ProstataKarcinom prostaty neboli rakovina předstojné žlázy je časté nádorové onemocnění postihující muže středního a vyššího věku. V České republice a v mnoha státech EU se výskyt rakoviny prostaty řadí na 2. místo ze všech nádorových onemocnění mužské populace u zmiňovaných věkových kategorií. VUSA se objevuje dokonce jako nejčastější nádorové onemocnění mužů tohoto věku. Počty nově vzniklých nádorů prostaty ročně jsou alarmující. V USA se udává incidence (výskyt) 178/100000 mužů za rok, tj. 184000 nových onemocnění za rok v celých USA. V ČR je tato incidence, jak udává např. statistika z roku 2002, 68,3/100000 mužů, což ročně znamená 3390 nových případů. Proto lze karcinom prostaty z onkologického hlediska považovat za mimořádně závažný problém.

Co je to prostata?
Model prostaty s močovým měchýřemProstata je orgán velikosti vlašského ořechu, který je uložen v pánvi těsně před močovým měchýřem. Obkružuje močovou trubici, částečně naléhá na stěnu konečníku, a proto je možné prostatu přes konečník vyšetřit. Lékař pohmatem zjistí nejen její velikost, ale rozpozná i určité strukturální změny, nerovnost a její vztah k okolí. Prostata obsahuje kromě svaloviny, vaziva a cév také množství žlázek produkujících sekret, který napomáhá zkapalnění ejakulátu.

Případů rakoviny prostaty celosvětově přibývá
Celosvětový výskyt rakoviny prostaty stoupá, a to bez ohledu na rasové, geografické a jiné rozdíly. Je udáván 3% roční nárůst tohoto onemocnění. I přes tento pokračující vzestup incidence je však podle statistik patrné relativně nízké procento úmrtí na karcinom prostaty. Proto je namístě zdůraznit význam preventivních prohlídek u mužů starších 50 let, kterým může být toto onemocnění diagnostikováno v časném stadiu, a může tak být i radikálněji léčeno.
Zvláštní důraz by měl být kladen na odhalení počáteční fáze onemocnění stanovením hladiny prostatického antigenu (PSA) v krvi. Zvýšená hladina tohoto testu vyžaduje odborné urologické vyšetření, při kterém urolog vyšetřuje prostatu pohmatem přes stěnu konečníku. Dále je nemocný vyšetřen pomocí ultrazvuku, kdy jsou také speciální jehlou odebrány z podezřelých ložisek malé vzorky tkáně. Tyto vzorky jsou pak pečlivě vyšetřeny pod mikroskopem, a je-li prokázáno nádorové postižení prostaty, je nemocnému navržena odpovídající léčba.

Příčiny rakoviny prostaty jsou stále nejasnéVýskyt rakoviny stoupá s věkem. Mezi 55-75 lety se zachytí přibližně v 75 % případů. Příčina vzniku rakoviny není stále objasněna. Zdá se, že zde působí zřejmě více faktorů - věk pacienta, rasa - je popisován například vysoký výskyt u Afroameričanů a nízký výskyt u Japonců.
Dále hrají roli rovněž dietní vlivy (strava bohatá na tuky, nedostatek zeleniny a ovoce), hormonální faktory (pokles koncentrace mužských pohlavních hormonů), sexuálně přenosné choroby, ale i vlivy genetické. Nepříznivou roli hraje i životní prostředí.
V řadě studií je považován za škodlivý a na vzniku této rakoviny se podílející vyšší obsah kadmia, olova, niklu, pesticidů v potravinách či předmětech, se kterými muži pracují. Všeobecně lze říci, že karcinom prostaty umíme dnes relativně úspěšně léčit, pokud je diagnóza stanovena v časných stadiích, kterou lze ve vybraných případech např. radikálně operovat.
Doba přežití nemocných s touto chorobou je víceméně shodná s normální délkou života ostatní populace, ale ani v pokročilejších stadiích nezkracuje toto onemocnění významně délku života. Mnoho nemocných žije s karcinomem prostaty deset i více let bez větších obtíží. Klinický obraz je dán stadiem choroby.
V časných stadiích jsou obtíže nemocného minimální nebo žádné. Často se nádor prokáže až při histologickém vyšetření tkáně po operaci prostaty provedené pro nenádorové onemocnění prostaty, tzv. BPH (benigní hyperplasii).

Jaké jsou příznaky karcinomu prostaty?
Rakovina prostaty se vyvíjí obvykle v okrajových částech prostaty, a proto zpočátku nemocní neudávají výraznější obtíže. Postupným růstem může však nádor způsobovat nejprve potíže s močením, které jsou shodné s potížemi při nenádorovém onemocnění prostaty. Mnohem později se objevují i obtíže se stolicí, která je obtížná a bolestivá. Prorůstáním do okolních tkání způsobuje také bolesti v konečníku.
Poruchy sexuálních funkcí se vůbec nemusí projevit, ale někdy se může vyskytnout bolest při výronu semene nebo příměs krve ve spermatu. Jindy se může objevit krev v moči. V pozdějších stadiích jsou močové potíže již výrazné. Nemocný obtížně močí, mívá tlak na hrázi, někdy i trvalé bolesti. Příměs krve v moči není výjimkou. Prorůstáním karcinomu do močového měchýře nebo útlakem močovodů vzniká městnání moče v močovodech a ledvinách (konečným důsledkem může být selhání ledvin).
U pokročilých stadií choroby je klinický obraz kromě močových obtíží dán i přítomností vzdálených ložisek nádoru neboli metastáz, které se nacházejí nejčastěji v kostním systému a v plicích. Léčba karcinomu prostaty závisí na stadiu onemocnění a jeho rozsahu, na celkovém biologickém stavu nemocného a na závažnosti vzniklých změn. V každém případě musí být prováděna urologem ve spolupráci s onkologickým pracovištěm.

Metody léčby
Je-li onemocnění zjištěné včas (nádor je ohraničený na prostatě) a umožňuje-li to biologický stav nemocného, je jednoznačně nejlepší léčbou operace, tzv. radikální prostatektomie. Jedná se o odstranění celé prostaty včetně semenných váčků a části močové trubice, která prostatou prochází. Pooperační úmrtnost je téměř nulová a z hlediska trvalého vyléčení nádorového onemocnění jsou výsledky velmi dobré.
Radiační terapie je vhodná jak u nemocných s ohraničeným onemocněním na prostatě, tak i u nemocných s pokročilým nádorem. V našich podmínkách je používáno ponejvíce ozáření prostaty zevním zdrojem záření. Úspěšnost této léčby je velmi dobrá. V současnosti (v ČR však méně než např. v Německu) je používána také brachyterapie. Při této léčebné metodě se zavádějí radioaktivní látky ve formě zrn cíleně do prostaty, kde v průběhu záření způsobí destrukci nádorového ložiska.
V USA a některých státech Evropy je také používána kryoterapie prostaty, kdy je nádor prostaty pomocí speciálního technického vybavení zmražen, a tímto způsobem je likvidován.
Vzhledem k prokázanému vlivu hormonů na rakovinu prostaty můžeme ovlivnit onemocnění i zásahem do regulace hormonů podáváním celé řady léků. U pokročilého stadia této choroby doporučujeme hormonální terapii doplněnou operací, při níž jsou odstraněna varlata. Tento výkon je jednoduchý, pacienta nezatěžuje a často vede k rychlému zlepšení stavu nemocného. V některých případech (i při prokázané rakovině prostaty) nemocného pouze sledujeme a vlastní léčbu zahajujeme teprve při nastupujících potížích.
Výsledek léčby onemocnění závisí nejen na stadiu onemocnění, v němž byla stanovena diagnóza, ale i na celé řadě dalších okolností, např. na citlivosti nádoru na hormonální terapii, na celkovém zdravotním stavu nemocného atd.

Nejlepší prevencí je zdravý životní styl
Karcinom prostaty je závažné onemocnění, které je však dobře léčitelné zejména v počátečních stadiích. Nemocní by neměli podceňovat žádné močové potíže, nález krve v moči či spermatu nebo neobvyklé bolesti. Ve věku nad 50 let by měli být pravidelně urologicky vyšetřováni. Diagnostika onemocnění by měla být rychlá, přesná a spolehlivá. Léčebný postup musí být lékařem nemocnému řádně vysvětlen se všemi pozitivy i negativy a s navrženým postupem musí nemocný souhlasit.
Preventivně by měli muži mít snahu zlepšovat svůj životní styl, zvyšovat fyzickou aktivitu, zlepšovat a trvale udržovat správné stravovací návyky, tzn. konzumovat více zeleniny, jako např. brokolici, zelí, rajčata, česnek, kopr, zázvor. Z jídelníčku by měli odstranit tučná masa, uzeniny a přílišné sladkosti. Vhodné je bílé maso a ryby. Rovněž se doporučuje omezit pití tvrdého alkoholu i piva. Malé množství kvalitního červeného vína je naopak podle příznivého výsledku některých studií doporučováno.

MUDr. Pavla Toufarová

Vademecum zdraví Jaro 2006