OkoZelený zákal je laické pojmenování pro glaukom a označení zelený má kořeny v historii, kdy léčba glaukomu nebyla zcela známá. V konečném stadiu glaukomu je rohovka (přední průhledná stěna oka) šedozeleně zakalená a duhovka za ní je ztenčená a světle zelená. Oko v takovém případě tedy mělo nazelenalý vzhled.

Co je to glaukom?
Glaukom je skupina onemocnění, jejichž společným příznakem ve většině případů je vyšší nitrooční tlak a následně typické poškození zrakového nervu se sníženou kvalitou zrakových funkcí. Probíhá pomalu a většina pacientů nepozoruje žádné příznaky až do doby, než se zhorší vidění. Glaukom postihuje přibližně 2 % obyvatel České republiky a spolu s degenerací sítnice podmíněnou věkem je jednou z nejčastějších příčin trvalé slepoty u starších lidí.

Příčiny glaukomu
Glaukom je onemocnění, při kterém dlouhodobě zvýšený nitrooční tlak v oku poškozuje zrakový nerv. Postupně tak odumírají vlákna zrakového nervu a tento stav vede k výpadkům zorného pole a k pomalému zhoršování zraku. K poškození přispívá také zhoršené prokrvení zrakového nervu, a to zvyšuje škodlivý účinek vysokého nitroočního tlaku. U některých typů glaukomu hraje roli také rodinný výskyt. Někdy může být glaukom vyvolán dlouhodobým užíváním kortikosteroidních léků či kapek. Existuje tedy Schematické znázornění působení zvýšeného nitroočního tlakucelá řada rizikových faktorů, které mohou vést ke glaukomovému poškození. Mezi dalšími to mohou být i refrakční vady (krátkozrakost, dalekozrakost), věk, etnické faktory, z celkových onemocnění pak cukrovka, vysoký či nízký krevní tlak, systémové cévní choroby, onemocnění štítné žlázy, poranění očí atd. Za nejvýznamnější rizikový faktor je však považován nitrooční tlak. Existuje určitá rovnováha mezi tvorbou (nitrooční tekutina se tvoří v tzv. řasnatém tělísku) a odtokem nitrooční tekutiny. Následkem této rovnováhy vzniká nitrooční tlak. Hodnota normálního nitroočního tlaku je velmi individuální, nejčastěji se udávají hodnoty do 21 mm Hg. Příčiny vzniku vysokého nitroočního tlaku jsou v podstatě dvě. Jednak se může tvořit nadměrné množství nitrooční tekutiny a jednak může být nedostatečná průchodnost odtokových cest, které jsou umístěné v úhlu mezi rohovkou a duhovkou (v tzv. komorovém úhlu). Glaukomové onemocnění se dělí na glaukomy s otevřeným komorovým úhlem, glaukomy s uzavřeným úhlem a smíšené formy glaukomu. Dále se pak glaukom dělí na primární, kterému nepředcházelo jiné oční onemocnění, sekundárně zvýšený nitrooční tlak je v důsledku očních a celkových onemocnění, poranění, operace oka, léčebných zásahů, a konečně glaukom v dětském věku. Největší diagnostické potíže vznikají při stanovení chronického prostého glaukomu, neboli primárního glaukomu s otevřeným komorovým úhlem. Je také nutné se zmínit o glaukomu, při kterém je nitrooční tlak zcela v normě, nicméně u pacienta lze nalézt typické glaukomové změny. Je to tzv. normotenzní glaukom. Naopak oční hypertenze je stav, kdy při opakovaně naměřeném vyšším nitroočním tlaku pacient nemá žádné obtíže a nejsou přítomné glaukomové změny. Přístup k těmto pacientům je pak zcela individuální.

Jaké jsou příznaky glaukomu?
Pokud nemáte zvýšený nitrooční tlak velmi výrazně anebo nejedná-li se o záchvatovitou akutní formu glaukomu, pacient si v podstatě žádných příznaků ani nevšimne. Chronické onemocnění probíhá skrytě a pacient si postupné zhoršování vidění vůbec nemusí uvědomovat. Ve většině případů jde o primární glaukom s otevřeným úhlem, který probíhá zcela nepozorovaně a bez příznaků ze strany pacienta. Primární glaukom s uzavřeným komorovým úhlem je pak provázen prudkým výrazným vzestupem nitroočního tlaku, odvodné cesty jsou zablokované a příznaky bývají naopak velmi výrazné: zarudnutí oka, krutá bolest vystřelující i do okolí, zamlžené vidění, vnímání barevných kruhů kolem světel, může se také objevit bolest hlavy, nevolnost nebo i zvracení. Glaukomový záchvat je tedy velmi závažný stav, který vyžaduje neodkladný léčebný zásah. Má-li pacient zablokované odvodné cesty pouze částečně nebo přechodně, jsou příznaky méně výrazné.

Diagnóza
Diagnostika se zakládá na individuálním posouzení očního nálezu a výsledků pomocných vyšetření u každého pacienta. Je důležitá vstupní anamnéza: pátrání po výskytu glaukomu v rodině, zjištění očních a celkových rizikových faktorů. Podrobné oční vyšetření pacienta zahrnuje: zjištění vidění do dálky a do blízka, zjištění případné refrakční vady, posouzení objektivního nálezu (hledání změn typických pro glaukom), dále proměření nitroočního tlaku (během dne i v průběhu několika dnů), vyšetření zorného pole pomocí perimetru, gonioskopické vyšetření pomocí speciální čočky přiložené na znecitlivěný povrch oka a lékař tak zjišťuje oblast, kde se nachází odvodný kanálek. Velmi moderní metodou vyšetřující stav vrstvy nervových vláken kolem zrakového nervu je optická koherentní tomografie (OCT). V indikovaných případech se provede vyšetření barvocitu, citlivosti na kontrast, elektroretinografie (vyšetření nervových buněk sítnice), zrakové evokované potenciály (elektrická odpověď mozkové kůry na zrakovou stimulaci). Po individuálním posouzení pacient buď zůstává ve sledování jako podezření na glaukom, nebo se stanoví diagnóza glaukomu a nasazuje se léčba.

Jaká je léčba glaukomu?
Poškozená vlákna zrakového nervu již nelze nahradit. Glaukom je proto nevyléčitelný, ale můžeme jeho postup zastavit. Cílem naší léčby je snaha o snížení nitroočního tlaku na bezpečné hodnoty. Obvykle se zelený zákal zpočátku léčí různými očními kapkami. Kapky buď snižují tvorbu nitrooční tekutiny, nebo zlepšují odtokové vlastnosti. Jednotlivé léky dávkuje lékař. Je nutné je kapat trvale a pravidelně, podle doporučení lékaře, jinak je léčba neúčinná. V případě selhání léčby konzervativní máme k dispozici laserové a chirurgické postupy. Chirurgická léčba se provádí tam, kde se při maximální kombinované léčbě nedaří tlak snížit na takové hodnoty, při kterých glaukomové změny nepostupují.

Prevence
Vzhledem k tomu, že glaukom nemusí být provázen téměř žádnými zjevnými příznaky, je nezbytné preventivní vyšetření očním lékařem u pacientů ve věku starších čtyřiceti let (většinou při předpisu prvních čtecích brýlí). Ztráta zraku způsobená glaukomem je nevratná. Nemůžeme ho ani vyléčit, ani odstranit, a je to tedy onemocnění na celý život. Jedině včasná diagnóza a správná léčba glaukomu je velmi důležitá v zabránění závažného glaukomového poškození s trvalým poškozením zraku. Právě proto pravidelné kontroly u očních specialistů jsou velmi důležité a zásadní v prevenci vzniku glaukomu. Lékař zjistí základní rizika. U lidí s výskytem glaukomu v příbuzenstvu doporučuji preventivní kontroly i dříve.

MUDr. Andrea Slavíková

Vademecum zdraví Léto 2008