Mužské problémyDokud nám prostata nepůsobí obtíže, většinou jí nevěnujeme mnoho pozornosti. Jedním z důvodů, proč se o ni začínáme s přibývajícím věkem zajímat, může být právě její tzv. zbytnění, které může močení ovlivnit mnoha způsoby.

Jak se zbytnění projevuje
Nejčastějšími projevy zbytnění prostaty jsou obtíže při močení. Příznaky se pro názornost dělí na tzv. obstruktivní a iritační. K obstruktivním příznakům patří namáhavé močení, slabý nebo přerušovaný proud moči a pocit, že se měchýř nevyprázdnil zcela. K iritačním příznakům patří častější močení, naléhavá potřeba močit a bolest nebo dráždění při močení. Pokud je již onemocnění pokročilé, může docházet až k paradoxní inkontinenci. Přeplněný močový měchýř nemůžete normálně vyprázdnit, protože zbytnělá prostata přiškrcuje močovou trubici. Přestože je měchýř plný, odejde vždy jen malé množství moči, a to nezávisle na naší vůli. Tento stav je velmi pokročilým stádiem nemoci a vyžaduje radikální léčbu.

Návštěva u lékaře
Problémy s močením vás přivedou nejčastěji k urologovi - lékaři specializujícímu se na onemocnění močové soustavy a mužské pohlavní ústrojí. Základním a nejjednodušším vyšetření prostaty je tzv. vyšetření per rectum. Prostata je dobře přístupná pohmatem přes konečník. Již toto základní a rychlé vyšetření vypoví mnoho o pravděpodobné příčině obtíží. Při vyšetření per rectum zavádí lékař do konečníku prst v rukavici potřený znecitlivujícím gelem. Pohmatem zjišťuje velikost prostaty, její tvar a povrch. Vyšetření je velmi krátké a nebolestivé. Velikost a strukturu prostaty je možné dobře posoudit například i pomocí ultrazvuku. Ultrazvuková sonda je přiložena na břicho nebo se zavede do konečníku. Pro přesné posouzení struktury i povahy onemocnění prostaty je možné odebrat vzorek tenkou jehlou přes konečník - provést tzv. biopsii. Vzorek se vyšetří pod mikroskopem, čímž lze přesně určit důvod zbytnění, případně jiné onemocnění předstojné žlázy. Poruchu vyměšování moče je možné změřit také pomocí tzv. uroflowmetrie. Vyšetření je jednoduché a nebolestivé. Přístroj funguje na principu vodního mlýnku, který roztáčíte proudem své moči. Dokáže změřit maximální rychlost a průtok moči močovou trubicí. Vyšetření má význam jak pro diagnostiku, tak pro hodnocení úspěšnosti zavedené léčby.

Další vyšetření
Důležitým vyšetřením je také zjištění tzv. močového rezidua, při němž se měří množství reziduální (zbytkové) moči, tj. množství, které zůstává v močovém měchýři i po vymočení. Množství reziduální moči v měchýři, které činí 25 % nebo více kapacity měchýře, ukazuje na to, že je třeba zvážit nutnost operace.
Pokud zbytnělá prostata nezpůsobuje pacientovi žádné nebo jen mírné obtíže (tj. do 7 dle indexu AUA), postačí lékařské kontroly jednou za rok. Zjistilo se, že se neléčená prostata až u 85 % mužů s mírnými poruchami močení nezhoršuje, což platí také pro 60 % mužů se středně závažnými příznaky. U některých pacientů se příznaky dokonce zlepšují. Při neustupujících potížích se k léčbě zbytnělé prostaty využívá řada léků. Nejznámější skupinou jsou tzv. alfa-blokátory. Tyto léky působí na buňky hladké svaloviny a uvolňují tak sevření prostaty kolem močové trubice. Pokud nevede podávání léků k žádoucímu zlepšení, obvykle je nutný chirurgický zákrok. Nejběžnějším postupem je transuretrální resekce prostaty (TURP), která spočívá v odstranění vnitřní části prostaty. Cílem je odstranění partií, které stlačují procházející močovou trubici a tím umožňují snadný odtok moči z močového měchýře. Výkon spočívá v zavedení tenkého nástroje do močové trubice. Pomocí nástroje se přebytečná tkáň prostaty jednoduše seškrabe. Pokud je prostata příliš velká, je možné ji odstranit operativně. V tomto případě se provádí kožní řez v dolní polovině břicha. Prostata se vyloupne z pouzdra podobně jako dužina pomeranče ze slupky. Nežádoucím účinkem této operace může být tzv. retrográdní ejakulace, tj. ejakulace semene do močového měchýře namísto ven z močové trubice. I v tomto případě však existuje pomoc.

Hrozí vám zbytnění prostaty?
Příznaky, které svědčí pro obstrukci (překážku) měchýře, jsou známkou potenciálně závažnějšího onemocnění, které může někdy vést k poškození močového měchýře nebo ledvin. Ty mohou ve vzácných případech vést k akutní operaci. Sami si můžete stanovit závažnost Vašeho onemocnění i nutnost návštěvy lékaře. Poslouží vám k tomu jednoduchá a široce uznávaná stupnice vypracovaná Americkou urologickou společností. Její českou verzi naleznete na stránkách www.mojeprostata.cz. Léčbu vyžadují závažné i střední příznaky, mírné příznaky jsou většinou pouze důvodem ke sledování. Do 40 let věku má zbytnělou prostatu pouze jedna desetina mužů. V 70 letech věku je již výskyt zbytnělé prostaty u 90 % mužů. Asi u poloviny se vyskytují nejméně středně těžké obtíže. Onemocnění se vyskytuje více v USA a v Evropě než v jiných zemích, a je častější u ženatých než u svobodných mužů. Výskyt zbytnělé prostaty u někoho z příbuzných riziko stejných potíží mírně zvyšuje. Zatím se nepodařilo prokázat další rizikové faktory.

zdroj: www.ordinace.cz

Vademecum zdraví Zima 2008