego, burské oříšky, lentilky. Zamezíme přístup k nekrytým elektrickým zásuvkám a k technické drogerii (nebezpečný louh a Fridex v PET lahvích). V kuchyni hlídáme dítě, aby na sebe nestrhlo rychlovarnou konvici za přívodný kabel, dále ubrus ze stolu, kde jsou hrnky s kávou apod.

Veronika Domianová

Vademecum zdraví Léto 2008