Urologické vyšetřeníUrologie je samostatný chirurgický obor, který se zabývá nemocemi mužského a ženského močového ústrojí a onemocněními pohlavního ústrojí mužů.

Čím vším se urolog musí zabývat?
Historicky se urologie vyčlenila z všeobecné chirurgie zvýrazněním orientace na léčbu poruch odtoku moči. V povědomí laické veřejnosti se jedná především o oslabení proudu moči způsobené nezhoubným zvětšením prostaty. Problematika zvětšení prostaty je každodenním chlebem každého urologa.
Léčba kaménků v močových cestách tvoří rovněž výraznou část práce urologa. Zavedením endoskopických nástrojů, které mohou být rigidní (pevné) nebo flexibilní (ohebné), se stala léčba méně invazivní. Revoluční je perkutánní přístup (vpich přes kůži) a použití zevní rázové vlny. Dohromady tyto techniky téměř vytlačily otevřené operační techniky.
Léčba vrozených vývojových vad je také nedílnou součástí práce urologů, a to díky jejich relativně častému výskytu. Spadá sem například léčba poruch sestupu varlat či korekce chlopní močové trubice u chlapců. Další časté vady jsou reflux (zpětný tok) moči z močového měchýře do močovodu nebo zúžení přechodu pánvičky ledvinné v močovod. Náročnější je problematika nedokonalého určení pohlaví a nesprávného vyústění močové trubice. Složitější problémy vývojových vad řeší dětská urologie.
Léčba urologických nádorů je jednou ze stěžejních částí práce urologa. Povzbudivých výsledků bylo dosaženo například v léčbě nádorů varlat. Vývoj kombinovaných postupů s použitím chemoterapie, ozáření a chirurgických výkonů zlepšuje prognózu pacientů trpících nádorovým onemocněním. Novější diagnostické metody jako PSA (prostatický specifický antigen) vedou k časnějšímu záchytu nádorů prostaty.
Pokud jde o infekce močových cest, postihují všechny věkové skupiny obou pohlaví. Častou příčinou infekcí močových cest je zúžení vývodných močových cest.
Další oblast urologie týkající se hlavně žen, je problematika úniku moči. I zde došlo k významným pokrokům chirurgických i nechirurgických metod, které výrazně zlepšují kvalitu jejich života.
Významnou součástí urologie je andrologie, která se zabývá mužskou sexuální dysfunkcí (impotence) a poruchami plodnosti u mužů. V urologii našly uplatnění i protetické pomůcky, jako například protézy varlete, penisu a umělé svěrače.
V neposlední řadě je urolog často v operačním týmu u traumat, která se většinou stanou v dopravě nebo sportu.
S vývojem technologií se mění i urologie. Endoskopická technika ve spojení s použitím zevní rázové vlny změnila tradiční postupy léčby močových kaménků. Å iroké uplatnění v urologii našel laser v léčbě nádorových i nenádorových onemocnění. Do urologie výrazně pronikla laparoskopie a nejnovějším trendem je robotická chirurgie, která je doménou především urologů.

Kdy je správné navštívit urologa?
Jedná se o několik příznaků, které by nemocný neměl ignorovat. Především je to jakýkoli dyskomfort při močení projevující se pálením a řezáním při močení či pocity nedomočení. Podnětem k návštěvě urologa by mělo být i zjištění krve v moči či úniky moči. Stejně tak pocity bolestí ve spojení s jakýmkoliv urologickým orgánem, problémy v sexuálním životě nebo i obtíže s početím v partnerském páru by měly muže přimět k návštěvě urologa.

Jak probíhá vyšetření?
Vyšetření pacienta provádí urolog na základě pacientových příznaků. Obvykle začíná fyzikálním vyšetřením - vyšetřením břicha, genitálu a u mužů prostaty. Prostata se vyšetřuje prstem zavedeným do konečníku. Nedílnou součástí vyšetření je analýza moči. Určuje přítomnost zánětlivých buněk (při podezření na infekci močových cest) nebo krve. Přítomnost cukru nebo bílkovin může být spojena s cukrovkou nebo s jinými stavy postihující ledviny. Po vyšetření urolog určí, jakou ze zobrazovacích metod použije. Máme k dispozici rentgen, ultrazvuk, počítačovou tomografii (CT) nebo magnetickou rezonanci. Zobrazovací metody hodnotí strukturu vyšetřovaných orgánů a možné odchylky (kaménky, anomální tvary nebo nádorová ložiska). Krevní testy jsou využívané k určení infekce, postižení funkce ledvin u jejich blokády a dále například k určení zánětu či nádoru prostaty. Moč odesíláme na mikrobiologický rozbor k určení typu infekce nebo na cytologické vyšetření k zjištění přítomnosti nádorových buněk. Speciální vyšetření v urologii jsou urodynamická vyšetření (zahrnují měření průtoku moči), cystoskopie (endoskopické vyšetření vyšetřující dutinu močového měchýře), vyšetření spermatu a izotopová vyšetření.
Ačkoliv diagnostika a léčba urologických onemocnění zaznamenala významný pokrok, měli bychom mít na paměti, že základní naší snahou by mělo být nemocem předcházet. Prevence spočívá ve správných hygienických návycích, ve zdravém stravování a vyhýbání se návykům na škodlivých látkách, především kouření.

MUDr. Petr Klézl

Vademecum zdraví Podzim 2007