Nemocnice Na Homolce otevřela první centrum robotické chirurgie v České republiceNemocnice Na Homolce otevřela první centrum robotické chirurgie v České republice. Nemocnice Na Homolce stojí na špici českých zdravotnických pracovišť v oblasti implementace nejmodernějších diagnostických a léčebných metod, z nichž některé jsou unikátní na území ČR i v regionu zemí bývalého východoevropského bloku. Novou kvalitativní úroveň v miniinvazivní operativě a péči poskytované pacientům představuje projekt multioborového robotického operačního sálu, který byl v Nemocnici Na Homolce otevřen v říjnu roku 2005 a který bude sloužit oborům obecná chirurgie, urologie, gynekologie, cévní chirurgie a kardiochirurgie, a výhledově také neurochirurgie. Přestože první robotický operační systém byl nainstalován již v roce 1998 v Lipsku a v současnosti ve světě fungují již téměř čtyři stovky operačních robotů, v České republice má tento unikátní přístroj premiéru. Centrum robotické chirurgie Nemocnice Na Homolce proto bude sloužit rovněž jako národní i mezinárodní školicí centrum pro robotickou chirurgii.

Robotika je dalším stupněm rozvoje miniinvazivních metod
Technologický vývoj ve světové medicíně dal v uplynulých patnácti letech vzniknout řadě nových operačních či intervenčních technik, zejména tzv. miniinvazivní (laparoskopické) chirurgii. Operace „klíčovou dírkou“, jak se těmto technikám také říká, jsou šetrnější k pacientovi, zkracují dobu léčení i rekonvalescence, a v důsledku toho jsou ekonomicky výhodnější pro společnost. Další stupeň rozvoje miniinvazivních metod představuje počítačem asistovaná chirurgie a využití robotů.
Robotické operační systémy zvyšují přesnost, kontrolu a zručnost provedení chirurgického zákroku na úroveň, která není dosažitelná pouhým lidským faktorem. Zároveň umožňují chirurgovi provádět takové typy minimálně invazivních operací, které
nejsou proveditelné s použitím dosud existujících technologií. „Laparoskopické nástroje jsou dlouhé většinou kolem 33 cm a jsou rovné, nemají žádné ohebné koncovky, takže se s nimi dá operovat jenom v přístupných oblastech. Koncovky robotických nástrojů jsou naopak pohyblivé, v podstatě jako ruka, přestože mají jen 5 nebo 8 mm. Lze s nimi tedy velmi dobře manipulovat i „za rohem“, v nepřístupných oblastech, a v tom je ona obrovská výhoda oproti laparoskopickým nástrojům,“ vysvětluje operatér Michal Toběrný z Chirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce.
Pro pacienta představují robotické operační systémy dosažení nejvyšší možné bezpečnosti operace. „Bezpečnost těchto operací spočívá v několika aspektech: za prvé obraz, který chirurg vidí, je trojrozměrný, zatímco při laparoskopii vidí monitor, na kterém je obraz dvojrozměrný, a ten třetí rozměr - hloubku - dohání svou zkušeností. Takže přehled v operačním poli je daleko přesnější. Riziko se minimalizuje také tím, že robot zamezí pohybům, o kterých si myslí, že mohou být nebezpečné, a vyžaduje potvrzení takového pohybu nebo zásahu znovu operatérem. Koncovky robotických nástrojů jsou daleko přesnější, protože nepřenášejí třes chirurga. Když operuje třeba šest hodin laparoskopicky, s těmi dlouhými nástroji, tak se přesnost pohybů samozřejmě s únavou snižuje. Tomu robot zamezí. Navíc chirurg při práci s robotem sedí a má opřené ruce, takže je méně unavený, zatímco stát několik hodin se zdviženýma rukama s nástroji je vyčerpávající,“ vyjmenovává Michal Toběrný pozitiva robotiky.

Chirurg „dálkově“ ovládá robota
Operační robot se skládá z tzv. operační konzoly (neboli multimotorického víceramenného systému - robot v Nemocnici Na Homolce má čtyři ramena), přístrojové věže (vozík s dalšími komponenty systému) a tzv. ovládací konzoly neboli pracoviště operatéra, který odtud řídí pohyby robota. Součástí systému jsou oborově odlišná síta operačních nástrojů, která jsou sestavena podle typu prováděného výkonu.
Chirurg sedí u ovládací konzoly, má dokonalý přehled v operačním poli díky trojrozměrnému obrazu, který sleduje, a rukama ovládá táhla se speciálními koncovkami, která přenášejí přesně pohyby rukou operatéra na operační ramena s nástroji.
Robotický operační systém da Vinci 1200 byl v Nemocnici Na Homolce nainstalován v průběhu srpna tohoto roku. „Jedná se o první instalaci tohoto typu v České republice. Nyní zde probíhá ve spolupráci s VZP roční pilotní projekt. Během něj bude stanovena skutečná výše nákladů na výkony prováděné s využitím robotické chirurgie, a získáme tak přesné údaje pro kalkulaci cen výkonů robotické chirurgie pro pojišťovny,“ říká Michal Toběrný. „Všechen odborný personál absolvoval školení robotické chirurgie v Paříži, Insbrucku a také ve Spojených státech. V průběhu uplynulého roku získaly všechny odborné týmy mezinárodní certifikace pro práci s robotickými systémy,“ vysvětluje Pavel Beňo, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce, a dodává: „V prvním roce v rámci pilotního provozu počítáme se 100-160 operacemi a domníváme se, že v několika málo letech bychom se mohli dostat na 500-600 operací ročně.“

Na projekt přispěl i stát
Celková cena robotického systému se pohybuje okolo 45 milionů Kč. Nemocnice Na Homolce zvolila pro tento výjimečný projekt variantu vícezdrojového financování. Kromě vlastních prostředků z plánovaného fondu investic nemocnice získala dotaci ze státního rozpočtu ve výši 10 milionů Kč a téměř 6 milionů se podařilo získat od dárců.
Základem pro stanovení způsobu úhrady výkonů robotické chirurgie bude roční pilotní projekt, probíhající ve spolupráci s VZP. Během pilotního projektu budou vytvořeny podklady pro tvorbu kalkulačních listů výkonů pro jednotlivé odbornosti a diagnózy.

Ve světě operují téměř čtyři stovky robotů
Využití robotických operačních systémů má ve světě sedmiletou historii - 1. robot byl instalován v roce 1998 v Lipsku. V současnosti operuje po celém světě zhruba 390 robotů, přes 200 z nich vlastní Spojené státy americké. Evropa disponuje více než 100 robotickými systémy, přičemž jednoznačné prvenství drží Itálie s 23 roboty, na pomyslném „stupni vítězů“ stojí s velkým odstupem ještě Německo (9 robotů) a Francie (7 robotů). S pomocí robotů operují také chirurgové ve Velké Británii, Belgii, Nizozemí, Rakousku, Å výcarsku, Dánsku, Norsku, Å védsku, Rumunsku, Å panělsku a Turecku.

s použitím materiálů Nemocnice Na Homolce zpracoval jp

Vademecum zdraví Zima 2005