BrýleV listopadu minulého roku implantovali oční chirurgové sokolovské nemocnice jako první u nás přímo do oka pacienta trvalou oční čočku. Ta může v oku zůstat napořád, a pacient trpící krátkozrakostí se tak definitivně obejde bez brýlí či kontaktních čoček.
Dioptrické oční vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus) postihují zhruba 30 %-40 % populace a jsou jednoznačně nejčastějším problémem, se kterým vyhledávají pacienti očního lékaře. Možností, jak léčit tyto vady, existuje v současné době několik. V zásadě je můžeme rozdělit na nechirurgické a chirurgické. Mezi nechirurgickými metodami jsou nejdéle používanou a všeobecně známou korekční pomůckou brýle. Také kontaktní čočky jsou dnes dostupné prakticky pro každou dioptrickou vadu a poskytují velmi vysoký komfort pro uživatele. Přesto řada pacientů zvažuje radikální a zpravidla definitivní řešení, a tak zvolí některou z chirurgických metod.

Laserová operace očních vad
Již déle než 10 let jsou komerčně dostupné laserové zákroky, během kterých se provede vybroušení přední vrstvy oka (rohovky) tak, aby byla původní vada co nejvíce kompenzována. K dispozici máme v zásadě 2 typy těchto operací. Starší a jednodušší zákrok (nicméně stále velmi oblíbený) - PRK, kdy výbrus je proveden na povrchu rohovky. Tento typ operace je vhodný především pro pacienty s nižšími dioptrickými vadami. Novější metodou je LASIK, kdy je rohovka nejprve speciálním nástrojem naříznuta, tenká vrstva rohovky je odklopena a výbrus je proveden teprve pod touto povrchovou vrstvou. Tato metoda je vhodná i pro vyšší dioptrické vady a pooperační průběh je prakticky bezbolestný. Velmi přínosné jsou tyto laserové metody především u krátkozrakosti, o něco menší úspěšnost můžeme sledovat u pacientů s dalekozrakostí a vyššími astigmatismy (astigmatismus = rozdílné dioptrie na oku v kolmých osách).
Hlavní argumenty kritiků laserových metod jsou dnes již v podstatě překonány. Vzhledem k poměrně dlouhé sledovací době výsledků laserových operací můžeme říci, že efekt operací je velmi stabilní (především u myopie - krátkozrakosti). Rovněž počet komplikací je v současné době velmi nízký, zejména při použití moderních přístrojů a sofistikovaných metod, téměř vylučujících možnost operační chyby. Také relativně vyšší cena operace (12-20 000 Kč) je pouze zdánlivá, porovná-li klient cenu zákroku s náklady za celoživotní užívání brýlí nebo kontaktních čoček.
Přesto mají laserové operace svá omezení a nevýhody. Především se jedná o chirurgický zásah na rohovce - původně zcela zdravé tkáni - a to v optické ose. Tedy v centrální části rohovky, kterou prochází paprsek světla - obraz který pozorujeme. Vzhledem k tomu, že každá živá tkáň se hojí jizvením, vznikají drobné jizvičky také v této centrální části rohovky. Ty pak mohou u některých pacientů vyvolávat potíže ve smyslu zvýšeného oslňování, roztříštění světla atd. Omezené možnosti má laser také u některých dioptrických vad - dalekozrakost, astigmatismus, velmi vysoká krátkozrakost.

Fakické nitroooční čočky - nové možnosti léčby očních vad
Nejnovější možností léčby dioptrických vad představují fakické nitrooční čočky. Měkká fakická nitrooční čočka ArtiflexOko pacienta s operovanou fakickou nitrooční čočkouVýraz fakické označuje to, že v oku pacienta je ponechána jeho vlastní - původní čočka a do optického systému je přidána čočka nová - umělá. Velmi zjednodušeně si můžeme tuto situaci představit tak, jako bychom kontaktní čočku vložili pacientovi dovnitř oka, kde zůstává trvale, bez nutnosti další péče o tuto čočku.

Průběh operace
Samotná operace se provádí relativně malým řezem, umístěným mimo optickou osu - v periferii rohovky. Tímto malým řezem je do oka vložena umělá nitrooční čočka. Tato může být v oku uchycena v zásadě 3 různými způsoby. Rozepřením čočky do stran pomocí speciálních nožiček (haptiky), přichycením na duhovku, nebo konečně položením na pacientovu vlastní čočku. Každá z těchto metod má své výhody, nicméně v současné době je pravděpodobně nejvíce používaná metoda přichycení čočky na duhovku pomocí drobných klepítek. Co se týče vlastností materiálů, ze kterých jsou takovéto nitrooční čočky vyrobeny, můžeme pacientovi nabídnout čočky „ tvrdé“ a „měkké“. Tvrdé čočky jsou zpravidla vyrobeny z PMMA (polymethylmetakrylát). Takováto čočka je pevná, neohebná a operační řez je nutno přizpůsobit její velikosti (okolo 6 mm).
Nejnovější variantou jsou čočky vyrobené z měkkých materiálů (silikon, hydrofilní akrylát, kolamer). Tyto čočky je možno před vložením do oka složit, srolovat. Do oka je pak můžeme vsunout velmi malým otvorem (2-3 mm) a čočka teprve uvnitř oka zaujme požadovanou pozici. Tím dochází k výraznému zmenšení operační rány, a tak k usnadnění hojení a snížení rizika případných pooperačních komplikací. Rána je natolik malá, že ve většině případů ji není potřeba šít. Určitou nevýhodou měkké čočky ve srovnání s čočkou klasickou je snad pouze o něco vyšší pořizovací cena.
Operace se provádí zpravidla pouze v lokální anestesii. Pacientovi je před operací několikrát kápnuta do oka znecitlivující látka. V některých případech, především u neklidných nebo velmi nervózních pacientů, je možno volit i jiné způsoby anestesie - znecitlivující injekce do okolí oka, analgosedace, případně i celková narkóza. Výběr vhodné anestesie ale záleží vždy na vzájemné dohodě pacienta a operatéra, tak aby operace byla pro oba co nejpříjemnější.
Samotná operace je pak již zcela nebolestivá a doba trvání se pohybuje v řádech desítek minut. Po operaci je do oka aplikována hojivá mast a v den operace je oko zpravidla zakryto obvazem.
Většinou již druhý pooperační den je vidění pacienta výrazně zlepšeno, nicméně je potřeba počítat s tím, že celková doba hojení je zhruba 4-6 týdnů. Po tuto dobu pacient zpravidla kape do oka kapky s antibiotickým a hojivým účinkem. Je také zapotřebí určité opatrnosti ze strany pacienta. Především doporučujeme vyloučit těžkou fyzickou námahu, maximálně omezit riziko infekce a úrazu oka. Po uplynutí této doby je možno se plně vrátit k běžným aktivitám. Také vidění je v této době již zcela stabilizované.

Klady a zápory fakických nitroočních čoček
Hlavními výhodami fakických nitroočních čoček ve srovnání s laserovými zákroky na rohovce je především do jisté míry reversibilita zákroku. Nitrooční čočku na rozdíl od laserového výbrusu rohovky lze za určitých okolností v případě potřeby z oka opět vyjmout, případně vyměnit. Další nespornou výhodu je to, že zákrok se provádí mimo optickou osu oka (mimo centrální část rohovky), a tím dochází k omezení rušivých vjemů, které se případně mohou vyskytnout po laserových zákrocích.
U některých typů vad je použití fakických nitroočních čoček dokonce jedinou spolehlivou metodou řešení (dalekozrakost, vyšší astigmatismy, vysoká krátkozrakost).
Na druhou stranu je nutno upozornit i na určitá rizika, nebo chcete-li nevýhody těchto operací. Každopádně se jedná o nitrooční operaci, vyžadující nejen provedení za přísně sterilních podmínek, ale také zodpovědný přístup ze strany pacienta v časném pooperačním období. Další překážkou může být také v současnosti vyšší cena těchto zákroků oproti laserovým operacím (zhruba o třetinu), vyplývající z vyšší ceny nitroočních čoček. Nicméně lze předpokládat, a to i vzhledem k podobnému trendu v zahraničí, další výrazný nárůst zájmu o tyto typy operací.

MUDr. Pavel Studený

Vademecum zdraví Jaro 2006