Zdravé zubyZubní lékařství má k dispozici kromě všeobecně známých konvenčních metod i moderní netradiční prostředky. Mezi ně patří obnova chrupu pomocí zubních implantátů. Zubní implantáty jsou umělé náhrady chybějících zubů, které jsou upevněné - podobně jako skutečné zuby - přímo v čelisti. Jsou vyrobeny z titanu a nejčastěji mají tvar drobného šroubku nebo destičky. Větší část implantátu je zakotvena v čelistní kosti, menší část tvoří v dutině ústní pilíř, na který je připevněna umělá zubní korunka, můstek nebo speciální zařízení (attachment) sloužící k upevnění snímatelné zubní protézy.

Jaké je použití zubních implantátů?
Implantáty mají trojí využití: odstraní nutnost broušení zdravých zubů při zhotovení můstku, umožní nahradit snímatelnou protézu pevnou zubní náhradou, připevní snímatelnou protézu tak, že pevně v ústech drží, i když je ji na noc nutno vyjmout. Jestliže chybí jeden zub nebo skupina zubů, implantáty opatřené korunkami nebo můstky chybějící zuby nahradí.
Jsou-li zuby viklavé a chrup je ve špatném stavu, nejprve se odstraní nevyužitelné zuby, potom se zubní oblouk v mezerách doplní implantáty a nakonec se všechny zuby i implantáty spojí jediným, tzv. dlahovacím můstkem. Takto do bloku spojené zuby jsou podstatně pevnější a odolávají parodontóze mnohem déle, než kdyby byly ponechány jednotlivě.
Pokud již nejsou v čelistech žádné zuby, přichází v úvahu několik řešení. Spokojí-li se pacient se snímatelnou zubní náhradou, k bezzubé dolní čelisti se může tato náhrada pomocí dvou implantátů jednoduchým způsobem upevnit. Zůstane snímatelná, ale pacienta nezradí při jídle ani při mluvení. Ve stejné situaci se v horní čelisti použijí nejméně čtyři implantáty, na které se zhotoví velmi dobře držící snímatelná protéza bez „patra“, což ocení zejména ti, kteří mají silný dávivý reflex. V obou případech se protéza připevňuje k implantátům výše zmíněnými attachmenty - speciálními třmeny nebo tzv. stiskacími knoflíky. Chcete-li se vyhnout snímatelné náhradě a mít zuby napevno, pomocí šesti až osmi implantátů lze na bezzubou čelist vyrobit pevný můstek a chrup tak obnovit.

Jak se zubní implantát zavádí?
Impantát připravený k nasazení korunkyZavedení implantátu (implantace) je zákrok, kterého se v žádném případě nemusíte obávat. Provádí se na zubařském křesle v místním znecitlivění, zaručujícím zcela bezbolestný průběh. Implantace jednoho implantátu trvá přibližně 30 minut. Po zákroku odcházíte domů. Pooperační obtíže jsou zejména u menších zákroků překvapivě mírné. Na přání pacienta můžeme vystavit pracovní neschopnost.
Na implantát se zhotoví korunka ihned, nebo se nechá vhojovat několik týdnů až šest měsíců (podle kvality kosti) a potom je na něj vyrobena zubní náhrada. Až na několikadenní období nezbytné pro klidné hojení rány může pacient po celou dobu léčby nosit provizorní zubní náhradu, která mu usnadní běžný společenský kontakt i příjem potravy.

Chrup, kde v čelisti není ani jeden přirozený zub.Jak se o implantát pečuje?
Základní podmínkou úspěchu je dokonalá a trvale prováděná ústní hygiena. Podle pokynů lékaře a ústní hygienistky si musíte zuby i implantáty velmi důkladně čistit pomocí zubního kartáčku, mezizubního kartáčku nebo zubní nitě tak, aby dásně nebyly zanícené. V opačném případě se implantát může z organizmu vyloučit. K dokonalému čištění bezprostředního okolí implantátu je tvar zadních umělých zubů uzpůsoben - korunky jsou užší a nepřiléhají k dásni. Tvar předních zubů je z estetických důvodů normální. Aby se riziko neúspěchu snížilo na minimum, budete po celou dobu existence implantátu zváni na pravidelné kontroly.

Jaká je životnost implantátu?
První podmínkou je úspěšné vhojení implantátu. Na našem pracovišti se díky zkušenému týmu pracovníků implantát nevhojí jen zcela výjimečně, méně než v jednom procentu případů. Tento parametr je zcela srovnatelný s výsledky nejlepších zahraničních implantologických pracovišť. Případné odmítnutí implantátu ze strany organizmu je kryto zárukou, o které je pacient předem písemně informován.
Životnost implantátu je z dlouhodobého hlediska ovlivněna mnoha faktory, mezi které patří úroveň ústní hygieny, kvalita a objem čelistní kosti, počet a kvalita přirozených zubů, počet zavedených implantátů a řada dalších. V zásadě platí, že délka přežití implantátů v principu omezená není. Ve skutečnosti se však všechny implantáty takto příznivě nezachovají, takže po deseti letech zůstává v dolní čelisti ve velmi dobrém stavu přibližně 95 % implantátů a v horní čelisti okolo 85-90 % implantátů. Spolehlivost implantací je do značné míry ovlivněna kvalitou lékařského zákroku. Naše výsledky patří mezi nejlepší.
Pokud jsou implantáty spojeny s méně kvalitními zuby v jeden rozsáhlý dlahovací můstek, životnost celé práce je těmito zuby limitována. Z praxe však víme, že takové můstky dokáží při dobré ústní hygieně ochránit i nepříliš kvalitní zuby tak, že slouží spolehlivě po dlouhou řadu let.
Lékař posuzuje každou situaci individuálně. Počet, umístění a typ implantátů volí podle svých zkušeností a podle přání pacienta. Ten se může na dlouhodobé funkci implantátů podílet zejména pečlivým prováděním ústní hygieny. Riziko komplikací zřetelně zvyšuje kouření.

Lze provést implantaci u každého pacienta?
Pomocí zubních implantátů dokážeme zacelit jakýkoliv defekt chrupu. Přesto v některých případech nemůžeme implantaci doporučit. Platí to například pro pacienty trpící těžkou formou cukrovky, při vážné poruše srážlivosti krve (navozené například Varfarinem) nebo při celkové léčbě kortikoidy. Zubní implantáty zavádíme přibližně od 15 let věku u dívek a od 16 let u chlapců, tedy v době, kdy čelisti již přestávají růst. Směrem nahoru není věk omezen a zejména v zahraničí nejsou výjimkou implantace u pacientů starších osmdesáti let. Doposud není možné spolehlivě stanovit stupeň rizika neúspěchu před započetím léčby, a proto žádné laboratorní testy před implantacemi neprovádíme.

Jaká je cena implantace?
Cena ošetření se skládá z platby za implantaci a za protetickou náhradu. Na zubní implantáty zdravotní pojišťovny až na nepatrné výjimky nepřispívají. Jeden zubní implantát stojí 6000-8000 Kč (implantát české provenience nebo implantát čepelkový), nebo 17500-23000 Kč v případě implantátu Bra°nemarkova. Počet implantátů lze předem odhadnout jen v nejjednodušších případech, jinak vychází z odborné analýzy a z konzultace mezi lékařem a pacientem.
Korunka, můstek nebo zubní protéza jsou zhotoveny specializovaným stomatologem. Zdravotní pojišťovny na tento výrobek přispívají stejně, jako kdyby byl nesen vlastními zuby. Cena zubní náhrady značně závisí na náročnosti provedení a na kvalitě materiálu. Řídí se podobnými zásadami jako při běžné stomatologické péči.

Doc. MUDr. Antonín Å imůnek, CSc.

Vademecum zdraví Léto 2006