• Ženy hodnotí svůj zdravotní stav hůře než muži, ale žijí výrazně déle než oni.
 • Index stáří u žen je téměř dvojnásobný než u mužů.
 • Živě se narodí více chlapců než dívek.
 • Chlapci mají vyšší úmrtnost jak v celkové kojenecké úmrtnosti, tak ve všech jejích složkách.
 • V ženské populaci je asi o 15 % větší výskyt diabetu než u mužů.
 • U některých infekčních chorob lze pozorovat rozdílnou vnímavost žen a mužů.
 • Onemocnění tuberkulózou je zhruba 2x častěji diagnostikováno u mužů než u žen.
 • U žen i mužů je charakter vývoje onemocnění syfilis a gonokokové infekce shodný, ale muži vykazují vyšší počet případů onemocnění.
 • Počet zhoubných novotvarů (ZN) vzrostl za posledních 26 let u žen o 60 % a u mužů o 45 %.
 • Vyjma kůže jsou nejčastějším ZN u mužů ZN plic, ZN tlustého střeva a konečníku a ZN prostaty. U žen je nejčastější ZN prsu, další jsou ZN pohlavního ústrojí. Znepokojivý je růst ZN plic.
 • Ženy jsou z hlediska emočního labilnější než muži.
 • Na psychiatrických odděleních bylo vyšetřeno zhruba o 50 % více žen než mužů. Nejčastějšími příčinami vyšetření u žen byly neurotické a afektivní poruchy.
 • U mužů byla častější vyšetření na poruchy vyvolané alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami a z důvodu poruch vyvolaných alkoholem bylo ošetřeno 2,5x více mužů než žen.
 • Ženy vykazují chronická onemocnění téměř 2x častěji než muži.
 • Ženy trpí osteoporózou až 6x častěji než muži, štítnou žlázou více než 9x častěji a migrénou až 2,5x častěji než muži.
 • Nikdy nekouřilo téměř 40 % mužů a 60 % žen.
 • Abstinenty bylo téměř 20 % žen, ale pouze 7 % mužů.
 • Alarmující je zneužívání alkoholu u mužů ve věku do 14 let.
 • Kouření tabákových výrobků bylo ve vyšší míře evidováno mezi muži.
 • Muži se více a především déle věnují fyzicky náročným aktivitám.
 • Průměrná váha ženy je 67,1 kg, muže 81,4 kg.
 • Nejméně na dodržování stravovacích zásad dbají mladí muži ve věku 15-34 let.
 • Nezaměstnaní muži a ženy vykazovali 2x častěji omezující chronická onemocnění než osoby zaměstnané.
 • Muži jsou výrazně častěji hospitalizováni pro nemoci oběhové soustavy, naopak ženy jsou častěji než muži hospitalizovány pro nemoci močové a pohlavní soustavy.
 • Zhruba 4x větší celkový počet operací u mužů ve vyšších věkových skupinách dokumentuje u nich vyšší výskyt kardiovaskulárních nemocí.
 • Ženy dostávají neschopenku pro nemoci dýchací soustavy o 20 % častěji než muži.
 • Pracovní neschopnost na nemoci svalové a kosterní soustavy jsou o 10 % častější u mužů, totéž platí o nemocech oběhové soustavy.
 • Největší rozdíly jsou u duševních poruch, kde ženy jsou v pracovní neschopnosti téměř 2x častěji než muži a u nemocí močové a pohlavní soustavy více jak 4x častěji než muži.
 • Nejčastější příčinou k přiznání jak plného, tak částečného invalidního důchodu jsou pro ženy i muže nemoci svalové a kosterní soustavy. Druhou příčinou jsou nemoci oběhové soustavy, kde je výrazná převaha počtu přiznaných plných i částečných invalidních důchodů u mužů.
 • Standardizovaná úmrtnost žen představuje pouze 60 % hodnoty standardizované úmrtnosti mužů. Pořadí nejčastějších příčin smrti je shodné pro ženy i muže. Na prvním místě jsou nemoci oběhové soustavy, na místě druhém novotvary, třetí místo zaujímají poranění a otravy, následují nemoci dýchací a trávicí soustavy.
 • Výskyt sebevražd je výrazně vyšší u mužů.
 • Od roku 1990 vzrostla střední délka života při narození u žen o 3,1 roku, u mužů o 4,5 roku. Rozdíl mezi pohlavími se dlouhodobě pohybuje kolem 7 let.
 • Průměrné roční náklady na zdravotní péči byly v roce 2001 na jednu ženu 13 124 Kč, na jednoho muže 11 519 Kč (údaje VZP).
 • zdroj: ÚZIS

  Vademecum zdraví Jaro/Léto 2010