Lidem připojeným na umělou ledvinu, u nichž se vyskytne velká únava, hrozí větší riziko srdeční příhody. Tvrdí to autoři japonské studie publikované v lednu 2010 v Clinical Journal of the American Society of Nephrology.
Lékaři sledovali téměř osm set pacientů odkázaných na umělou ledvinu (dialýzu). Z vyplněných dotazníků odborníci zjišťovali rizikové faktory, které by v budoucnu mohly být spojeny s výskytem srdečně-cévního onemocnění. Zajímal je především infarkt myokardu a mozková mrtvice.
Únava je u dialyzovaných pacientů zcela běžným jevem. Ale opravdu velká únava se vyskytovala jen u 15 % z nich. Lékaři zjistili, že právě tito pacienti mají v následujících dvou letech přibližně dvakrát větší riziko infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice.
Zarážející je však skutečnost, že únava dokázala předpovědět riziko infarktu i u pacientů bez dalších známých rizik pro kardiovaskulární onemocnění - tedy u pacientů jinak zdravých, kteří nejsou diabetici, v minulosti neprodělali infarkt ani mozkovou mrtvici, nejsou podvyživení a nemají ani vysoký cholesterol.
Zatím není jasné, proč zrovna únava signalizuje budoucí infarkt nebo mrtvici. Sami autoři připouštějí, že jejich studie je teprve první vlaštovkou. Bude proto zapotřebí dalších studií, které na tuto otázku dokážou najít odpověď.

red

Vademecum zdraví Podzim/Zima 2010